Conferințe

Află ultimele informații despre conferințele, simpozioanele și workshop-urile organizate de noi și noutăți despre activitatea științifică desfășurată în facultate.

Conferința Transilvania University International Law Conference - Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework reprezintă un forum dedicat specialiștilor din domeniul juridic sau cadrelor didactice universitare. Scopul acestei conferințe este acela de a face schimb de informații privind educația, cercetarea, aplicațiile și evoluțiile în domeniul dreptului, dar și de a publica cele mai recente rezultate.

 

 

 

 

TRANSILVANIA INTERNATIONAL LAW CONFERENCE - 2018 „Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”, 2nd edition

 

Conferința Internațională de Drept „Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”, ediția a 2-a, 09-10 noiembrie 2018

Conferința Internațională de Drept „Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework” este organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Braşov, ajungând, în acest an, la a doua ediție.
Conferința este destinată, cu precădere, specialiştilor în domeniul juridic, cadre didactice universitare, judecători, procurori, avocați, notari, mediatori, funcționari publici, cercetători ştiințifici, precum şi studenților de la programele de studii de licență şi masterat gestionate de Facultatea de Drept.
În acest an ne-am bucurat de prezența, în calitate de keynote speakers, a unor invitați din străinătate, doamna prof. dr. Angela Maria Romito, de la Università degli Studi di Bari Aldo Moro, care a prezentat lucrarea The rights of same sex couples under eu and Italian law, precum şi domnul referent dr. Axel Bormann, de la Institut für Ostrecht München, cu lucrarea Dealing with digital social networks: the German "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" (Network Enforcement Act) – a challenging balance between combating hate crimes and protecting the freedom of expression.
Lucrările Conferinței s-au desfăşurat pe două secțiuni – Drept public, în care au fost prezentate lucrări din sfera Dreptului constituțional, Dreptului administrativ, Dreptului penal, Dreptului procesual penal, Dreptului Uniunii Europene, Protecției europene a drepturilor omului, respectiv Drept privat, în care au fost susținute lucrări din sfera Dreptului civil – obligații, contracte, succesiuni, Dreptului insolvenței, Protecției datelor cu caracter personal, Arbitrajului comercial, Dreptului bancar, Drepturilor personalității.
În cadrul conferinței s-au remarcat în mod deosebit, actualitatea temelor alese, acuratețea cercetării ştiințifice, dar şi analiza critică şi constructivă, prin propunerea de soluții legislative, a legislației, jurisprudenței şi a doctrinei de specialitate prezente în lucrările susținute de participanți.