Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

Tabel cuprinzând fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat pentru anul univ. 2018-2019_sem. II

Burse sociale ocazionale_an universitar 2018-2019_Sem II_Informații privitoare la acest tip de burse puteți obține consultând acest document

PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru acordarea BURSELOR SOCIALE în semestrul I al anului universitar 2018-2019
pdfFormular pentru bursa socială

 pdfCriteriile complementare de departajare la medii egale pentru acordarea burselor de merit

 

Criterii de acordare a burselor

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Drept, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

pdfTabel cuprinzând fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat_01.11.18