Licență și disertație

 

LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea iulie 2024

 
EXAMEN DE LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2024

Contestațiile la Proba I – Evaluarea cunoştințelor de specialitate – din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2024, se pot depune până MARȚI, 09.07.2024, la ora 17:40, pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro, sau la Secretariatul facultății, în timpul programului de lucru cu publicul.

Rezultatele la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 08 iulie 2024 au fost postate pe platforma e-learning (https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=7379#section-0), azi – 08.07.2024, ora 17:40.

Subiectele de la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 08 iulie 2024, precum răspunsurile corecte au fost postate pe platforma e-learning (https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=7379#section-0), azi, 08.07.2024, ora 14:10, respectiv 14:11.

- Proba scrisă a examenului de licență, anume Proba I - Evaluarea cunoştințelor de specialitate - probă scrisă, va avea loc LUNI – 08 IULIE 2024, începând cu ora 11:00, durata acesteia fiind de 2 ore.

Accesul candidaților în sălile de examen se va face la ora 10:30. Repartizarea va fi disponibilă pe platforma e-learning, la următorul link: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=7379

Accesul în sala de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa sălii de examen şi pe platforma e-learning a universității, doar pe baza actului de identitate – carte de identitate, sau buletin de identitate, sau paşaport, sau carnet de student. Candidații care şi-au schimbat numele de familie urmare a căsătoriei sunt rugați să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie.
Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu telefoane mobile, mijloace audio-video şi orice altă sursă de documentare. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din sala de examen şi, implicit, nepromovarea examenului de licență.

  • Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală – se va desfășura în perioada JOI, 11 IULIE 2024 – SÂMBĂTĂ, 13 IULIE 2024. Programarea studenților și sala în care se va desfășura această probă au fost postate pe platforma e-learning la următorul link: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=7379#section-0
  • Proba a II-a a examenului de licență se va susține în Amfiteatrul Emil Poenaru.

EXAMENUL DE DISERTAȚIE SESIUNEA IULIE 2024
REZULTATE

Rezultatele examenului de disertație la masteratul de Științe penale aprofundate (SPA) au fost postate pe platforma e-learning, azi, 04.07.2024, ora 16.55, la următorul link: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=7381#section-7

1) DREPT PRIVAT APROFUNDAT
- Proba 1 (probă unică): Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – se va desfășura în data de:
5 iulie 2024, Vineri - de la ora 12.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru

2) LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ
- Proba 1 (probă unică): Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – se va desfășura în data de:
5 iulie 2024, Vineri - de la ora 11.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru

3) SISTEME ȘI INSTITUȚII DE DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN
- Proba 1 (probă unică): Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – se va desfășura în data de:
5 iulie 2024, Vineri - de la ora 16.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru

4) ȘTIINȚE PENALE APROFUNDATE
- Proba 1 (probă unică): Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – se va desfășura în data de:
4 iulie 2024, Joi - de la ora 11.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perioada de încărcare a lucrării de licență sau de disertație pe platforma e-learning, conform structurii semestrului II pentru anii terminali (aceasta poate fi consultată la următorul link: https://drept.unitbv.ro/images/Licenta-disertatie_2024/Structura_ani_terminali_2023-2024.pdf), postată mai jos, este: 5 iunie - 6 iunie 2024, ora 23.59.
Documentele necesare pentru încărcarea lucrării de licență sau de disertație, după caz, pe platforma e-learning, sunt:

Perioada de înscriere la Secretariatul facultății, este, conform structurii semestrului II pentru anii terminali, postată mai jos:

- la examenul de disertație: 25 - 27 iunie 2024, ora 15.00 (și pentru înscrierea la Secretariat și pentru trimiterea documentelor pe e-mailul facultății)

- la examenul de licență este: 1 – 4 iulie 2024, ora 15.00 (și pentru înscrierea la Secretariat și pentru trimiterea documentelor pe e-mailul facultății).

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație sau de licență, după caz, sunt menționate în acest document intitulat: pdfActe necesare pentru înscrierea la examenul de licență-disertație vară 2024

Tipizate:
docxCerere de înscriere la examenul de licență sau la examenul de disertație
docxInformare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii (licență sau disertație) sesiunea iulie 2024
docxDeclarație privind originalitatea lucrării de licență sau a lucrării de disertație

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea februarie 2024

EXAMEN DE LICENȚĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2024

- Proba scrisă a examenului de licență, anume Proba I - Evaluarea cunoştințelor de specialitate - probă scrisă, va avea loc MIERCURI – 21 FEBRUARIE 2024, în sala TII1, începând cu ora 10:00, durata acesteia fiind de 2 ore.

Accesul candidaților în sălile de examen se va face la ora 09:30. Repartizarea va fi disponibilă pe platforma e-learning, la următorul link: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=6617.
Accesul în sala de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa sălii de examen şi pe platforma e-learning a universității, doar pe baza actului de identitate – carte de identitate, sau buletin de identitate, sau paşaport, sau carnet de student. Candidații care şi-au schimbat numele de familie urmare a căsătoriei sunt rugați să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie.

Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu telefoane mobile, mijloace audio-video şi orice altă sursă de documentare. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din sala de examen şi, implicit, nepromovarea examenului de licență.

- Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală – se va desfășura în VINERI - 23 FEBRUARIE 2024, începând cu ora 13.30, în sala Departamentului Drept (în dreptul intrării din partea stângă a Amfiteatrului Nicolae Titulescu). Programarea studenților va fi postată după susținerea probei scrise și soluționarea eventualelor constestații.

EXAMEN DE DISERTAȚIE – SESIUNEA FEBRUARIE 2024

 

- Proba 1 (probă unică): Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – se va desfășura, conform celor menționate mai jos:

1) VINERI, 23 FEBRUARIE 2024, de la ora 13.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ- în sala Departamentului Drept (în dreptul intrării din partea stângă a Amfiteatrului Nicolae Titulescu)

2) VINERI, 23 FEBRUARIE 2024, de la ora 13.15 - pentru candidații înscriși de la programul de studii ȘTIINȚE PENALE APROFUNDATE - în sala Departamentului Drept (în dreptul intrării din partea stângă a Amfiteatrului Nicolae Titulescu)

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență-disertație februarie 2024

docxCerere de înscriere la examenul de licență sau la examenul de disertație
docxDeclarație privind originalitatea lucrării de licență sau a lucrării de disertație
docxInformare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii (licență sau disertație)

 

Calendarul de organizare a examenului de licență și a examenului de disertație sesiunea februarie 2024

Examenul de licență din această sesiune se va desfășura astfel precum s-a desfășurat cel din sesiunea iunie - iulie 2023. Tematica și bibliografia acestui examen de licență sunt aceleași precum cele ale examenului de licență din sesiunea iunie - iulie 2023.

Examenul de disertație din această sesiune se va desfășura astfel precum s-a desfășurat cel din sesiunea iunie - iulie 2023.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea iunie - iulie 2024 și sesiunea februarie 2025

EXAMENUL DE LICENȚĂ - sesiunea iulie 2024 și sesiunea februarie 2025

 
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, în ședința Consiliului Facultății de Drept din data de 19.12.2023, s-a hotărât că examenul de licență pentru sesiunea – iulie 2024, precum și pentru cea din februarie 2025, constă în 2 (două) probe:
Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală.

 

EXAMENUL DE DISERTAȚIE - sesiunea iunie-iulie 2024 și sesiunea februarie 2025

 
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, examenul de disertație pentru sesiunea – iunie-iulie 2024, precum și pentru cea din februarie 2025, constă în 1 (una) probă:
 
Proba 1: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală.
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea iunie - iulie 2023 și sesiunea februarie 2024

 

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA IUNIE 2023

 

Programarea susținerii lucrărilor de licență în cadrul Probei a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență din cadrul examenului de licență - sesiunea iulie 2023, a fost postată pe platforma e-learning, link-ul fiind următorul: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=6617#section-0.

Candidații care au promovat Proba 1 a examenului de licență - sesiunea iulie 2023 se pot prezenta pentru susținerea și a Probei a 2-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală, la data, ora și sala menționate mai sus.

Rezultatul soluționării contestațiilor a fost postat pe platforma e-learning, link-ul este următorul: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=6617#section-0.

Contestațiile la Proba I – Evaluarea cunoştințelor de specialitate – din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2023, se pot depune până MARȚI, 04.07.2023, la ora 20:40, pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro.

Rezultatele la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 03 iulie 2023 au fost postate pe platforma e-learning, azi – 03.07.2023, ora 20:40.

Subiectele de la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 03 iulie 2023, precum răspunsurile corecte au fost postate pe platforma e-learning, azi, 03.07.2023, ora 16:57.

- Proba 1 (probă unică): Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – se va desfășura, conform celor menționate mai jos:

1) 26 iunie 2023, Luni – de la ora 11.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii DREPT PRIVAT APROFUNDAT
- Amifteatrul EMIL POENARU

2) 26 iunie 2023, Luni - de la ora 13.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ
- Amifteatrul EMIL POENARU

3) 27 iunie 2023, Marți - de la ora 10.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii ȘTIINȚE PENALE APROFUNDATE
- Sala TII3

4) 30 iunie 2023, Vineri - de la ora 14.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii SISTEME ȘI INSTITUȚII DE DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN
- Amifteatrul EMIL POENARU

EXAMEN DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2023

- Proba scrisă a examenului de licență, anume Proba I - Evaluarea cunoştințelor de specialitate - probă scrisă, va avea loc LUNI – 03 IULIE 2023, începând cu ora 14:00, durata acesteia fiind de 2 ore.

Accesul candidaților în sălile de examen se va face la ora 13:30. Repartizarea va fi disponibilă pe platforma e-learning, la următorul link: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=6617.
Accesul în sala de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa sălii de examen şi pe platforma e-learning a universității, doar pe baza actului de identitate – carte de identitate, sau buletin de identitate, sau paşaport, sau carnet de student. Candidații care şi-au schimbat numele de familie urmare a căsătoriei sunt rugați să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie.
Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu telefoane mobile, mijloace audio-video şi orice altă sursă de documentare. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din sala de examen şi, implicit, nepromovarea examenului de licență.

- Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală – se va desfășura în perioada JOI – 06 IULIE 2023 – SÂMBĂTĂ – 08 IULIE 2023. Programarea studenților și sala în care se va desfășura vor fi postate după susținerea probei scrise și soluționării eventualelor constestații.

 

 LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea iunie - iulie 2023
 

TERMENUL PENTRU ÎNCĂRCAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ SAU DE DISERTAȚIE, A REFERATULUI DE EVALUARE ȘI A DECLARAȚIEI PRIVIND ORIGINALITATEA SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ LA DATA DE 08 IUNIE 2023, ORA 14.00.

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație - sesiunea iunie-iulie 2023

Perioada de încărcare a lucrării de licență sau de disertație, conform structurii semestrului II pentru anii terminali, postată mai jos, este: 22 mai - 05 iunie 2023,ora 12.00.

Documentele necesare pentru încărcarea lucrării de licență sau de disertație sunt:

Perioada de înscriere la examenul de disertație este, conform structurii semestrului II pentru anii terminali, postată mai jos: 12 - 16 iunie 2023, iar pentru examenul de licență este: 19 - 23 iunie 2023.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație sau de licență, după caz, sunt:

 
EXAMENUL DE LICENȚĂ - sesiunea iulie 2023 și sesiunea februarie 2024

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, și conform hotărârii Consiliului Facultății de Drept din data de 21.11.2022, examenul de licență pentru sesiunea – iulie 2023, precum și pentru cea din februarie 2024, constă în 2 (două) probe:
Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală.

Tematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea iulie 2023 și sesiunea februarie 2024

EXAMENUL DE DISERTAȚIE - sesiunea iunie-iulie 2023 și sesiunea februarie 2024

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, examenul de disertație pentru sesiunea – iunie-iulie 2023, precum și pentru cea din februarie 2024, constă în 1 (una) probă:
Proba 1: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală.

Structura semestrului II pentru ani terminali de la programele de studii de licență și de la masterat_valabilă pentru anul universitar 2022-2023

_______________________________________________________

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.