Informații pentru admitere

admitere

 
La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-ați înscris.

 

Calendar de admitere

Acte necesare pentru înscrierea candidaților absolvenți de liceu

Informații privitoare la actele necesare înscrierii pentru studenții care doresc urmeze a doua facultate, absolvenții unei instituții de învățământ superior, candidații care nu dețin acte de studii emise de către o unitate din structura statului român 

 

Înscrierea în admiterea de la programele de studii de la Facultatea de Drept
Precizare importantă pentru candidații la concursul de admitere la Facultatea de Drept: Înscrierea la programele de studii de licență ale Facultății de Drept Drept cu frecvență și Drept cu frecvență redusă se face on-line, prin intermediul aplicației de admitere. 

Aplicația pentru înscrierea on-line

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:
 1. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura română;
 2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului;
 3. media generală a anilor de studiu din liceu.

La concursul de admitere pentru programele de studii de licență – Drept cu frecvență și Drept cu frecvență redusă, criteriul de ierarhizare în funcție de care se face repartizarea candidaților este: MEDIA PRIORITARĂ.
Drept cu frecvență, respectiv Drept cu frecvență redusă sunt două programe de studii diferite, ierarhizarea făcându-se conform criteriului menționat anterior pentru fiecare dintre acestea.
Dacă un candidat dorește să candideze în admitere la ambele programe de studii, trebuie să facă câte o înscriere pentru fiecare și să achite taxa de înscriere pentru fiecare dintre acestea.

 
Număr locuri disponibile sesiunea septembrie 2021 

Drept cu frecvență 

Total:  32
Fără taxă:  4
Cu taxă:  27
Români de pretutindeni:  1
Rromi:  0
Absolvenți de licee situate în mediul rural:  0
Drept cu frecvență redusă 

Total:  0
Fără taxă:  0
Cu taxă:  0
Români de pretutindeni:  0
Rromi:  0

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an

Detalii privind achitarea taxelor de înscriere și taxelor de școlarizare la UNITBV - admitere:

1. Taxa de înscriere se achită :
- online, prin intermediul aplicației de înscriere;
- prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
• Tipul taxei: taxă admitere
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea aleasă pentru înscriere
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenție: Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.


2. Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achită:
- online, prin intermediul aplicației de înscriere;
- prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă școlarizare
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea unde a fost admis
• Programul de studii
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere

Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:

• Certificat de deces (copie scanată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
• Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți cadru didactic sau cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ din România.
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al Universității Transilvania din Brașov.
• Adeverință din care să rezulte că este angajat al universității.

Precizare – personal didactic auxiliar: Conform art. 249 din Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar, documentarist, redactor; informatician; laborant; tehnician; pedagog şcolar; instructor de educație extraşcolară; asistent social; corepetitor; mediator şcolar; secretar; administrator financiar (contabil); instructor-animator; administrator de patrimoniu;  referent debutant, referent, referent de specialitate debutant, referent de specialitate, numai pentru unități de învățământ şi de formare profesională nonuniversitară din Ministerul Apărării Naționale.

 Date de contact  - Comisia de admitere a Facultății de Drept poate fi contactată la:

       - adresa de e-mail: admitere-dr@unitbv.ro

 • - telefon Comisie de admitere pentru Facultatea de Drept: 0783.040.242.

  Este disponbil astfel: VINERI, 23.07.2021, în intervalul orar 10.00 - 15.00; Sâmbătă, Duminică și Luni, 24, 25 și 26 iulie 2021, în intervalul orar 10.00 - 13.00.

 • Este disponibil: MARȚI, 27.07.2021, în intervalul 10.00 - 15.00; MIERCURI, 28.07.2021, în intervalul 10.00 - 15.00 și JOI, 29.07.2021, în intervalul 09.00 - 13.00.

  Este disponibil:
  VINERI, 30.07.2021, în intervalul 10.00 - 15.00;
  SÂMBĂTĂ, 31.07.2021, în intervalul 10.00 - 13.00
  DUMINICĂ, 01.08.2021, în intervalul 09.00 - 13.00 și
  LUNI, 02.08.2021, în intervalul 09.00 - 13.00.

 În perioada 03.08 – 03.09.2021, informații privitoare la admitere pot fi obținute de la Secretariatul Facultății de Drept, situat în curtea interioară a Corpului T din Brașov, B-dul Eroilor nr. 25, sau la nr. de telefon: 0372.902.454, sau pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro.
Programul de lucru cu publicul este Luni – Vineri, în intervalul orar 12.00 – 15.00.

Telefonul Comisiei de admitere a Facultății de Drept - 0783.040.242 - va fi disponibil:
- în perioada 06.09 - 10.09.2021, în intervalul orar 10.00 - 15.00, iar în data de 11.09.2021, în intervalul orar 10.00 - 13.00.;

- în perioada 13.09 - 16.09.2021, în intervalul orar 10.00 - 15.00, iar în data de 17.09.2021, în intervalul orar 10.00 - 13.00.

Medii de admitere 2017 
Medii de admitere 2018
Medii de admitere 2019
Medii de admitere 2020 
Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-ați înscris.

 

ÎN SESIUNEA DE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2021 - INTERVIUL PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE DE STUDII DE MASTERAT SE VA SUSȚINE, PENTRU TOATE ACESTE PROGRAME, ÎN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2021, ÎNCEPÂND CU ORA 12.00, LA SEDIUL FACULTĂȚII DE DREPT DIN BRAȘOV, B-DUL EROILOR NR. 25, ÎN AMFITEATRUL EMIL POENARU. 
Candidații care s-au înscris la mai multe masterate, vor susține proba interviului la fiecare masterat la care s-au înscris.

Candidații se vor prezenta, la susținerea interviului, cu cartea de identitate.

 

Interviul pentru admiterea la programele de studii de masterat se va susține, pentru toate aceste programe, în data de 19 iulie 2021, la sediul Facultății de Drept din Brașov, B-dul Eroilor nr. 25, Corpul T, în Aula Nicolae Titulescu.

SUSȚINEREA INTERVIULUI ESTE PROGRAMATĂ ASTFEL:
- de la ora 15.00 – candidații înscriși în ordine alfabetică la masteratul Legislație europeană și carieră judiciară
- de la ora 16.00 - candidații înscriși în ordine alfabetică la masteratul Sisteme și instituții de drept internațional și european
- de la ora 16.40 - candidații înscriși în ordine alfabetică la masteratul Drept privat aprofundat
- de la ora 18.00 - candidații înscriși în ordine alfabetică la masteratul Științe penale aprofundate
Candidații se vor prezenta cu carte de identitate pentru a se legitima în vederea susținerii interviului.
Pe perioada desfășurării interviului este obligatorie purtarea măștii și respectarea distanțării fizice.

Candidații care s-au înscris la mai multe masterate, vor susține proba interviului la fiecare masterat la care s-au înscris.

INTERVIUL PENTRU ADMITEREA LA PROGRAMELE DE STUDII DE MASTERAT SE VA SUSȚINE, PENTRU TOATE ACESTE PROGRAME, ÎN DATA DE 19 IULIE 2021, ÎNCEPÂND CU ORA 15.00, LA SEDIUL FACULTĂȚII DE DREPT DIN BRAȘOV, B-DUL EROILOR NR. 25, SALA EXACTĂ URMÂND A FI PRECIZATĂ CÂT MAI CURÂND. 

Calendar admitere
Actele necesare pentru înscrierea candidaților

Înscrierea în admiterea de la programele de studii de la Facultatea de Drept

Precizare importantă pentru candidații la concursul de admitere la Facultatea de Drept: Înscrierea la programele de studii de masterat ale Facultății de Drept – Drept privat aprofundat, Legislație europeană și carieră judiciară, Sisteme și instituții de drept internațional și european, respectiv Științe penale aprofundate se face on-line, prin intermediul aplicației de admitere.

Aplicația de înscriere on-line

Condiții de admitere

Concurs de admitere: 100% media de la interviu

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:

1. nota obținută la interviu
2. nota obținută la examenul de licență
3. nota obținută la proba scrisă de la examenul de licență
4. nota obținută la proba orală a examenului de licență

La concursul de admitere pentru programele de studii de masterat Drept privat aprofundat, Legislație europeană și carieră judiciară, Sisteme și instituții de drept internațional și european, respectiv Științe penale aprofundate, criteriul de ierarhizare în funcție de care se face repartizarea candidaților este: MEDIA PRIORITARĂ.
Drept privat aprofundat, Legislație europeană și carieră judiciară, Sisteme și instituții de drept internațional și european, respectiv Științe penale aprofundate sunt programe de studii diferite, ierarhizarea făcându-se conform criteriului menționat anterior pentru fiecare dintre acestea.
Dacă un candidat dorește candideze în admitere la două sau la toate aceste programe de studii, trebuie facă câte o înscriere pentru fiecare și achite taxa de înscriere pentru fiecare dintre acestea.
Tematica pentru admitere
 
Număr locuri disponibile sesiunea septembrie 2021 
  Drept privat aprofundat 

  Total:  19
  Fără taxă:  0
  Cu taxă:  19
  Români de pretutindeni:  0
  Rromi:  0
  Legislație europeană şi carieră judiciară 
  Total:  36
  Fără taxă:  0
  Cu taxă:  36
  Români de pretutindeni:  0
  Rromi:  0
  Sisteme şi instituții de drept internațional şi european 
  Total:  37
  Fără taxă:  0
  Cu taxă:  37
  Români de pretutindeni:  0
  Rromi:  0
  Ştiințe penale aprofundate 

  Total:  17
  Fără taxă:  0
  Cu taxă:  17
  Români de pretutindeni:  0
  Rromi:  0
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Detalii privind achitarea taxelor de înscriere și taxelor de școlarizare la UNITBV - admitere:

1. Taxa de înscriere se achită :
- online, prin intermediul aplicației de înscriere;
- prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
• Tipul taxei: taxă admitere
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea aleasă pentru înscriere
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)
Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Atenție: Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

2. Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achită:
- online, prin intermediul aplicației de înscriere;
- prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă școlarizare
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea unde a fost admis
• Programul de studii
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere:

Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:
• Certificat de deces (copie scanată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
• Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți cadru didactic sau cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ din România.
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al Universității Transilvania din Brașov.
• Adeverință din care să rezulte că este angajat al universității.

Precizare – personal didactic auxiliar: Conform art. 249 din Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar, documentarist, redactor; informatician; laborant; tehnician; pedagog şcolar; instructor de educație extraşcolară; asistent social; corepetitor; mediator şcolar; secretar; administrator financiar (contabil); instructor-animator; administrator de patrimoniu; referent debutant, referent, referent de specialitate debutant, referent de specialitate, numai pentru unități de învățământ şi de formare profesională nonuniversitară din Ministerul Apărării Naționale.

Date de contact - Comisia de admitere a Facultății de Drept poate fi contactă la:

        telefon Comisia de admitere pentru Facultatea de Drept: 0783.040.242. 
       Este disponbil astfel: VINERI, 23.07.2021, în intervalul orar 10.00 - 15.00; Sâmbătă, Duminică și Luni, 24, 25 și 26 iulie 2021, în intervalul orar 10.00 - 13.00.
       Este disponibil: MARȚI, 27.07.2021, în intervalul 10.00 - 15.00; MIERCURI, 28.07.2021, în intervalul 10.00 - 15.00 și JOI, 29.07.2021, în intervalul 09.00 - 13.00.

        Este disponibil:
        VINERI, 30.07.2021, în intervalul 10.00 - 15.00;
        SÂMBĂTĂ, 31.07.2021, în intervalul 10.00 - 13.00
        DUMINICĂ, 01.08.2021, în intervalul 09.00 - 13.00 și
        LUNI, 02.08.2021, în intervalul 09.00 - 13.00.

În perioada 03.08 – 03.09.2021, informații privitoare la admitere pot fi obținute de la Secretariatul Facultății de Drept, situat în curtea interioară a Corpului T din Brașov, B-dul Eroilor nr. 25, sau la nr. de telefon: 0372.902.454, sau pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro.
Programul de lucru cu publicul este Luni – Vineri, în intervalul orar 12.00 – 15.00.

Telefonul Comisiei de admitere a Facultății de Drept - 0783.040.242 - va fi disponibil:
- în perioada 06.09 - 10.09.2021, în intervalul orar 10.00 - 15.00, iar în data de 11.09.2021, în intervalul orar 10.00 - 13.00.

- în perioada 13.09 - 16.09.2021, în intervalul orar 10.00 - 15.00, iar în data de 17.09.2021, în intervalul orar 10.00 - 13.00.

 Medii de admitere 2017

Medii de admitere 2018

Medii de admitere 2019

Medii de admitere 2020

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro