Licență și disertație

 

LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE - sesiunea iunie - iulie 2022

 

EXAMEN DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2022

- Proba scrisă a examenului de licență, anume Proba I - Evaluarea cunoştințelor de specialitate - probă scrisă, va avea loc LUNI – 04 IULIE 2022, începând cu ora 11:00, durata acesteia fiind de 2 ore.
Accesul candidaților în sălile de examen se va face la ora 10:00. Repartizarea va fi disponibilă pe platforma e-learning, la următorul link: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=10675#section-0.
Accesul în sala de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa sălii de examen şi pe platforma e-learning a universității, doar pe baza actului de identitate – carte de identitate, sau buletin de identitate, sau paşaport, sau carnet de student. Candidații care şi-au schimbat numele de familie urmare a căsătoriei sunt rugați să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie.
Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu telefoane mobile, mijloace audio-video şi orice altă sursă de documentare. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din sala de examen şi, implicit, nepromovarea examenului de licență.
- Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală – se va desfășura în perioada JOI – 07 IULIE 2022 – SÂMBĂTĂ – 09 IULIE 2022. Programarea studenților și sala în care se va desfășura vor fi postate după susținerea probei scrise și soluționării eventualelor constestații.

Perioada de desfășurare a examenului de licență – sesiunea iulie 2022 este:
04 iulie – 10 iulie 2022, examenul contând în susținerea a două probe:
- Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă
- Proba 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală

Subiectele de la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 04 iulie 2022, precum răspunsurile corecte au fost postate pe platforma e-learning, azi, 04.07.2022, ora 13:39.

Rezultatele la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 04 iulie 2022 au fost postate pe platforma e-learning, azi – 04.07.2022, ora 17:20.

Contestațiile la Proba I – Evaluarea cunoştințelor de specialitate – din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2022, se pot depune până MARȚI, 05.07.2022, la ora 17:25, pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro.

Programarea susținerii lucrărilor de licență în cadrul Probei a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență din cadrul examenului de licență - sesiunea iulie 2022, va fi postată pe platforma e-learning, până MIERCURI, 06.07.2022.

Rezultatul soluționării contestațiilor a fost postat pe platforma e-learning.

Programarea susținerii lucrărilor de licență în cadrul Probei a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență din cadrul examenului de licență - sesiunea iulie 2022, a fost postată pe platforma e-learning.

Rezultatele la Proba 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență – proba orală au fost postate pe platforma e-learning.

Rezultatele finale la examenul de licență - sesiunea iulie 2022 au fost postate pe platforma e-learning.

 

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

- Proba 1 (probă unică): Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – se va desfășura, conform celor menționate mai jos:

1) 29 iunie 2022, Miercuri – de la ora 11.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii SISTEME ȘI INSTITUȚII DE DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN
- Amifteatrul EMIL POENARU
2) 30 iunie 2022, Joi - de la ora 10.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ
- Amifteatrul EMIL POENARU
3) 30 iunie 2022, Joi - de la ora 12.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii DREPT PRIVAT APROFUNDAT
- Amifteatrul EMIL POENARU
4) 1 iulie 2022, Vineri - de la ora 16.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii ȘTIINȚE PENALE APROFUNDATE
- Sala TII3

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație - sesiunea iunie - iulie 2022

Perioada de înscriere în vederea susținerii examenului de disertație - sesiunea iunie - iulie 2022, pentru absolvenții de la programele de studii de masterat: Drept privat aprofundat (DPA), Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ), Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE) și Științe penale aprofundate (SPA) este următoarea:

- 16 mai – 05 iunie 2022 – încărcarea lucrării de disertație pe platforma e-learning;
- 07 iunie - 10 iunie 2022 – înscrierea la Secretariatul Facultății de Drept

Perioada de înscriere în vederea susținerii examenului de licență - sesiunea iulie 2022, pentru absolvenții de la programele de studii de licență: Drept cu frecevnță (DR) și Drept cu frecvență redusă (DFR) este următoarea:

- 16 mai – 10 iunie 2022 – încărcarea lucrării de licență pe platforma e-learning;
- 14 iunie - 22 iunie 2022 – înscrierea la Secretariatul Facultății de Drept

Documente necesare pentru înscrierea și încărcarea lucrării de licență sau a lucrării de disertație:
doc Cerere de înscriere la examenul de licență sau la examenul de disertație
docDeclarație privind originalitatea lucrării de licență sau a lucrării de disertație
docInformare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii (licență sau disertație) sesiunea iunie-iulie 2022
docReferatul de evaluare a conducătorului științific al lucrării de licență sau al lucrării de disertație

 

LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea iunie - iulie 2022 și sesiunea februarie 2023

EXAMENUL DE LICENȚĂ - sesiunea iunie-iulie 2022 și sesiunea februarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, și conform hotărârii Consiliului Facultății de Drept din data de 09.12.2021, examenul de licență pentru sesiunea – iunie-iulie 2022, precum și pentru cea din februarie 2023, constă în 2 (două) probe:
Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală.

pdfTematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea iulie 2022 și sesiunea februarie 2023

EXAMENUL DE DISERTAȚIE - sesiunea iunie-iulie 2022 și sesiunea februarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, examenul de disertație pentru sesiunea  – iunie-iulie 2022, precum și pentru cea din februarie 2023, constă în 1 (una) probă:
Proba 1: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală.

Structura semestrului II pentru ani terminali de la programele de studii de licență și de la masterat_valabilă pentru anul universitar 2021-2022

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea februarie 2022

 

Calendarul de organizare a examenului de licență și a examenului de disertație sesiunea februarie 2022

pdfActe necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație – sesiunea februarie 2022

IMPORTANT! Absolvenții care doresc să se înscrie pentru susținerea examenului de licență sau de disertație, după caz, pentru luna februarie 2022, trebuie să adreseze o cerere prin care să-și exprime intenția de a se înscrie pentru susținerea acestui examen și pe care să o trimită pe adresa de e-mail a Secretariatului Facultății de Drept, anume f-dr@unitbv.ro, până la data de 28.01.2022. În baza acestei cereri li se vor putea activa conturile instituționale pentru a putea accesa platforma e-learning a Universității pentru încărcarea documentelor aferente lucrării de licență sau de disertație, după caz, conform celor menționate pe site.

EXAMEN DE LICENȚĂ SESIUNEA FEBRUARIE 2022

- Proba scrisă a examenului de licență, anume Proba I - Evaluarea cunoştințelor de specialitate, va avea loc MARȚI – 22 FEBRUARIE 2022, începând cu ora 12:00, durata acesteia fiind de 2 ore.
Accesul candidaților în sala de examen (sala TII1 din Corpul T, clădirea de lângă Hotelul ARO Palace) se va face la ora 11:00. Repartizarea va fi disponibilă pe platforma e-learning.
Accesul în sala de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa sălii de examen şi pe platforma e-learning a universității, doar pe baza actului de identitate – carte de identitate, sau buletin de identitate, sau paşaport, sau carnet de student. Candidații care şi-au schimbat numele de familie urmare a căsătoriei sunt rugați să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie.
Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu telefoane mobile, mijloace audio-video şi orice altă sursă de documentare. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din sala de examen şi, implicit, nepromovarea examenului de licență.

- Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală – se va desfășura VINERI, 25 FEBRUARIE 2022, începând cu ora 10.00, programarea candidaților se regăsește pe platforma e-learning, iar sala în care se va desfășura această probă este TCONS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perioada de înscriere în vederea susținerii examenului de licențăsesiunea februarie 2022, pentru absolvenții de la programele de studii de licență Drept cu frecvență (Drept IF) și Drept cu frecvență redusă (Drept IFR), este următoarea:
07 februarie, ora 00.00 – 18 februarie 2022, ora 23.59 – înscrierea la examenul de licență la Secretariatul facultății și 07 februarie, ora 00.00 – 18 februarie 2022, ora 23.59 încărcarea lucrării de licență în platforma e-learning

Perioada de desfășurare a examenului de licență – sesiunea februarie 2022 este:
21 februarie – 25 februarie 2022, examenul contând în susținerea a două probe:
- Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă
- Proba 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală
astfel precum s-a susținut și în sesiunea de iulie 2021.

Tematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea iulie 2021 și februarie 2022

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA FEBRUARIE 2022

- Proba 1: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – se va desfășura VINERI, 25 FEBRUARIE 2022, astfel:
   - de la ora 09.00 – pentru candidații înscriși de la programul de studii Legislație Europeană și Carieră Judiciară (LECJ)
   - de la ora 09.30 – pentru candidații înscriși de la programul de studii Științe Penale Aprofundate (SPA)
Sala în care se va susține această probă este TCONS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perioada de înscriere în vederea susținerii examenului de disertație – sesiunea februarie 2022, pentru absolvenții de la programele de studii de disertație Drept privat aprofundat (DPA), Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ), Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE) și Științe penale aprofundate (SPA) este următoarea:
07 februarie, ora 00.00 – 18 februarie 2022, ora 23.59 – înscrierea la examenul de disertație la Secretariatul facultății și încărcarea lucrării de disertație în platforma e-learning

Perioada de desfășurare a examenului de disertație – sesiunea februarie 2022 este:
21 februarie – 25 februarie 2022, examenul contând în susținerea unei probe – Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – astfel precum s-a susținut și în sesiunea de iunie - iulie 2021.

Documente necesare pentru înscrierea și încărcarea lucrării de licență/disertație 

docCerere de înscriere la examenul de licență sau disertație

docDeclarație privind originalitatea lucrării de licență sau disertație

docInformare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii (licență sau disertație) sesiunea februarie 2022

docReferatul de evaluare a coordonatorului lucrării de licență sau disertație

_________________________________________________________________________________________________
 LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea iunie-iulie 2021

 

TERMENUL PENTRU ÎNCĂRCAREA, PE PLATFORMA E-LEARNING, A LUCRĂRII DE LICENȚĂ SAU DISERTAȚIE, A DECLARAȚIEI PRIVIND ORIGINALITATEA LUCRĂRII, PRECUM ȘI A REFERATULUI DE EVALUARE AL COORDONATORULUI LUCRĂRII DE LICENȚĂ, A FOST PRELUNGIT PÂNĂ DUMINICĂ, 20 IUNIE 2021, ORA 23.59.

Vă reamintim că pe perioada desfășurării examenului de licență este obligatorie purtarea măștii și respectarea distanțării fizice!

EXAMEN DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2021

Rezultatul soluționării contestațiilor a fost postat pe platforma e-learning.

Programarea susținerii lucrărilor de licență în cadrul Probei a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență din cadrul examenului de licență - sesiunea iulie 2021, a fost postată pe platforma e-learning.

Contestațiile la Proba I – Evaluarea cunoştințelor de specialitate – din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2021, se pot depune până MIERCURI, 07.07.2021, la ora 19:35, pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro.

Rezultatele la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 06 iulie 2021 au fost postate pe platforma e-learning.

Subiectele de la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 06 iulie 2021, precum răspunsurile corecte au fost postate pe platforma e-learning, azi, 06.07.2021, ora 16.30.

Examenul de licență:
- Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă – în 06 iulie 2021, ora de începere a probei și sălile în care se va desfășura vor fi postate după finalizarea înscrierilor la examenul de licență

Proba scrisă a examenului de licență, anume Proba I - Evaluarea cunoştințelor de specialitate, va avea loc MARȚI – 6 IULIE 2021, începând cu ora 14:00, durata acesteia fiind de 2 ore.
Accesul candidaților în sălile de examen se va face la ora 13:00. Repartizarea estre disponibilă la: https://elearning.unitbv.ro/mod/resource/view.php?id=279718.
Notă: Marele Amfiteatru se află în Corpul N, etajul 2, aflat pe strada Politehnicii nr. 1 (între Colegiul Național Unirea și str. Republicii): https://goo.gl/maps/SNn5ZdAukrahJGD86 (accesul se face prin spatele clădirii, pe intrarea din față cum intrați în curte).
Accesul în sălile de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa sălii de examen şi pe pagina web a facultății, doar pe baza actului de identitate – carte de identitate, sau buletin de identitate, sau paşaport, sau a carnetului de student. Candidații care şi-au schimbat numele de familie urmare a căsătoriei sunt rugați să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie.
Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu telefoane mobile, mijloace audio-video şi orice altă sursă de documentare. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din sala de examen şi, implicit, nepromovarea examenului de licență.


- Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală – în perioada 08 – 10 iulie 2021, programarea studenților și sala în care se va desfășura vor fi postate după susținerea probei scrise și soluționării eventualelor constestații

Perioadele de înscriere și de încărcare a lucrării de licență și a altor documente pe platforma e-learning în vederea susținerii examenului de licență – sesiunea iulie 2021, pentru absolvenții de la programele de studii de licență Drept cu frecvență (Drept IF) și Drept cu frecvență redusă (Drept IFR), sunt următoarele:

- 07 iunie, ora 00.00 – 12 iunie 2021, ora 23.59încărcarea lucrării de licență și a altor documente (declarația privind originalitatea lucrării de licență și referatul de evaluare al coordonatorului lucrării de licență) pe platforma e-learning
- 14 iunie, ora 00.00 – 19 iunie 2021, ora 23.59înscrierea la examenul de licență prin transmiterea actelor specificate în documentul intitulat „Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație – sesiunea iunie – iulie 2021”, conform celor menționate în acest anunț.

Perioada de desfășurare a examenului de licență – sesiunea iulie 2021 este:

pdfActe necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație – sesiunea iunie – iulie 2021 

Structura pentru semestrul II al anului universitar 2020– 2021, pentru anii terminali de la programele de studii de licență – Drept IF (an IV) și Drept IFR (an IV), precum şi de la programele de studii masterale – Legislație europeană şi carieră judiciară (an II), Sisteme şi instituții de drept internațional şi european (an II), Ştiințe penale aprofundate (an II) şi Drept privat aprofundat (an II)

Tematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea iulie 2021 și februarie 2022

 DOCUMENTE
- Cerere de înscriere la examenul de licență sau disertație
- Declarație privind originalitatea lucrării de licență sau disertație
- Informare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii (licență sau disertație) sesiunea iulie 2021
- Referatul de evaluare a coordonatorului lucrării de licență sau disertație

 

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

 

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 

DREPT PRIVAT APROFUNDAT - 01 iulie 2021, ora 11.00, Amfiteatrul Emil Poenaru

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ - 02 iulie 2021, ora 10.00, Amfiteatrul Emil Poenaru

SISTEME ȘI INSTITUȚII DE DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN - 30 iunie 2021, ora 11.00, Sala TM

ȘTIINȚE PENALE APROFUNDATE - 02 iulie 2021, ora 14.00, Amfiteatrul Emil Poenaru

Examenul de disertație:
- Proba 1: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – în perioada 30 iunie – 03 iulie 2021, programarea studenților masteranzi și sĂlile în care se va desfășura au fost postate mai sus

Perioadele de înscriere și de încărcare a lucrării de disertație și a altor documente pe platforma e-learning în vederea susținerii examenului de disertație – sesiunea iunie-iulie 2021, pentru absolvenții de la programele de studii de masterat Drept privat aprofunadt (DPA), Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ), Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE), Științe penale aprofundate (SPA), sunt următoarele:

- 10 iunie, ora 00.00 – 14 iunie 2021, ora 23.59încărcarea lucrării de licență și a altor documente (declarația privind originalitatea lucrării de licență și referatul de evaluare al coordonatorului lucrării de licență) pe platforma e-learning
- 16 iunie, ora 00.00 – 19 iunie 2021, ora 23.59înscrierea la examenul de licență prin transmiterea actelor specificate în documentul intitulat „Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație – sesiunea iunie – iulie 2021”, conform celor menționate în acest anunț.

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație – sesiunea iunie – iulie 2021

Structura pentru semestrul II al anului universitar 2020– 2021, pentru anii terminali de la programele de studii de licență – Drept IF (an IV) și Drept IFR (an IV), precum şi de la programele de studii masterale – Legislație europeană şi carieră judiciară (an II), Sisteme şi instituții de drept internațional şi european (an II), Ştiințe penale aprofundate (an II) şi Drept privat aprofundat (an II) 

DOCUMENTE
- Cerere de înscriere la examenul de licență sau disertație
- Declarație privind originalitatea lucrării de licență sau disertație
- Informare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii (licență sau disertație) sesiunea iulie 2021
- Referatul de evaluare a coordonatorului lucrării de licență sau disertație

______________________________________________________________ ______

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.