Precizări plată taxă de şcolarizare

Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Braşov, în şedința din data de 02.04.2018, a aprobat următoarele:

  1. exmatricularea studenților cu taxă care până la data de 20 aprilie 2018 nu au făcut dovada achitării taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018, începând cu data de 23 aprilie 2018;
  2. prelungirea termenului de plată a taxei de şcolarizare pentru studenții cu taxă care au făcut dovada parțială a plății taxei de şcolarizare, până la data de 29 mai 2018.
Prelungirea termenului de plată a primei tranșe din taxa de școlarizare

Biroul Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov a aprobat, în ședința din data de 16.02.2018, hotărâre aprobată de Consiliul de Administrație al Universității în ședința din data de 23.02.2018, prelungirea termenului de plată a primei tranșe din taxa de școlarizare până la data de 01 aprilie 2018.

Cererile pentru disciplina opțională

În atenția studenților de la programul de studii de licență Drept cu frecvență (Drept ZI), din anii II, III și IV, și de la programul de studii de masterat Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ), anul I

Detalii