Informații pentru admitere

admitere

Calendar de admitere
Programul de înscriere la concursul de admitere

Programul de înscriere poate fi consultat aici.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților
 
 

Recomandare pentru candidații la concursul de admitere la Facultatea de Drept: Pentru facilitarea procesării documentelor de înscriere, recomandăm candidaților să-şi facă înscrierea on-line de pe orice calculator (PC), telefon, sau device electronic. 

Precizare importantă pentru candidații la concursul de admitere la Facultatea de Drept: După finalizarea completării datelor în formularul de înscriere online, candidații trebuie să se prezinte la comisia de admitere a Facultății de Drept, în Amfiteatrul Emil Poenaru din Corpul T din B-dul Eroilor nr. 25, Braşov, cu actele necesare pentru a fi validată/e înscrierea/erile şi a primi contractul/ele şi fişa/ele candidatului.

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:
 • nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura română;
 • nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului;
 • media generală a anilor de studiu din liceu.

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență
Drept cu frecvență 

Total: 62
Fără taxă: 0
Cu taxă: 62
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Drept cu frecvență redusă 

Total: 9
Fără taxă: 0
Cu taxă: 9
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an

Taxa de înscriere se achită la sediul facultății, la comisia de admitere.
Taxa de școlarizare se poate achita la  casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter) (vezi programul) sau prin OP.
În cazul plății prin O.P. vă rugăm să verificați dacă a fost completat corect pe ordin:
1) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV 
CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX 
CF: 4317754 

2) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (Persoana pentru care se plătește taxa) 

3) INIȚIALA TATĂLUI 

4) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL PE LOCURI CU TAXĂ 

NOTĂ: Conform Contractului candidatului la admitere, candidații care plătesc prin OP (ordin de plată) trebuie să trimită, până la data și ora stabilite prin contract, în funcție de fază, confirmarea locului ocupat, prin transmiterea, pe adresa de e-mail a facultății, a OP-ului, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății şi se semnează.

Precizare – personal didactic auxiliar: Conform art. 249 din Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar, documentarist, redactor; informatician; laborant; tehnician; pedagog şcolar; instructor de educație extraşcolară; asistent social; corepetitor; mediator şcolar; secretar; administrator financiar (contabil); instructor-animator; administrator de patrimoniu.

 Date de contact  - Comisia de admitere a Facultății de Drept poate fi contactă la:

 • - sediul Facultății, din B-dul Eroilor nr. 25, în Amfiteatrul Emil Poenaru sau sala TCons, sau la 
 • - adresa de e-mail: admitere-dr@unitbv.ro.

Programul cu publicul al Comisiei de admitere a Facultății de Drept, pentru perioada 05.09.2018 10.09.2018, este următorul:

• MIECURI, 05 septembrie 2018, în intervalul orar 09.00 – 15.00;
• JOI, 06 septembrie 2018, în intervalul orar 09.00 – 15.00;
• VINERI, 07 septembrie 2018, în intervalul orar 09.00 - 15.00;
• SÂMBĂTĂ, 08 septembrie 2018, în intervalul orar 09.00 - 13.00;
• DUMINICĂ, 09 septembrie 2018, NU este programul cu publicul;
• LUNI, 10 septembrie 2018, în intervalul orar 09.00 – 13.00.
MARȚI, 11 septembrie 2018, în intervalul 10.00 - 12.00.

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Calendar admitere
Programul de înscriere la concursul de admitere

Programul de înscriere poate fi consultat aici.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților

 

Recomandare pentru candidații la concursul de admitere la Facultatea de Drept: Pentru facilitarea procesării documentelor de înscriere, recomandăm candidaților să-şi facă înscrierea on-line de pe orice calculator (PC), telefon, sau device electronic. 

Precizare importantă pentru candidații la concursul de admitere la Facultatea de Drept: După finalizarea completării datelor în formularul de înscriere online, candidații trebuie să se prezinte la comisia de admitere a Facultății de Drept, în Amfiteatrul Emil Poenaru din Corpul T din B-dul Eroilor nr. 25, Braşov, cu actele necesare pentru a fi validată/e înscrierea/erile şi a primi contractul/ele şi fişa/ele candidatului.

Condiții de admitere

Concurs de admitere: 100% media de la interviu

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:
 1. nota la interviu
 2. media la examenul de licență
 3. nota la proba scrisă de la examenul de licență
Tematica pentru admitere

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență (IF)
Drept privat aprofundat 

Total: 32
Fără taxă: 0
Cu taxă: 32
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Legislație europeană şi carieră judiciară 
Total: 29
Fără taxă: 0
Cu taxă: 29
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Sisteme şi instituții de drept internațional şi european 
Total: 34
Fără taxă: 0
Cu taxă: 33
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Ştiințe penale aprofundate 

Total: 23
Fără taxă: 0
Cu taxă: 22
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an

Taxa de înscriere se achită la sediul facultății, la comisia de admitere.

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Precizare – personal didactic auxiliar: Conform art. 249 din Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar, documentarist, redactor; informatician; laborant; tehnician; pedagog şcolar; instructor de educație extraşcolară; asistent social; corepetitor; mediator şcolar; secretar; administrator financiar (contabil); instructor-animator; administrator de patrimoniu.

Date de contact - Comisia de admitere a Facultății de Drept poate fi contactă la:

 • sediul Facultății, din B-dul Eroilor nr. 25, în Amfiteatrul Emil Poenaru sau sala TCons, sau la
  adresa de e-mail: admitere-dr@unitbv.ro.
PROGRAMARE_INTERVIU_ADMITERE MASTERATE SEPTEMBRIE 2018
INTERVIUL - probă a concursului de admitere la programele de studii de master - Admitere 2018 - SEPTEMBRIE 2018 se va desfășura Luni, 10 septembrie 2018, ora 11.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru din Corpul T al Universității Transilvania din Brașov. În sala de concurs, candidații se legitimează cu cartea de identitate și legitimația de concurs.

PROBA INTERVIULUI ESTE OBLIGATORIE PENTRU TOȚI CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA ADMITEREA LA MASTERAT!


Programul cu publicul al Comisiei de admitere a Facultății de Drept, pentru perioada 05.09. 2018 10.09.2018, este următorul:


• MIERCURI, 05 septembrie 2018, în intervalul orar 09.00 – 15.00;
• JOI, 06 septembrie 2018, în intervalul orar 09.00 – 15.00;
• VINERI, 07 septembrie 2018, în intervalul orar 09.00 - 15.00;
• SÂMBĂTĂ, 08 septembrie 2018, în intervalul orar 09.00 - 13.00;
• DUMINICĂ, 09 septembrie 2018, NU este program cu publicul;
• LUNI, 10 septembrie 2018, în intervalul orar 09.00 – 13.00;
• MARȚI, 11 septembrie 2018, în intervalul 10.00 - 12.00.

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro