Licență

 

Programe de studii

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea principalelor concept, valori, principii şi reguli din sistemul juridic românesc, precum şi explicarea relațiilor dintre diferitele domenii ale acestui sistem; înțelegerea principiilor generale de drept; cunoaşterea legislației, precum şi a cazurilor esențiale din jurisprudența românească şi europeană; formularea de argumente plauzibile pentru susținerea unei opinii sau punct de vedere în context juridic. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Discipline studiate: drept civil, drept penal, drept procesual civil şi penal, drept roman, dreptul Uniunii Europene etc.

Perspective după finalizarea studiilor: jurist, consilier juridic, magistrat (judecător, procuror), avocat, notar, diplomat, funcționar public, consilier parlamentar, funcționar public european.

 

 

 Plan de învățământ_Drept cu frecvență_valabil pentru promoția 2023-2027

Plan de învățământ_Drept cu frecvență_valabil pentru promoția 2022-2026

Plan de învățământ_Drept cu frecvență_valabil pentru promoția 2021-2025

Plan de învățământ_Drept cu frecvență, valabil pentru promoția 2020-2024

Plan de învățământ_Drept cu frecvență, valabil pentru promoția 2019-2023

Plan de învățământ_Drept cu frecvenţă, valabil pentru promoția 2018-2022

Plan de învățământ_Drept cu frecvență, valabil pentru promoția 2017-2021

Plan de învățământ_Drept cu frecvență, valabil pentru promoția 2016-2020

Plan de învățământ_Drept cu frecvență, valabil pentru promoția 2015-2019

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea principalelor concept, valori, principii şi reguli din sistemul juridic românesc, precum şi explicarea relațiilor dintre diferitele domenii ale acestui sistem; înțelegerea principiilor generale de drept; cunoaşterea legislației, precum şi a cazurilor esențiale din jurisprudența românească şi europeană; formularea de argumente plauzibile pentru susținerea unei opinii sau punct de vedere în context juridic. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Discipline studiate: drept civil, drept penal, drept procesual civil şi penal, drept roman, dreptul Uniunii Europene etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: jurist, consilier juridic, magistrat (judecător, procuror), avocat, notar, diplomat, funcționar public, consilier parlamentar, funcționar public european.

 

Plan de învățământ_Drept cu frecvență redusă_valabil pentru promoția 2023-2027

Plan de învățământ_Drept cu frecvență redusă_valabil pentru promoția 2022-2026

Plan de învățământ_Drept cu frecvență redusă_valabil pentru promoția 2021-2025

Plan de învățământ_Drept cu frecvență redusă, valabil pentru promoția 2020-2024

Plan de învățământ_Drept cu frecvență redusă, valabil pentru promoția 2019-2023

Plan de învățământ_Drept cu frecvenţă redusă, valabil pentru promoția 2018-2022

Plan de învățământ_Drept cu frecvență redusă, valabil pentru promoția 2017-2021

Plan de învățământ_Drept cu frecvență redusă, valabil pentru promoția 2016-2020

Plan de învățământ_Drept cu frecvență redusă, valabil pentru promoția 2015-2019