Conferinţa Dreptul afacerilor, Braşov, 12-13 octombrie 2018

Conferinţa Dreptul afacerilor, ediţia a XIV-a, se va desfăşura în perioada 12-13 octombrie 2018, la Hotelul Aro Palace din Braşov. Co-organizatori ai conferinţei sunt: Piperea & Asociaţii şi S.I.F. Transilvania, iar parteneri ai acesteia sunt: Baroul Braşov şi Universitatea Transilvania din Braşov.
În cadrul conferinţei, lucrările se vor desfăşura pe două paneluri principale şi două workshop-uri, ulterioare panelului introductiv.
Lectorii conferinţei sunt cadre didactice de la facultăţile de drept din Bucureşti, Timişoara, Cluj, Craiova, Braşov, inclusiv de la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi Universitatea Româno-Americană din Bucureşti.

Agenda Conferinței poate fi consultată aici.
Detalii privind această conferinţă pot fi cunoscute accesând următorul link: dreptulafacerilor2018.jus.ro.

Conferinţa Dreptul afacerilor a reunit, cu precădere, specialişti din zona dreptului comercial, în cadrul acesteia urmărindu-se construirea pilonilor unui Cod comercial, a cărui metodă şi obiect de reglementare să se grefeze pe tezele prealabile care justifică necesitatea şi oportunitatea unui astfel de act normativ. Garanţia care conferă acurateţea tezelor pilonilor ce stau la baza acestei iniţiative este confirmată de argumentele expuse de speakeri specializaţi în aşa-numitele subramuri ale dreptului comercial (insolvenţă, societăţi, contractele specifice activităţii comerciale, etc.), câţiva dintre aceştia fiind cadre didactice (prof. dr. Cristinel Ioan Murzea, prof. dr. Titus Prescure, prof. dr. Ioan Schiau, asist. dr. Codruţ Nicolae Savu) ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, partener al acestei conferinţe.
Această conferinţă a adus reale beneficii inclusiv studenţilor Facultăţii de Drept. Dezbaterile specialiştilor în drept comercial a permis clarificarea unor nelămuriri existente în această materie. Incursiunea prin noţiunile dreptului insolvenţei, spre exemplu, a permis fundamentarea cunoştinţelor deja existente, iar pentru studenţii din anii de studiu I şi II a venit ca o introducere în acest nou domeniu. Conferinţa a răspuns aşadar şi nevoilor studenţilor, vorbitorii alegând ca fiecare element prezentat să fie însoţit de exemple practice şi analogii care au facilitat înţelegerea unor noţiuni noi. Această conferinţă a permis specialiştilor în drept comercial a dezbate problemele actuale ale acestei ramuri de drept privat, precum şi identificare unor posibile soluţii juridice, iar studenţilor le-a oferit posibilitatea de a dobândi noi cunoştinţe, dar şi de a se întâlni cu specialişti ai dreptului, demonstrându-li-se, astfel, că succesul presupune perseverenţă şi profesionalism.