Anul universitar 2022-2023

 

Sesiunea de iarnă

 
 

Licență

Drept cu frecvență (Drept IF)
 

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

 ANUL 4

 

Drept cu frecvență redusă (Drept IFR)

 

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

 

Masterat

 

Drept privat aprofundat (DPA) 

Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ)

Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE) 

Științe penale aprofundate (SPA)