Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 

 

Anul universitar 2023 - 2024

SEMESTRUL II

pdfAnunț privitor la Bursa de excelență Transilvania - ediție 2024 și calendarul competiției pentru această bursă

Anunț referitor la depunerea contestațiilor la bursele ocazionale

Bursele ocazionale au fost introduse astăzi, 13.05 2024, la ora 11. Eventualele contestații pot fi depuse până în: 15.05.2024, ora 11.

 

pdfANUNȚ pentru BURSA de merit sem II corectat

pdfCriteriile complementare de departajare la medii egale pentru acordarea burselor de merit, în semestrul I și II al anului universitar 2023 – 2024, pentru licență și masterat

Anunț pentru bursa socială ocazională

Documentele pentru acordarea burselor sociale ocazionale pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se vor acorda în semestrul al 2-lea al anului universitar 2023 – 2024, astfel:
- cererile și documentele anexate, inclusiv declarațiile GDPR ale membrilor familiei, se depun la Secretariatul facultății în perioada 8-26 aprilie 2024;
- se iau în considerare veniturile realizate în cele 12 luni dinaintea depunerii cererii (aprilie 2023 – martie 2024);
- venitul lunar net mediu pe membru de familie să nu depășească suma de 1039,5 lei.

Studenții completează datele necesare pentru bursele sociale și pe Intranet la adresa: https://intranet.unitbv.ro/Facultate/Documente-bursa-sociala, unde se alege chestionarul “Bursă socială ocazională venit”. După completarea datelor, studentul poate genera și descărca cererea de bursă cu toate informațiile.

 

SEMESTRUL I

Criterii burse SEM I și II

ANUNȚ pentru BURSA de merit (2) sem I_suplimentare fond de burse

Studenții care au depus documente pentru bursa socială, mai pot face corecturi și modificări în cereri, pe platforma Intranet, până mâine, 16.11.2023, ora. 14.

Precizare importantă: Studenții de la forma de învățământ cu frecvență, care solicită bursă socială vor accesa: https://intranet.unitbv.ro/autentificare?returnurl=%2fFacultate%2fDocumente-bursa-sociala, și vor completa chestionarul disponibil (bursă socială venit, bursă socială ocazională venit, bursă medicală). După completarea datelor, studentul poate genera cererea de bursă cu toate informațiile. Aceasta se va depune la Secretariatul facultății împreună cu restul documentelor.

Actele pentru bursa socială se pot depune la Secretariatul Facultății de Drept începând cu data de 2.11.2023 până la data de 15.11.2023, între orele 10-15, conform Regulamentului în vigoare pe care îl găsiți accesând https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/studenti/Regulament_burse_23.10.2023.pdf.
Se va lua în considerare venitul realizat în cele 12 luni dinainte de începerea anului universitar, respectiv octombrie 2022 – septembrie 2023.
În vederea obținerii bursei sociale, studenții vor completa cererea tip atașată și vor depune următoarele:
- înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului și ale familiei sale,
- acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei semnat olograf de către toți membrii familiei care depășesc vârsta de 16 ani (formularul atașat),
- copii de pe certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinților, de pe acte de stare civilă/decizia instanței de menținere a stării de arest/raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, dacă este cazul,
- documente doveditoare ale componenței familiei, în copie: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă.
În vederea acordării burselor sociale pe caz de boală, studenții vor depune cererea și certificatul eliberat de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, vizat de către Dispensarul studențesc cu mențiunea “Bursă medicală”.

Conform HG nr. 1447/2022, salariul minim NET, în raport de valoarea salariului minim brut pe ţară (3000 lei), la data de 01.01.2023, este de 1898 lei.

De asemenea, până la aceeași dată, se pot depune dosarele pentru bursa de performanță științifică.

pdfCerere bursă socială boală

docCerere bursă socială venit

docxInformare GDPR_burse _sociale_membru familie_vComp Juridic_vF

pdfPrecizări_venituri sociale

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 din 02.10.2023 publicat în M.OF nr. 913/10.10.2023, s-au aprobat noi criterii generale de acordare a burselor pentru studenți. Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 poate fi consultat accesând următorul link: https://www.unitbv.ro/documente/Studenti/burse/2023-ordinME-6463_criterii_burse.pdf
Ca urmare, noile condiții pentru acordarea burselor și perioada de depunere a dosarelor de către studenți vor fi anunțate după aprobarea de către Senat a noului Regulament de burse.
Momentan se sistează depunerea documentelor pentru bursă.

______________________________________________________________________________________________

Anul universitar 2022 - 2023

SEMESTRUL II

Anunț privitor la depunerea contestațiilor- an universitar 2022-2023, semestrul II
Termenul de contestații este de două zile lucrătoare de la data afisării prezentului anunț și expiră la data de 24 martie 2023, ora 23.59.
Eventualele contestații se trimit în format electronic pe e-mailul facultății: f-dr@unitbv.ro, sau se depun personal la Secretariatul Facultății de Drept, acestea din urmă pot fi depuse până la ora 16.00.
Atribuirea burselor astfel cum se regăsește pe conturile de intranet ale studenților poate suferi modificări în situația admiterii eventualelor contestații formulate în termenul indicat mai sus.

pdfComisia de burse pentru anul universitar 2022-2023_Criterii complementare

pdfAnunț privitor la burse

PRECIZĂRI privitoare la BURSELE SOCIALE OCAZIONALE pentru semestrul II, anul universitar 2022-2023

Dosarele pentru bursa socială ocazională se pot depune la Secretariatul Facultății de Drept până la data de 28.04.2023, între orele 9-15, conform Regulamentului în vigoare pe care îl găsiți accesând: https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/studenti/Regulament_burse_23.11.2022.pdf.
Pentru dosarele depuse în semestrul II, se va lua în considerare venitul realizat în lunile ianuarie, februarie, martie 2023. Beneficiarii bursei ocazionale sunt studenții a căror familie nu a realizat un venit net mediu pe membru de familie de până la 75% din salariul minim net la nivel național.
Conform HG 1447/2022, salariul minim NET, în raport cu valoarea salariului minim brut pe ţară (3000 lei) la data de 01.01.2023, este de 1898 lei.

 

SEMESTRUL I

PRECIZĂRI privitoare la BURSELE SOCIALE OCAZIONALE pentru semestrul I, anul universitar 2022-2023

Dosarele pentru bursa socială ocazională se pot depune la Secretariatul Facultății de Drept până la data de 29.11.2022, între orele 9-15,conform Regulamentului în vigoare pe care îl găsiți accesând https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/studenti/Regulament_burse_27.09.2022.pdf. Pentru dosarele depuse în luna noiembrie se va lua în considerare venitul realizat în lunile august, septembrie, octombrie. Beneficiarii bursei ocazionale, sunt studenții a căror familie nu a realizat un venit net mediu pe membru de familie de până la 75% din salariul minim net la nivel național.
Salariul minim NET, în raport cu valoarea salariului minim brut pe ţară (2550 lei) la data de 01.04.2022, este de 1524 lei.

Anunț privitor la depunerea contestațiilor

Termenul de contestații este de două zile lucrătoare de la data afisării prezentului anunț și expiră la data de 14 noiembrie 2022, ora 23.59.
Eventualele contestații se trimit în format electronic pe e-mailul facultății: f-dr@unitbv.ro, sau se depun personal la Secretariatul Facultății de Drept, acestea din urmă pot fi depuse până la ora 16.00.
Atribuirea burselor astfel cum se regăsește pe conturile de intranet ale studenților poate suferi modificări în situația admiterii eventualelor contestații formulate în termenul indicat mai sus.

pdfComisia de burse pentru anul universitar 2022-2023_Criterii complementare

pdfAnunț privitor la burse

Precizări privitoare la depunerea dosarelor pentru bursele sociale

Dosarele pentru bursa socială se pot depune la secretariatul Facultății de drept începând cu data de 5.10.2022 până la data de 30.10.2022, între orele 9-15, conform Regulamentului privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material, în vigoare, pe care îl găsiți accesând: https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/studenti/Regulament_burse_27.09.2022.pdf.
Se va lua în considerare venitul realizat în lunile iulie, august, septembrie 2022.
Salariul minim NET, în raport de valoarea salariului minim brut pe ţară (2550 lei) la data de 01.04.2022, este de 1524 lei.

Model de cerere pentru bursa socială

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Anul universitar 2021 - 2022

SEMESTRUL II

PRECIZĂRI privitoare la BURSELE SOCIALE OCAZIONALE pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022

Stimați studenți,
referitor la acordarea bursei de ajutor social ocazional în semestrul II al anului universitar 2021-2022, este necesar să luați în considerare următorul set de informații:

În vederea acordării burselor sociale ocazionale pentru sem. II al anului universitar 2021-2022, dosarele cu documentele justificative se depun la Secretariatul Facultății de Drept până în data de 15 aprilie 2022, de luni până vineri, între orele 9:00-15:00.
Conținutul dosarului trebuie să fie conform Regulamentului privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (aceleași documente ca pentru bursa socială).
Cererea tip pentru acordarea bursei sociale ocazionale este disponibilă pe Intranet: https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Alocare_burse_stud/A1_Proc_Alocare_burse_pt_stud_27sept2018.pdf
Nu se primesc dosare incomplete.
Vor aduce dosare complete pentru bursa socială ocazională inclusiv studenții care beneficiază deja de bursa socială în anul universitar curent, dacă se încadrează în condițiile de acordare.
Dosarele vor conține documente privind veniturile realizate în lunile Ianuarie, Februarie, Martie 2022.
Sunt eligibile dosarele care atestă un venit lunar net mediu pe membru de familie de până la 1143 lei (75% din valoarea salarului minim net de 1524 lei).

pdfANUNȚ privind soluționarea contestațiilor formulate cu privire la atribuirea burselor de merit_semestrul al II lea_an universitar 2021-2022

pdfANUNȚ privitor la burse_inclusiv contestații_semestrul II_2021-2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEMESTRUL I

IMPORTANT! 

Studenții beneficiari de burse (merit, sociala, civică, etc) sunt rugați să își încarce pânâ la data de 17.11.2021-inclusiv, extrasele de cont în format pdf pe platforma INTRANET, la secțiunea Bursele mele. Va fi introdusă denumirea băncii (BCR, Raiffeisen, BRD, ING, Transilvania, Unicredit, OTP Bank), precum și codul IBAN fără spații între caractere.

ANUNȚ privitor la burse_inclusiv contestații_semestrul I_2021-2022

Dosarele pentru bursa socială se pot depune la Secretariatul Facultății de Drept în perioada 11.10.2021-30.10.2021, între orele 12-15, conform Regulamentului în vigoare pe care îl găsiți accesând https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/studenti/Regulament_burse_15.09.2021.pdf. Se va lua în considerare venitul net din lunile iulie, august, septembrie.

Model cerere bursă socială

__________________________________________________________________________________________________________

Anul universitar 2020 - 2021

SEMESTRUL II

ANUNȚ privitor la burse_inclusiv contestații_semestrul II_2020-2021

PRECIZĂRI privitoare la BURSELE SOCIALE OCAZIONALE pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021

Stimați studenți,

referitor la acordarea bursei de ajutor social ocazional în semestrul II al anului universitar 2020-2021, este necesar să luați în considerare următorul set de informații:
Conținutul dosarului trebuie să fie conform Regulamentului privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (aceleași documente ca pentru bursa socială).
Dosarele vor conține documente privind veniturile realizate în lunile IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2021.
Sunt eligibile dosarele care atestă un venit lunar net mediu pe membru de familie de până 1039,5 lei (75% din valoarea salarului minim net de 1386 lei).
Cererea tip pentru acordarea bursei sociale ocazionale este disponibilă pe Intranet: https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Alocare_burse_stud/A1_Proc_Alocare_burse_pt_stud_27sept2018.pdf
Temenul de depunere a dosarelor este: 20 aprilie 2020, ora 12.00, la Secretariatul Facultății de Drept.

 

Fondul de burse pentru anul universitar 2020-2021_semestrul II

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEMESTRUL I

PRECIZĂRI privitoare la BURSELE SOCIALE OCAZIONALE pentru semestrul I, anul universitar 2020-2021

Stimați studenți,
vă informăm că puteți verifica, prin accesarea contului propriu de INTRANET, în cadrul secțiunii BURSELE MELE, dacă ați îndeplinit criteriile în vederea acordării unei burse sociale ocazionale.
Dosarele depuse la începutul semestrului pentru bursa socială sunt eligibile pentru bursa socială ocazională cele care atesta un venit lunar net mediu pe membru de familie de pana la 1023 lei (75% din valoarea salarului minim net de 1364 lei chiar dacă sunt orfani).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stimați studenți,
referitor la acordarea bursei de ajutor social ocazional în semestrul I al anului universitar 2020-2021, în condițiile actuale, este necesar să luați în considerare următorul set de informații:

Depunerea dosarului se face exclusive prin emailul facultății: f-dr@unitbv.ro, din contul instituțional al studentului.
Conținutul dosarului trebuie să fie conform Regulamentului privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (aceleași documente ca pentru bursa socială).
Dosarele vor conține documente privind veniturile realizate în lunile august, septembrie, octombrie 2020.
Sunt eligibile dosarele care atestă un venit lunar net mediu pe membru de familie de până la 1023 lei (75% din valoarea salarului minim net de 1364 lei).
Documentele se vor transmite în format pdf sau imagine (jpg, tif, png, tif etc.)
Se recomandă să completați și semnați olograf Cererea tip.
Cererea tip pentru acordarea bursei sociale ocazionale este disponibilă pe Intranet: https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Alocare_burse_stud/A1_Proc_Alocare_burse_pt_stud_27sept2018.pdf

Soluționarea eventualelor problem privind documentele din dosar se va face exclusiv prin email.
Temenul de depunere a dosarelor este: 27 noiembrie 2020, ora 12.00.
Dosarele depuse la începutul semestrului în vederea acordării bursei sociale vor fi luate în considerare pentru bursa socială ocazională cu venitul per/membru de familie de până la 1023 lei.
Documentele depuse pe email pentru bursa social ocazională se transmit prin poștă, ÎN TERMEN DE 30 ZILE, pe adresa Facultății de Drept, B-dul Eroilor nr.25 Brașov.
În cazul în care nu se depun actele în original până Ia data limită, beneficiarul bursei va fi obligat să restituie integral suma încasată.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PRECIZĂRI privitoare la trimiterea informațiilor legate de EXTRASUL DE CONT
Studenții beneficiari ai uneia dintre bursele de merit, performanță științifică sau socială au obligația de a trimite, pe adresa de e-mail a facultății (f-dr@unitbv.ro), extras de cont pe numele lor, de la una dintre următoarele banci: BCR, Raiffeisen, BRD, ING, Transilvania, Unicredit, până la data 18.11.2020.
Studenții care au beneficiat și în anii trecuți de bursă nu mai trebuie să trimită extrasul de cont decât dacă și-au schimbat între timp contul.
Excepția de la cele menționate în paragraful anterior, o reprezintă studenții de la anul I master care, obligatoriu, trebuie să aducă extrasul de cont chiar dacă au beneficiat de bursă în anii trecuți.

Stimați studenți,

vă informăm că puteți verifica, prin accesarea contului propriu de INTRANET, în cadrul secțiunii BURSELE MELE, dacă ați îndeplinit criteriile în vederea acordării unei burse de merit, performanță științifică sau socială.
Termenul de contestații este de două zile lucrătoare de la data afișării prezentului anunț și expiră la data de 10.11.2020, ora 14.
Eventualele contestații se pot trimite în format electronic pe adresa de e-mail a facultății, f-dr@unitbv.ro sau se pot depune personal la Secretariatul Facultății de Drept.
Repatrizarea burselor, astfel cum se regăsește pe conturile de Intranet ale studenților beneficiari, poate suferi modificări în situația admiterii eventualelor contestații formulate în termenul indicat mai sus.

Fond de burse pentru anul universitar 2020-2021_semestrul I

Anunț pentru bursa socială

Anunț pentru bursa pentru stimularea perfomanțelor academice și burse de merit

Cerere pentru bursa socială 

Criteriile complementare de departajare la medii egale pentru acordarea burselor de merit, în semestrul I și II al anului universitar 2020 – 2021, pentru licență și masterat

 

Anul universitar 2019-2020

Termenul pentru depunerea dosarelor în vederea acordării ajutorului social ocazional, pentru sem. II al anului univ. 2019-2020, se prelungește până la data de: 5 iunie 2020.

Burse sociale ocazionale_an universitar 2019-2020_Sem II_Informații privitoare la acest tip de burse puteți obține consultând acest document.

Fondul de burse pentru anul universitar 2019-2020_semestrul II

Fondul de burse pentru anul universitar 2019-2020_semestrul I

Criteriile complementare de departajare la medii egale pentru acordarea burselor de merit, în semestrul I și II al anului universitar 2019 – 2020, pentru licență și masterat

PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru acordarea BURSELOR SOCIALE în anul universitar 2019-2020

 

Anul universitar 2018-2019

Tabel cuprinzând fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat pentru anul univ. 2018-2019_sem. II

Burse sociale ocazionale_an universitar 2018-2019_Sem II_Informații privitoare la acest tip de burse puteți obține consultând acest document

PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru acordarea BURSELOR SOCIALE în semestrul I al anului universitar 2018-2019
pdfFormular pentru bursa socială

 pdfCriteriile complementare de departajare la medii egale pentru acordarea burselor de merit

 

Criterii de acordare a burselor

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Drept, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

pdfTabel cuprinzând fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat_01.11.18