Licență și disertație

 LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea iunie-iulie 2021

 

TERMENUL PENTRU ÎNCĂRCAREA, PE PLATFORMA E-LEARNING, A LUCRĂRII DE LICENȚĂ SAU DISERTAȚIE, A DECLARAȚIEI PRIVIND ORIGINALITATEA LUCRĂRII, PRECUM ȘI A REFERATULUI DE EVALUARE AL COORDONATORULUI LUCRĂRII DE LICENȚĂ, A FOST PRELUNGIT PÂNĂ DUMINICĂ, 20 IUNIE 2021, ORA 23.59.

Vă reamintim că pe perioada desfășurării examenului de licență este obligatorie purtarea măștii și respectarea distanțării fizice!

EXAMEN DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2021

Rezultatul soluționării contestațiilor a fost postat pe platforma e-learning.

Programarea susținerii lucrărilor de licență în cadrul Probei a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență din cadrul examenului de licență - sesiunea iulie 2021, a fost postată pe platforma e-learning.

Contestațiile la Proba I – Evaluarea cunoştințelor de specialitate – din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2021, se pot depune până MIERCURI, 07.07.2021, la ora 19:35, pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro.

Rezultatele la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 06 iulie 2021 au fost postate pe platforma e-learning.

Subiectele de la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 06 iulie 2021, precum răspunsurile corecte au fost postate pe platforma e-learning, azi, 06.07.2021, ora 16.30.

Examenul de licență:
- Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă – în 06 iulie 2021, ora de începere a probei și sălile în care se va desfășura vor fi postate după finalizarea înscrierilor la examenul de licență

Proba scrisă a examenului de licență, anume Proba I - Evaluarea cunoştințelor de specialitate, va avea loc MARȚI – 6 IULIE 2021, începând cu ora 14:00, durata acesteia fiind de 2 ore.
Accesul candidaților în sălile de examen se va face la ora 13:00. Repartizarea estre disponibilă la: https://elearning.unitbv.ro/mod/resource/view.php?id=279718.
Notă: Marele Amfiteatru se află în Corpul N, etajul 2, aflat pe strada Politehnicii nr. 1 (între Colegiul Național Unirea și str. Republicii): https://goo.gl/maps/SNn5ZdAukrahJGD86 (accesul se face prin spatele clădirii, pe intrarea din față cum intrați în curte).
Accesul în sălile de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa sălii de examen şi pe pagina web a facultății, doar pe baza actului de identitate – carte de identitate, sau buletin de identitate, sau paşaport, sau a carnetului de student. Candidații care şi-au schimbat numele de familie urmare a căsătoriei sunt rugați să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie.
Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu telefoane mobile, mijloace audio-video şi orice altă sursă de documentare. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din sala de examen şi, implicit, nepromovarea examenului de licență.


- Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală – în perioada 08 – 10 iulie 2021, programarea studenților și sala în care se va desfășura vor fi postate după susținerea probei scrise și soluționării eventualelor constestații

Perioadele de înscriere și de încărcare a lucrării de licență și a altor documente pe platforma e-learning în vederea susținerii examenului de licență – sesiunea iulie 2021, pentru absolvenții de la programele de studii de licență Drept cu frecvență (Drept IF) și Drept cu frecvență redusă (Drept IFR), sunt următoarele:

- 07 iunie, ora 00.00 – 12 iunie 2021, ora 23.59încărcarea lucrării de licență și a altor documente (declarația privind originalitatea lucrării de licență și referatul de evaluare al coordonatorului lucrării de licență) pe platforma e-learning
- 14 iunie, ora 00.00 – 19 iunie 2021, ora 23.59înscrierea la examenul de licență prin transmiterea actelor specificate în documentul intitulat „Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație – sesiunea iunie – iulie 2021”, conform celor menționate în acest anunț.

Perioada de desfășurare a examenului de licență – sesiunea iulie 2021 este:

pdfActe necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație – sesiunea iunie – iulie 2021 

Structura pentru semestrul II al anului universitar 2020– 2021, pentru anii terminali de la programele de studii de licență – Drept IF (an IV) și Drept IFR (an IV), precum şi de la programele de studii masterale – Legislație europeană şi carieră judiciară (an II), Sisteme şi instituții de drept internațional şi european (an II), Ştiințe penale aprofundate (an II) şi Drept privat aprofundat (an II)

Tematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea iulie 2021 și februarie 2022

 DOCUMENTE
- Cerere de înscriere la examenul de licență sau disertație
- Declarație privind originalitatea lucrării de licență sau disertație
- Informare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii (licență sau disertație) sesiunea iulie 2021
- Referatul de evaluare a coordonatorului lucrării de licență sau disertație

 

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

 

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 

DREPT PRIVAT APROFUNDAT - 01 iulie 2021, ora 11.00, Amfiteatrul Emil Poenaru

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ - 02 iulie 2021, ora 10.00, Amfiteatrul Emil Poenaru

SISTEME ȘI INSTITUȚII DE DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN - 30 iunie 2021, ora 11.00, Sala TM

ȘTIINȚE PENALE APROFUNDATE - 02 iulie 2021, ora 14.00, Amfiteatrul Emil Poenaru

Examenul de disertație:
- Proba 1: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – în perioada 30 iunie – 03 iulie 2021, programarea studenților masteranzi și sĂlile în care se va desfășura au fost postate mai sus

Perioadele de înscriere și de încărcare a lucrării de disertație și a altor documente pe platforma e-learning în vederea susținerii examenului de disertație – sesiunea iunie-iulie 2021, pentru absolvenții de la programele de studii de masterat Drept privat aprofunadt (DPA), Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ), Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE), Științe penale aprofundate (SPA), sunt următoarele:

- 10 iunie, ora 00.00 – 14 iunie 2021, ora 23.59încărcarea lucrării de licență și a altor documente (declarația privind originalitatea lucrării de licență și referatul de evaluare al coordonatorului lucrării de licență) pe platforma e-learning
- 16 iunie, ora 00.00 – 19 iunie 2021, ora 23.59înscrierea la examenul de licență prin transmiterea actelor specificate în documentul intitulat „Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație – sesiunea iunie – iulie 2021”, conform celor menționate în acest anunț.

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație – sesiunea iunie – iulie 2021

Structura pentru semestrul II al anului universitar 2020– 2021, pentru anii terminali de la programele de studii de licență – Drept IF (an IV) și Drept IFR (an IV), precum şi de la programele de studii masterale – Legislație europeană şi carieră judiciară (an II), Sisteme şi instituții de drept internațional şi european (an II), Ştiințe penale aprofundate (an II) şi Drept privat aprofundat (an II) 

DOCUMENTE
- Cerere de înscriere la examenul de licență sau disertație
- Declarație privind originalitatea lucrării de licență sau disertație
- Informare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii (licență sau disertație) sesiunea iulie 2021
- Referatul de evaluare a coordonatorului lucrării de licență sau disertație

______________________________________________________________ ______
LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea februarie 2021

 

EXAMEN DE LICENȚĂ FEBRUARIE 2021 PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Programarea examenului de licență – sesiunea februarie 2021 – Drept cu frecvență – Comisia de drept privat

Programarea examenului de licență – sesiunea februarie 2021 – Drept cu frecvență – Comisia de drept public

Programarea examenului de licență – sesiunea februarie 2021 – Drept cu frecvență redusă – Comisia pentru Drept cu frecvență redusă

EXAMEN DE DISERTAȚIE FEBRUARIE 2021 PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

Programarea examenului de disertație sesiunea februarie 2021 LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ
Programarea examenului de disertație sesiunea februarie 2021 ȘTIINȚE PENALE APROFUNDATE

 

Anunț cu privire la examenul de licență – sesiunea februarie 2021
Documentele menționate în acest anunț se regăsesc pe această pagină, în dreptul mențiunilor privitoare la examenul de licență și de disertație - sesiunea iulie 2021.

Perioada de înscriere în vederea susținerii examenului de licență  – sesiunea februarie 2021, pentru absolvenții de la programele de studii de licență Drept cu frecvență (Drept IF) și Drept cu frecvență redusă (Drept IFR), este următoarea:
08 februarie, ora 00.00 – 19 februarie 2021, ora 23.59 – înscrierea la examenul de licență și încărcarea lucrării de licență în platforma e-learning

Perioada de desfășurare a examenului de licență – sesiunea februarie 2021 este:
22 februarie – 26 februarie 2021, examenul contând în susținerea unei probe – Prezentarea și susținerea lucrării de licență – astfel precum s-a susținut și în sesiunea de iulie 2020.

Anunț cu privire la examenul de disertație – sesiunea februarie 2021
Documentele menționate în acest anunț se regăsesc pe această pagină, în dreptul mențiunilor privitoare la examenul de licență și de disertație - sesiunea iulie 2021.

Perioada de înscriere în vederea susținerii examenului de disertație – sesiunea februarie 2021, pentru absolvenții de la programele de studii de disertație Drept privat aprofundat (DPA), Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ), Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE) și Științe penale aprofundate (SPA) este următoarea:
08 februarie, ora 00.00 – 19 februarie 2021, ora 23.59 – înscrierea la examenul de disertație și încărcarea lucrării de disertație în platforma e-learning

Perioada de desfășurare a examenului de disertație – sesiunea februarie 2021 este:
22 februarie – 26 februarie 2021, examenul contând în susținerea unei probe – Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – astfel precum s-a susținut și în sesiunea de iulie 2020.

 
LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea iulie 2020

Precizare pentru absolvenții care au promovat examenul de licență - sesiunea iulie 2020 care doresc să se înscrie la masterat la Facultatea de Drept - UniTBv
Absolvenții care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie 2020 și care doresc să se înscrie la unul din programele de studii de masterat ale Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov, pot solicita transmiterea scanată, pe adresa de e-mail de student.unitbv.ro, a adeverinței de licență și a diplomei de bacalaureat pentru a putea să-și facă înscrierea.
O astfel de solicitare se poate trimite pe adresa: admitere-dr@unitbv.ro.

 

EXAMEN DE LICENȚĂ - IULIE 2020 -PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Programarea examenului de licență – sesiunea iulie 2020 – DREPT CU FRECVENȚĂ - COMISIA DE DREPT PRIVAT

Programarea examenului de licență – sesiunea iulie 2020 – DREPT CU FRECVENȚĂ - COMISIA DE DREPT PUBLIC

Programarea examenului de licență – sesiunea iulie 2020 – DREPT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ - COMISIA pentru DREPT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

EXAMEN DE DISERTAȚIE - IULIE 2020 - PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

Programarea examenului de disertație - sesiunea iulie 2020 - DREPT PRIVAT APROFUNDAT

Programarea examenului de disertație - sesiunea iulie 2020 - LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ

Programarea examenului de disertație - sesiunea iulie 2020 - SISTEME ȘI INSTITUȚII DE DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN

Programarea examenului de disertație - sesiunea iulie 2020 - ȘTIINȚE PENALE APROFUNDATE

INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ SAU DISERTAȚIE ȘI SUSȚINEREA ACESTUIA - SESIUNEA IULIE 2020

Termenul pentru încărcarea pe platforma e-learning a lucrării de licență sau disertație, după caz, și a celorlalte documente a fost prelungit până la data de 27.06.2020, ora 23.59.

Anunț cu privire la examenul de licență - seiunea iulie 2020
Anunț cu privire la examenul de disertație – sesiunea iulie 2020
Precizări privitoare la susținerea pe platforma e-learning a examenului de licență și disertație – sesiunea iulie 2020
Cerințe pentru prezentarea powerpoint (ppt) a lucrării de licență sau disertație – sesiunea iulie 2020

Anunț privitor la plata taxei de înscriere la examenul de licență sau de disertație, precum și la depunerea de poze

Anunț privind solicitarea referatului de evaluare a coordonatorului lucrării de licență de către studenții care au depus aceast lucrare în iunie 2019 sau în februarie 2020

DOCUMENTE
- Cerere de înscriere la examenul de licență sau disertație
- Consimțământ pentru înregistrarea evaluării online în vederea susținerii examenului finalizare de studii (licență sau disertație)
- Declarație privind originalitatea lucrării de licență sau disertație
- Informare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii (licență sau disertație) sesiunea iulie 2020
- Referatul de evaluare a coordonatorului lucrării de licență sau disertație

Structura anilor terminali pentru anul universitar 2019-2020

docCererea pentru alegerea temei pentru lucrarea de licenţă sau de disertaţie_2019-2020

Tematica și bibliografia pentru examenul de licență sesiunea iulie 2020
 
LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea februarie 2020

DISERTAȚIE - sesiunea februarie 2020

ANUNȚ pentru susținerea examenului de disertație - sesiunea februarie 2020

LICENȚĂ - sesiunea februarie 2020

Anunț pentru susținerea Probei a II-a de la examenul de licență - sesiunea februarie 2020

Anunț pentru depunerea contestațiilor la Proba I Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență sesiunea februarie 2020
ANUNȚ pentru susținerea PROBEI I de la examenul de licență - sesiunea februarie 2020
ANUNȚ pentru EXAMENUL de LICENȚĂ, respectiv pentru EXAMENUL de DISERTAȚIE sesiunea februarie 2020
 Tematica și bibliografia pentru examenul de licență sesiunea februarie 2020
 

 

LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE sesiunea iunie-iulie 2019
LICENȚĂ iulie 2019
Răspuns cu privire la contestațiile depuse la Proba I Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență sesiunea iulie 2019
Lista cu rezultatele finale la această probă a examenului de licență este afișată la avizierul Facultății de Drept.
 
Programarea desfășurării Probei a II-a Prezentarea și susținerea lucrării de licență a examenului de licență, sesiunea iulie 2019
Anunț pentru depunerea contestațiilor la Proba I Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență sesiunea iulie 2019
Licență iulie 2019_Programarea pe săli pentru PROBA I Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate - a absolvenților înscriși la examenul de licență
 
DISERTAȚIE iunie 2019

Rezultatele la examenul de disertație – sesiunea iunie 2019 la toate programele de studii de masterat – DPA, LECJ, SIDIE și SPA se vor posta pe Intranet-ul Universității.

Absolvenți înscriși_disertație_DPA_iunie 2019

Absolvenți înscriși_disertație_LECJ_iunie 2019

Absolvenți înscriși_disertație_SIDIE_iunie 2019

Absolvenți înscriși_disertație_SPA_iunie 2019

Programare_sustineri_examen disertatie_iunie_2019

Anunț_licență-disertație_iunie_iulie_2019

Formulare tipizate

pdfInformare-consimțământ prelucrare date examen licență/disertație

pdfDeclarație privind originalitatea lucrării

pdfCerere de înscriere la examenul de licență disertație

Referatul de apreciere pentru lucrarea de licență-disertație_2019

docCererea pentru alegerea temei pentru lucrarea de licenţă sau de disertaţie _2018-2019

LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE sesiunea februarie 2019
 
LICENȚĂ februarie 2019 
Rezultate finale_licență_febr. 2019
Anunț pentru susținerea Probei a II-a a examenului de licență sesiunea februarie 2019
Proces-verbal privind soluționarea contestației depuse la Proba I a examenului de licență sesiunea februarie 2019
Anunt_depunere contestatii_Proba I_licenta_febr.2019
Rezultate_ProbaI_licenta_febr.2019_IF
Rezultate_ProbaI_licenta_febr.2019_IFR
Barem_Proba I_licenta_febr.2019
Subiecte_Proba I_licenta_febr. 2019
Tabel cu candidații înscriși la examenul de licență sesiunea februarie 2019
Tabel cu candidații înscriși la examenul de licență sesiunea februarie 2019_Drept IF

Tabel cu candidații înscriși la examenul de licență – sesiunea februarie 2019_Drept IFR

Anunț pentru susținerea Probei I a examenului de licență, sesiunea februarie 2019

DISERTAȚIE – februarie 2019

Rezultate finale_disertație_LECJ_febr. 2019

Rezultate finale_disertație_DPA_febr. 2019

Tabel inscrisi _disertatie_febr.2019_DPA

Tabel inscrisi _disertatie_febr.2019_LECJ

Anunț pentru susținerea examenului de disertație, sesiunea februarie 2019

INFORMAȚII GENERALE privind examenul de licență și examenul de disertație – sesiunea februarie 2019

Anunț pentru examenul de licențǎ şi examenul de disertație sesiunea februarie 2018

 pdfTematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea februarie 2019

 
LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE sesiunea iunie - iulie 2019

 pdfTematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea iulie 2019

 

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.