Licență și disertație

 

LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea iunie - iulie 2023 și sesiunea februarie 2024

 

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA IUNIE 2023

 

Programarea susținerii lucrărilor de licență în cadrul Probei a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență din cadrul examenului de licență - sesiunea iulie 2023, a fost postată pe platforma e-learning, link-ul fiind următorul: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=6617#section-0.

Candidații care au promovat Proba 1 a examenului de licență - sesiunea iulie 2023 se pot prezenta pentru susținerea și a Probei a 2-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală, la data, ora și sala menționate mai sus.

Rezultatul soluționării contestațiilor a fost postat pe platforma e-learning, link-ul este următorul: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=6617#section-0.

Contestațiile la Proba I – Evaluarea cunoştințelor de specialitate – din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2023, se pot depune până MARȚI, 04.07.2023, la ora 20:40, pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro.

Rezultatele la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 03 iulie 2023 au fost postate pe platforma e-learning, azi – 03.07.2023, ora 20:40.

Subiectele de la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 03 iulie 2023, precum răspunsurile corecte au fost postate pe platforma e-learning, azi, 03.07.2023, ora 16:57.

- Proba 1 (probă unică): Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – se va desfășura, conform celor menționate mai jos:

1) 26 iunie 2023, Luni – de la ora 11.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii DREPT PRIVAT APROFUNDAT
- Amifteatrul EMIL POENARU

2) 26 iunie 2023, Luni - de la ora 13.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ
- Amifteatrul EMIL POENARU

3) 27 iunie 2023, Marți - de la ora 10.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii ȘTIINȚE PENALE APROFUNDATE
- Sala TII3

4) 30 iunie 2023, Vineri - de la ora 14.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii SISTEME ȘI INSTITUȚII DE DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN
- Amifteatrul EMIL POENARU

EXAMEN DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2023

- Proba scrisă a examenului de licență, anume Proba I - Evaluarea cunoştințelor de specialitate - probă scrisă, va avea loc LUNI – 03 IULIE 2023, începând cu ora 14:00, durata acesteia fiind de 2 ore.

Accesul candidaților în sălile de examen se va face la ora 13:30. Repartizarea va fi disponibilă pe platforma e-learning, la următorul link: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=6617.
Accesul în sala de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa sălii de examen şi pe platforma e-learning a universității, doar pe baza actului de identitate – carte de identitate, sau buletin de identitate, sau paşaport, sau carnet de student. Candidații care şi-au schimbat numele de familie urmare a căsătoriei sunt rugați să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie.
Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu telefoane mobile, mijloace audio-video şi orice altă sursă de documentare. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din sala de examen şi, implicit, nepromovarea examenului de licență.

- Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală – se va desfășura în perioada JOI – 06 IULIE 2023 – SÂMBĂTĂ – 08 IULIE 2023. Programarea studenților și sala în care se va desfășura vor fi postate după susținerea probei scrise și soluționării eventualelor constestații.

 

 LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea iunie - iulie 2023
 

TERMENUL PENTRU ÎNCĂRCAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ SAU DE DISERTAȚIE, A REFERATULUI DE EVALUARE ȘI A DECLARAȚIEI PRIVIND ORIGINALITATEA SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ LA DATA DE 08 IUNIE 2023, ORA 14.00.

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație - sesiunea iunie-iulie 2023

Perioada de încărcare a lucrării de licență sau de disertație, conform structurii semestrului II pentru anii terminali, postată mai jos, este: 22 mai - 05 iunie 2023,ora 12.00.

Documentele necesare pentru încărcarea lucrării de licență sau de disertație sunt:

Perioada de înscriere la examenul de disertație este, conform structurii semestrului II pentru anii terminali, postată mai jos: 12 - 16 iunie 2023, iar pentru examenul de licență este: 19 - 23 iunie 2023.

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație sau de licență, după caz, sunt:

 
EXAMENUL DE LICENȚĂ - sesiunea iulie 2023 și sesiunea februarie 2024

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, și conform hotărârii Consiliului Facultății de Drept din data de 21.11.2022, examenul de licență pentru sesiunea – iulie 2023, precum și pentru cea din februarie 2024, constă în 2 (două) probe:
Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală.

Tematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea iulie 2023 și sesiunea februarie 2024

EXAMENUL DE DISERTAȚIE - sesiunea iunie-iulie 2023 și sesiunea februarie 2024

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, examenul de disertație pentru sesiunea – iunie-iulie 2023, precum și pentru cea din februarie 2024, constă în 1 (una) probă:
Proba 1: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală.

Structura semestrului II pentru ani terminali de la programele de studii de licență și de la masterat_valabilă pentru anul universitar 2022-2023

_______________________________________________________

LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea februarie 2023

Calendarul de organizare a examenului de licență și a examenului de disertație sesiunea februarie 2023

pdfActe necesare pentru înscrierea la examenul de licență/disertație - sesiunea februarie 2023

Documente necesare pentru înscrierea și încărcarea lucrării de licență sau a lucrării de disertație:
docCerere de înscriere la examenul de licență sau la examenul de disertație
docDeclarație privind originalitatea lucrării de licență sau a lucrării de disertație
docInformare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii (licență sau disertație) sesiunea februarie 2023
docReferatul de evaluare a conducătorului științific al lucrării de licență sau al lucrării de disertație

Examen de licență sesiune februarie 2023

EXAMEN DE LICENȚĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2023
- Proba scrisă a examenului de licență, anume Proba I - Evaluarea cunoştințelor de specialitate, va avea loc MARȚI – 21 FEBRUARIE 2023, începând cu ora 11:00, durata acesteia fiind de 2 ore.
Accesul candidaților în sala de examen (sala TII1 din Corpul T, clădirea de lângă Hotelul ARO Palace) se va face la ora 10:00. Repartizarea va fi disponibilă pe platforma e-learning.
Accesul în sala de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa sălii de examen şi pe platforma e-learning a universității, doar pe baza actului de identitate – carte de identitate, sau buletin de identitate, sau paşaport, sau carnet de student. Candidații care şi-au schimbat numele de familie urmare a căsătoriei sunt rugați să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie.
Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu telefoane mobile, mijloace audio-video şi orice altă sursă de documentare. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din sala de examen şi, implicit, nepromovarea examenului de licență.
- Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală – se va desfășura VINERI, 24 FEBRUARIE 2023, începând cu ora 10.30, programarea candidaților se regăsește pe platforma e-learning, iar sala în care se va desfășura această probă este TII3

Perioada de înscriere în vederea susținerii examenului de licență – sesiunea februarie 2023, pentru absolvenții de la programele de studii de licență Drept cu frecvență (Drept IF) și Drept cu frecvență redusă (Drept IFR), este următoarea:
07 februarie, ora 12.00 – 10 februarie 2023, ora 12.00 – înscrierea la examenul de licență la Secretariatul facultății sau pe adresa de e-mail a facultății (f-dr@unitbv.ro) și 01 februarie, ora 12.00 – 06 februarie 2023, ora 12.00 - încărcarea lucrării de licență în platforma e-learning

Perioada de desfășurare a examenului de licență – sesiunea februarie 2023 este:
20 februarie – 25 februarie 2023, examenul contând în susținerea a două probe:
- Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă
- Proba 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală
astfel precum s-a susținut și în sesiunea de iulie 2022.

Subiectele de la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 21 februarie 2023, precum răspunsurile corecte au fost postate pe platforma e-learning, azi, 21.02.2023, ora 13:50.

Rezultatele la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 21 februarie 2023 au fost postate pe platforma e-learning, azi – 21.02.2023, ora 14:00.

Contestațiile la Proba I – Evaluarea cunoştințelor de specialitate – din cadrul examenului de licență, sesiunea februarie 2023, se pot depune până MIERCURI, 22.02.2023, la ora 14:00, pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro.

Rezultatul soluționării contestațiilor a fost postat pe platforma e-learning.

Candidații care au promovat Proba 1 a examenului de licență - sesiunea februarie 2023 se pot prezenta pentru susținerea și a Probei a 2-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală, la data, ora și sala menționate mai sus.

Rezultatele la Proba 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență – proba orală au fost postate pe platforma e-learning.

Tematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea iulie 2022 și februarie 2023

Examen de disertație sesiune februarie 2023

- Proba 1: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – se va desfășura VINERI, 24 FEBRUARIE 2023, astfel:
- de la ora 10.00 – pentru candidații înscriși de la programul de studii Legislație Europeană și Carieră Judiciară (LECJ)
- de la ora 10.15 – pentru candidații înscriși de la programul de studii Științe Penale Aprofundate (SPA)
Sala în care se va susține această probă este TII3.

Perioada de înscriere în vederea susținerii examenului de disertație – sesiunea februarie 2023, pentru absolvenții de la programele de studii de disertație Drept privat aprofundat (DPA), Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ), Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE) și Științe penale aprofundate (SPA) este următoarea:
07 februarie, ora 12.00 – 10 februarie 2023, ora 12.00 – înscrierea la examenul de licență la Secretariatul facultății sau pe adresa de e-mail a facultății (f-dr@unitbv.ro) și 01 februarie, ora 12.00 – 06 februarie 2023, ora 12.00 - încărcarea lucrării de licență în platforma e-learning
Perioada de desfășurare a examenului de disertație – sesiunea februarie 2023 este:
20 februarie – 25 februarie 2023, examenul contând în susținerea unei probe – Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – astfel precum s-a susținut și în sesiunea de iunie - iulie 2022.

Rezultatele la Proba 1 - Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală au fost postate pe platforma e-learning.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE - sesiunea iunie - iulie 2022

 

EXAMEN DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2022

- Proba scrisă a examenului de licență, anume Proba I - Evaluarea cunoştințelor de specialitate - probă scrisă, va avea loc LUNI – 04 IULIE 2022, începând cu ora 11:00, durata acesteia fiind de 2 ore.
Accesul candidaților în sălile de examen se va face la ora 10:00. Repartizarea va fi disponibilă pe platforma e-learning, la următorul link: https://elearning.unitbv.ro/course/view.php?id=10675#section-0.
Accesul în sala de examen se va face în ordinea stabilită şi afişată pe uşa sălii de examen şi pe platforma e-learning a universității, doar pe baza actului de identitate – carte de identitate, sau buletin de identitate, sau paşaport, sau carnet de student. Candidații care şi-au schimbat numele de familie urmare a căsătoriei sunt rugați să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie.
Este interzis accesul în sala de examen, la ambele probe, cu telefoane mobile, mijloace audio-video şi orice altă sursă de documentare. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din sala de examen şi, implicit, nepromovarea examenului de licență.
- Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală – se va desfășura în perioada JOI – 07 IULIE 2022 – SÂMBĂTĂ – 09 IULIE 2022. Programarea studenților și sala în care se va desfășura vor fi postate după susținerea probei scrise și soluționării eventualelor constestații.

Perioada de desfășurare a examenului de licență – sesiunea iulie 2022 este:
04 iulie – 10 iulie 2022, examenul contând în susținerea a două probe:
- Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă
- Proba 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală

Subiectele de la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 04 iulie 2022, precum răspunsurile corecte au fost postate pe platforma e-learning, azi, 04.07.2022, ora 13:39.

Rezultatele la Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – proba scrisă din data de 04 iulie 2022 au fost postate pe platforma e-learning, azi – 04.07.2022, ora 17:20.

Contestațiile la Proba I – Evaluarea cunoştințelor de specialitate – din cadrul examenului de licență, sesiunea iulie 2022, se pot depune până MARȚI, 05.07.2022, la ora 17:25, pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro.

Programarea susținerii lucrărilor de licență în cadrul Probei a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență din cadrul examenului de licență - sesiunea iulie 2022, va fi postată pe platforma e-learning, până MIERCURI, 06.07.2022.

Rezultatul soluționării contestațiilor a fost postat pe platforma e-learning.

Programarea susținerii lucrărilor de licență în cadrul Probei a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență din cadrul examenului de licență - sesiunea iulie 2022, a fost postată pe platforma e-learning.

Rezultatele la Proba 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență – proba orală au fost postate pe platforma e-learning.

Rezultatele finale la examenul de licență - sesiunea iulie 2022 au fost postate pe platforma e-learning.

 

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

- Proba 1 (probă unică): Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală – se va desfășura, conform celor menționate mai jos:

1) 29 iunie 2022, Miercuri – de la ora 11.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii SISTEME ȘI INSTITUȚII DE DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN
- Amifteatrul EMIL POENARU
2) 30 iunie 2022, Joi - de la ora 10.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ
- Amifteatrul EMIL POENARU
3) 30 iunie 2022, Joi - de la ora 12.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii DREPT PRIVAT APROFUNDAT
- Amifteatrul EMIL POENARU
4) 1 iulie 2022, Vineri - de la ora 16.00 - pentru candidații înscriși de la programul de studii ȘTIINȚE PENALE APROFUNDATE
- Sala TII3

Perioada de înscriere în vederea susținerii examenului de disertație - sesiunea iunie - iulie 2022, pentru absolvenții de la programele de studii de masterat: Drept privat aprofundat (DPA), Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ), Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE) și Științe penale aprofundate (SPA) este următoarea:

- 16 mai – 05 iunie 2022 – încărcarea lucrării de disertație pe platforma e-learning;
- 07 iunie - 10 iunie 2022 – înscrierea la Secretariatul Facultății de Drept

Perioada de înscriere în vederea susținerii examenului de licență - sesiunea iulie 2022, pentru absolvenții de la programele de studii de licență: Drept cu frecevnță (DR) și Drept cu frecvență redusă (DFR) este următoarea:

- 16 mai – 10 iunie 2022 – încărcarea lucrării de licență pe platforma e-learning;
- 14 iunie - 22 iunie 2022 – înscrierea la Secretariatul Facultății de Drept

Documente necesare pentru înscrierea și încărcarea lucrării de licență sau a lucrării de disertație:
doc Cerere de înscriere la examenul de licență sau la examenul de disertație
docDeclarație privind originalitatea lucrării de licență sau a lucrării de disertație
docInformare prelucrare date cu caracter personal în cadrul procedurii de organizare examen finalizare studii (licență sau disertație) sesiunea iunie-iulie 2022
docReferatul de evaluare a conducătorului științific al lucrării de licență sau al lucrării de disertație

 

LICENȚĂ ŞI DISERTAȚIE sesiunea iunie - iulie 2022 și sesiunea februarie 2023

EXAMENUL DE LICENȚĂ - sesiunea iunie-iulie 2022 și sesiunea februarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, și conform hotărârii Consiliului Facultății de Drept din data de 09.12.2021, examenul de licență pentru sesiunea – iunie-iulie 2022, precum și pentru cea din februarie 2023, constă în 2 (două) probe:
Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală.

pdfTematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea iulie 2022 și sesiunea februarie 2023

EXAMENUL DE DISERTAȚIE - sesiunea iunie-iulie 2022 și sesiunea februarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, examenul de disertație pentru sesiunea  – iunie-iulie 2022, precum și pentru cea din februarie 2023, constă în 1 (una) probă:
Proba 1: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală.

Structura semestrului II pentru ani terminali de la programele de studii de licență și de la masterat_valabilă pentru anul universitar 2021-2022

 

 
______________________________________________________________ ______

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.