Anul universitar 2023-2024

 

Sesiunea de iarnă- 20.01 - 11.02.2024

 

 

În atenția studenților din anul I și anul II de la programul de studii Drept cu frecvență redusă, din motive obiective, de natură medicală:

- examenul de la disciplina Istoria statului și dreptului românesc din data de 27.01.2024, ora 10.00, se va desfășura în Amfiteatrul Emil Poenaru (AEP);

- examenul de la disciplina Legislația comunicării și retorică din data de 27.01.2024, ora 10.00, se va desfășura în Aula Nicolae Titulescu.

În cazul niciunuia dintre cele 2 examene de mai sus, NU se modifică data sau ora programată pentru desfășurarea examenului.

 

În atenția studenților din anul II și anul III de la programul de studii Drept cu frecvență_examen creditat Educație fizică și sport I și III,

La disciplina Educație fizică și sport I și Educație fizică și sport III, examenul creditat (examen din anul I, semestrul I, respectiv din anul II, semestrul I, care NU a fost promovat în anul I, respectiv în anul II) va putea fi susținut în data de 08.02.2024, ora 09.00, pe Colina Universității, în sala SCol 1.

 
Susținerea examenului creditat sau a examenului de diferență la disciplina Drept internațional public de către studenți care nu sunt în anul II Drept IF și Drept IFR în an univ. 2023-2024

 

Drept cu frecvență (Drept IF)

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

 

Drept cu frecvență redusă (Drept IFR)

 

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

Masterat

 

Drept privat aprofundat (DPA)

Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ) 

Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE)

Științe penale aprofundate (SPA)