Anul universitar 2022-2023

 

Sesiune suplimentară - 25.09.2023

Sesiunea de reexaminări (inclusiv măriri de notă) - 11.09 - 13.09.2023

Drept cu frecvență (Drept IF) - anul 1

Drept cu frecvență (Drept IF) - anul 2

Drept cu frecvență (Drept IF) - anul 3

Drept cu frecvență redusă (Drept IFR) - anul 1

Drept cu frecvență redusă (Drept IFR) - anul 2

Drept cu frecvență redusă (Drept IFR) - anul 3

Drept privat aprofundate (DPA) - anul 1

Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ) - anul 1

Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE) - anul 1

Științe penale aprofundate (SPA) - anul 1

Sesiune suplimentară pentru anul IV de la Drept cu frecvență (Drept IF) și Drept cu frecvență redusă (Drept IFR) și pentru anul II de la toate programele de studii de masterat: DPA, LECJ, SIDIE și SPA - 11.09 - 13.09.2023

_____________________________________________________________________________________________________________________

În atenția studenților din anul II și anul III de la programul de studii Drept cu frecvență redusă,
Examenele la disciplinele: Drept penal. Partea generală I, Drept penal. Partea generală II și Criminologie programate, din eroare, în data de 05.09.2023, se reprogramează pentru data de 07.09.2023, după cum urmează:
- Drept penal. Partea generală I – 07.09.2023, ora 17.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru
- Drept penal. Partea generală II – 07.09.2023, ora 17.30, în Amfiteatrul Emil Poenaru
- Criminologie – 07.09.2023, ora 18.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru.

Examenele programate la Drept penal. Partea generală I, Drept penal. Partea generală II și Criminologie în data de 06.09.2023 NU se modifică și se vor susține conform programării afișate!

Cererile pentru reexaminarea în vederea măririi notei pot fi trimise pe adresa de e-mail a Facultății de Drept, anume: f-dr@unitbv.ro, până la data de 5.09.2023, ora 23.59.
Potrivit Art. 21 pct. 3) din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, examenele pentru mărirea notei se limitează Ia două pe an și pot fi solicitate doar de către studenții care au promovat integral, Ia finele sesiunii de vară din anul universitar curent, toate examenele și verificările prevăzute în planul de învățământ.

Sesiunea de restanțe și creditate - 28.08 - 10.09.2023

Drept cu frecvență (Drept IF)

Pentru studenții din anul IV, aceasta este o sesiune suplimentară!

Drept cu frecvență redusă (Drept IFR)_corectată

Pentru studenții din anul IV, aceasta este o sesiune suplimentară!

Drept privat aprofundat (DPA)

Pentru studenții din anul II, aceasta este o sesiune suplimentară!

Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ)

Pentru studenții din anul II, aceasta este o sesiune suplimentară!

Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE)

Pentru studenții din anul II, aceasta este o sesiune suplimentară!

Științe penale aprofundate (SPA)

Pentru studenții din anul II, aceasta este o sesiune suplimentară!

 

Sesiune suplimentară - 28.06.2023

Sesiune suplimentară de amânate medical

  • Data 27.06.2023, ora 18.30, examen oral, sala TM - comisie - Drept procesual civil I, Drept procesual civil II
    Data 27.06.2023, ora 14.00, examen scris, sala TM – comisie - Drept diplomatic și consular

Stimați studenți,

Vă precizăm următoarele:
1) Cât privește sesiunea suplimentară și specială, conform prevederilor art. 15 alin. (4) din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, o astfel de sesiune se poate organiza dacă este solicitată de studenți, pe bază de cerere adresată Secretariatului Facultății de Drept, pentru motive temeinic justificate, și la disciplinele la care se solicită, cu condiția ca această solicitare să fie aprobată de Consiliul facultății.
În consecință, astfel de posibile solicitări pot fi înregistrate la Secretariatul Facultății de Drept:
- de către studenții de la programele de studii de masterat – DPA, LECJ, SIDIE și SPA, cel târziu până LUNI, 19 iunie 2023, ora 10.00
- de către studenții de la programele de studii de licență – Drept cu frecvență (Drept ZI) și Drept cu frecvență redusă (Drept FR) - cel târziu până MARȚI, 27 iunie 2023, ora 10.00.

2) Cât privește sesiunea de examene amânate medical, conform prevederilor art. 15 alin. (4) din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, o astfel de sesiune se poate organiza dacă este solicitată de studentul/studenta aflată într-o astfel de situație, pe bază de cerere adresată Secretariatului Facultății de Drept, la disciplinele la care se solicită, cu condiția să fie depusă ca justificare un document medical valabil după caz pentru sesiunea de iarnă, vară, restanțe și reexaminări. Un astfel de document medical - certificat medical trebuie depus Ia Secretariatul facultății în termen de 7 zile de Ia reluarea activității didactice sau, după caz, cel târziu până la data de:
- 17 iunie 2023, ora 15.00, pentru studenții de la programele de studii de masterat – DPA, LECJ, SIDIE și SPA
- 26 iunie 2023, ora 10.00, pentru studenții de la programele de studii de licență – Drept cu frecvență (Drept ZI) și Drept cu frecvență redusă (Drept FR).

 

Sesiunea de reexaminări - anul IV licență - Drept IF și Drept IFR

Reexaminări - anul IV Drept IF (Drept cu frecvență)

Reexaminări - anul IV Drept IFR (Drept cu frecvență redusă)

Sesiunea de reexaminări - anul II masterate
Reexaminări - anul II DPA
Reexaminări - anul II LECJ
Reexaminări - anul II SIDIE
Reexaminări - anul II SPA
Sesiunea de restanțe - anul IV Drept IF și Drept IFR și anul II masterate
 
Restanțe și creditate - anul IV Drept cu frecvență (Drept IF)
Restanțe și creditate - anul IV Drept cu frecvență redusă (Drept IFR)
Restanțe și creditate - anul II - masterat DPA
Restanțe și creditate - anul II - masterat LECJ
Restanțe și creditate - anul II - masterat SIDIE
Restanțe și creditate - anul II - masterat SPA

 

Sesiunea de vară

 
 

Licență

Drept cu frecvență (Drept IF)
 

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

 

Drept cu frecvență redusă (Drept IFR)

 

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

 

Masterat

 

Drept privat aprofundat (DPA)

Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ)

Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE) 

Științe penale aprofundate (SPA)