Semestrul I

 

 

Sesiunea de iarnă 2022

Precizare importantă: Pentru examenele creditate de la disciplinele: Drept medical, din anul III de la programele de studii de licență Drept cu frecvență și Drept cu frecvență redusă, respectiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența CEDO, din anul I de la programul de studii de masterat Sisteme și instituții de drept internațional și european, ce pot fi susținute de studenți reînmatriculați, conform fișelor de diferențe, se vor întocmi referate care vor fi susținute oral, conform programării examenului respectiv. Cursurile aferente acestor discipline pot fi regăsite pe platforma e-learning în secțiunea Arhivă. Titlurile și conținutul referatelor trebuie să se încadreze în tematica disciplinei.

Licență

Drept cu frecvență (Drept IF)
 

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

Drept cu frecvență redusă (Drept IFR)

 

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

 

Masterat

 

Drept privat aprofundat (DPA)

Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ)

Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE)

Științe penale aprofundate (SPA)