Research outputs

We aim to capitalize on existing resources at our faculty and explore new topics with a high potential for innovation.

Relevant research results:

• Cristinel Ioan Murzea, Roxana Matefi, Evoluția statului și dreptului românesc, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
• Cristinel Ioan Murzea, Emil Poenaru, Profesiile juridice liberale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009;
• Cristinel Ioan Murzea, Emil Poenaru, Procedura succesorală notarială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
• Gabriel Boroi, Mona-Maria Pivniceru, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, loana Nicolae, Tudor-Vlad Radulescu, Ftse de drept civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2017;
• Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru, Carla Alexandra Anghelescu, Dragoș Dumitru, Ioana Nicolae, Teona Rădulescu, Tudor Vlad-Rădulsecu, Fise de drept civil. Partea generală. Drepturi reale. Obligații. Contracte. Succesiuni. Familie, Editura Hamangiu, București, 2016;
• Ioana Nicolae, Devoluțiunea legală și testamentară a moștenirii, Editura Hamagiu, București, 2016;
• Ioana Nicolae, Drept civil. Succesiuni. Moștenirea legală, Editura Hamangiu, București, 2014;
• Ioana Nicolae, Drept civil. Succesiuni. Moștenirea testamentară, Editura Hamangiu, București, 2014;
• Ioana Nicolae, Dreptul familiei în context național şi internațional şi în raporturile de drept internațional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014;
• Titus Prescure, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
• Titus Prescure, Roxana Matefi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura Hamangiu, București, 2012;
• Titus Prescure, Arbitrajul comercial - Modalitate alternativă de soluționare a litigiilor patrimoniale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
• Ioan Schiau, Titus Prescure, Legea socităților comerciale nr.30/1990. Analize şi comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, ediția din 2007 a fost premiată de către Uniunea Juriştilor din România, cu Premiul I. L. Georgescu;
• Ioan Schiau, Drept comercial, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009;
• Anca Roxana Adam, Ioan Adam, Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649). Comentarii și explicații, Editura C. H. Beck, București, 2016;
• Ioan Adam, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ediția a II-a, Editura C. H. Beck, București, 2014;
• Ioan Adam, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, ediția a III-a, Editura C. H. Beck, București, 2013;
• Nasty Marian Vlădoiu, Propedeutica în dreptul societății informaționale, Editura Universul Juridic, București, 2015;
• Nasty Marian Vlădoiu, Think tank of justice and law, Editura Universul Juridic, București, 2015;
• Nasty Marian Vlădoiu, Drept penal român. Partea specială. Curs universitar. Conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic, București, 2014;
• Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vlădoiu, Drept european și internațional al drepturilor omului. Note de curs, Editura Hamangiu, București, 2014;
• Marcela Comsa, Silviu-Gabriel Barbu, Contencios administrativ și fiscal. Sinteza de jurisprudență, Editura Hamangiu, București, 2013;
• Silviu-Gabriel Barbu, Dimensiunea constituțională a libertății individuale, Editura Hamangiu, București, 2011;
• Silviu-Gabriel Barbu, Alexandru Șerban, Drept execuțional penal, ediția a II-a, Editura C. H. Beck, București, 2009;
• Andreea Ciurea, Fişe de procedura civila, editia a 4-a, revizuita ~i completata, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2017;
• Andreea Ciurea, Teste-grilă civil și procedură civilă - pentru examenele de admitere în profesiile juridice, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2015;
• Andreea Ciurea, Andreea-Annamaria Chis, Teste-grilă. Drept procesual civil - pentru examenele de admitere în profesiile juridice, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2015;
• Andreea Ciurea, Fișe de procedură civilă, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2015;
• Carmen Adriana Gheorghe, Drept bancar, ediția a III-a, Editura C. H. Beck, București, 2014;
• Carmen Adriana Gheorghe, Drept bancar comunitar, Editura C. H. Beck, București, 2009;
• Gabriel Tița-Nicolescu, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor contractuale - curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2016;
• Gabriel Tița-Nicolescu, Tratat de dreptul afacerilor. Volumul I. Persoanele juridice, Editura Wolters Kluwer, București, 2010;
• Roxana Matefi, Sinteze și aplicații de drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2015;
• Marian Drilea-Marga, Urmărirea penală în noul Cod de procedură penală, Editura Universul Juridic, București, 2014;
• Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Georgiana Tudor, Daniel Atasiei, Corina Voicu, Cristinel Ghigheci, Victor Vaduva, Teodor-Viorel Gheorghe, Cătălin Chiriță, Noul Cod de procedură penală comentat, ediția a II-a, Editura Hamangiu, București, 2015;
• Cristinel Ghigheci, Cauzele care înlătură răspunderea penală, Editura Universul Juridic, București, 2014;
• Cristinel Ghigheci, Principiile procesului penal în noul Cod de procedură penală, Editura Universul Juridic, București, 2014;
• Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Cristinel Ghigheci, Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, București, 2014;
• Cristinel Ghigheci, Infracțiunea complexă. Aspecte teoretice și practica judiciară, Editura Hamangiu, București, 2012;
• Anca Roxana Adam, Procedura insolvenței. Principii. Subiecții, organele și derularea procedurii, Editura C. H. Beck, București, 2016;
• Maria Magdalena Bârsan, Maria Magdalena Cardiș, Acordul de recunoaștere a vinovăției, Editura Hamangiu, București, 2015;
• Maria Magdalena Bârsan, Diana Geanina Ionaş, Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016;
• Nicușor Crăciun, Introducere în dreptul de moștenire, Editura Hamangiu, București, 2015;
• Cătălina Georgeta Dinu, Contractul de concesiune, Editura C. H. Beck, Bucureşti, ediția a II-a, 2016;
• Cătălina Georgeta Dinu, Contractul de concesiune, Editura C. H. Beck, București, 2015;
• Alexandru Ionaș, Alexandru Florin Măgureanu, Cristina Dinu, Drept penal. Partea specială - conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic, București, 2015;
• Diana Geanina Ionaș, Clauza de preciput. Legat cuprins în convenția matrimonială?, Editura Universul Juridic, București, 2016;
• Codruț Nicolae Savu, Ioan Adam, Legea societăților comerciale. Comentarii și explicații, Editura C. H. Beck, București, 2010;
• Anamaria Toma-Bianov, Aplicarea privată a regulilor concurenței în Uniunea Europeană - Acțiunile în despăgubire promovate în fața instanțelor naționale și tribunalelor arbitrale, Editura Universitară, București, 2016;