CHESTIONARUL EUROSTUDENT ȘI CHESTIONARUL NAȚIONAL STUDENȚESC

România, prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării, participă, și în acest an, la studiul european EUROSTUDENT care își propune să asigure suport în creșterea capacității de colectare și monitorizare a datelor privind situația socială și economică a studenților din țările participante.

De asemenea, MEC coordonează, împreună cu UEFISCDI, implementarea în premieră a unui studiu național asupra gradului de satisfacție a studenților privind calitatea învățământului superior, CHESTIONARUL NAȚIONAL STUDENȚESC (CNS) care răspunde nevoii de susținere sistematică a creșterii calității învățământului superior.

Cercetarea națională care privește condițiile de studiu și de viață ale studenților din România integrează cele două studii și se realizează la nivelul studenților din ciclurile de licență și de master, plin aplicarea on-line a două chestionare (CHESTIONARUL NAȚIONAL STUDENȚESC – CNS ȘI CHESTIONARUL EUROSTUDENT), studentul primind o singură invitație, cu un singur link către cele două chestionare integrate.

Alte informații privitoare la cele menționate mai sus, pot fi aflate accesând acest document.