Informații pentru admitere

admitere

Calendar de admitere
Programul de înscriere la concursul de admitere

Programul de înscriere poate fi consultat aici.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților
 
Înscrierea în admiterea de la programele de studii de la Facultatea de Drept
Precizare importantă pentru candidații la concursul de admitere la Facultatea de Drept: Înscrierea la programele de studii de licență ale Facultății de Drept Drept cu frecvență și Drept cu frecvență redusă se face on-line, prin intermediul aplicației de admitere. 

Aplicația pentru înscrierea on-line

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:
 1. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura română;
 2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului;
 3. media generală a anilor de studiu din liceu.

 
Număr locuri disponibile sesiunea iulie 2020 - Această informație va fi postată în curând.

Drept cu frecvență 

Total: -
Fără taxă: -
Cu taxă: -
Români de pretutindeni
(fără bursă): -
Români de pretutindeni
(cu bursă): -
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: -
Rromi: -
Absolvenți de licee situate în mediul rural: -
Drept cu frecvență redusă 

Total: -
Fără taxă: -
Cu taxă: -
Români de pretutindeni
(fără bursă): -
Români de pretutindeni
(cu bursă): -
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: -
Rromi: -

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an

Taxa de înscriere - taxa se poate achita prin transfer bancar sau prin ordin de plată (OP).
Taxa de școlarizare se poate achita la  casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter) (vezi programul) sau prin OP.

În cazul plății prin O.P. sau prin transfer bancar, vă rugăm să verificați dacă a fost completat corect pe acesta:
1) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
2) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (Persoana pentru care se plătește taxa)
3) INIȚIALA TATĂLUI
4) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE SE ÎNSCRIE CANDIDATUL
5) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL PE LOCURI CU TAXĂ

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere

Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:
• Certificat de deces (copie), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
• Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație.
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității.
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este cadru didactic și cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (în sistemul de învățământ românesc). Aceşti candidați beneficiază şi de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii.
Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Precizare – personal didactic auxiliar: Conform art. 249 din Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar, documentarist, redactor; informatician; laborant; tehnician; pedagog şcolar; instructor de educație extraşcolară; asistent social; corepetitor; mediator şcolar; secretar; administrator financiar (contabil); instructor-animator; administrator de patrimoniu.

 

 Date de contact  - Comisia de admitere a Facultății de Drept poate fi contactă la:

 • - sediul Facultății, din B-dul Eroilor nr. 25, în Sala Departamentului Drept, sau la 
 • - adresa de e-mail: admitere-dr@unitbv.ro.

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Calendar admitere
Programul de înscriere la concursul de admitere

Programul de înscriere poate fi consultat aici.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților

 

Înscrierea în admiterea de la programele de studii de la Facultatea de Drept

Precizare importantă pentru candidații la concursul de admitere la Facultatea de Drept: Înscrierea la programele de studii de masterat ale Facultății de Drept – Drept privat aprofundat, Legislație europeană și carieră judiciară, Sisteme și instituții de drept internațional și european, respectiv Științe penale aprofundate se face on-line, prin intermediul aplicației de admitere.

 Aplicația pentru înscrierea on-line

Condiții de admitere

Concurs de admitere: 100% media de la interviu

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:
 1. nota la interviu
 2. media la examenul de licență
 3. nota la proba scrisă de la examenul de licență
Tematica pentru admitere
 
Număr locuri disponibile sesiunea iulie 2020 - Această informație va fi postată în curând.
  Drept privat aprofundat 

  Total: -
  Fără taxă: -
  Cu taxă: -
  Români de pretutindeni
  (fără bursă): -
  Români de pretutindeni
  (cu bursă): -
  Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: -
  Rromi: -
  Legislație europeană şi carieră judiciară 
  Total: -
  Fără taxă: -
  Cu taxă: -
  Români de pretutindeni
  (fără bursă): -
  Români de pretutindeni
  (cu bursă): -
  Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: -
  Rromi: -
  Sisteme şi instituții de drept internațional şi european 
  Total: -
  Fără taxă: -
  Cu taxă: -
  Români de pretutindeni
  (fără bursă): -
  Români de pretutindeni
  (cu bursă): -
  Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: -
  Rromi: -
  Ştiințe penale aprofundate 

  Total: -
  Fără taxă: -
  Cu taxă: -
  Români de pretutindeni
  (fără bursă): -
  Români de pretutindeni
  (cu bursă): -
  Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: -
  Rromi: -
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxa de înscriere taxa se poate achita prin transfer bancar sau prin ordin de plată.

Taxa de școlarizare se poate achita la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter) (vezi programul) sau prin OP.

În cazul plății prin O.P. sau prin transfer bancar, vă rugăm să verificați dacă a fost completat corect pe acesta:
1) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
2) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (Persoana pentru care se plătește taxa)
3) INIȚIALA TATĂLUI
4) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE SE ÎNSCRIE CANDIDATUL
5) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL PE LOCURI CU TAXĂ

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere:

Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:
• Certificat de deces (copie), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
• Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație.
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității.
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este cadru didactic și cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (în sistemul de învățământ românesc). Aceşti candidați beneficiază şi de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii.
Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Precizare – personal didactic auxiliar: Conform art. 249 din Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar, documentarist, redactor; informatician; laborant; tehnician; pedagog şcolar; instructor de educație extraşcolară; asistent social; corepetitor; mediator şcolar; secretar; administrator financiar (contabil); instructor-animator; administrator de patrimoniu.

Date de contact - Comisia de admitere a Facultății de Drept poate fi contactă la:

 • sediul Facultății, din B-dul Eroilor nr. 25, în Sala Departamentului Drept, sau la
 • adresa de e-mail: admitere-dr@unitbv.ro.

 

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro