Rezultate admitere LISTE FINALE 2019

REZULTATE FINALE 02.10.2019
LICENȚĂ învățământ cu frecvență -
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept cu frecvență – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență                                                                                                    LICENȚĂ – învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică                                                                                          CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii                                                                                       CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept cu frecvență – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ                                                                                       Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI                                                                                                                                   CANDIDAȚI RETRAȘI

 

PREDAREA CONTRACTELOR DE STUDII UNIVERSITARE

În perioada 23-27 septembrie 2019 se vor preda contractele de studii universitare de către candidați admiși în admiterea 2019 la Secretariatul Facultății de Drept, aflat în curtea interioară a Corpului T al Universității Transilvania din Brașov.Programul de lucru cu publicul este de Luni până Vineri, în intervalul orar 12.00-15.00.
 Rezultate_admitere 2019
Rezultate admitere LISTE CUMULATE sesiunile iulie și septembrie 2019


LICENȚĂ – învățământ cu frecvență                                                                                                                        LICENȚĂ – învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică                                                                                                              CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii                                                                                                             CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ                                                                                                             Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI                                                                                                                                                         CANDIDAȚI RETRAȘI

 

Rezultate_admitere septembrie 2019
 
Rezultate admitere FAZA FINALĂ
LISTE FAZA FINALĂ sesiunea septembrie 2019 17 septembrie 2019

 

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI

PRECIZĂRI pentru CANDIDAȚII ADMIȘI în FAZA FINALĂ –admitere sesiunea septembrie 2019 – 17 SEPTEMBRIE 2019
1) Conform Contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, aceștia din urmă vor depune în format FIZIC la facultate un DOSAR PLIC conținând:
• Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
• Certificatul de naştere (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Certificatul de căsătorie (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Cartea de identitate (copie - a se vedea nota de mai jos) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
• Dovada de plată a taxei de înscriere (astfel precum a fost încarcată în aplicația de înscriere online).
• Dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare în cuantum de minim 1000 lei (copie după O.P. dacă taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania, cu menționarea următoarelor:
a) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
b) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (persoana pentru care se plătește taxa)
c) INIȚIALA TATĂLUI
d) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL)
• Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical (original);
• Trei fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele și prenumele pe spatele fiecăreia în parte).
• Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană (original). În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.
Notă:
Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
2) Termenul de depunere a documentelor mai sus menționate este 18 septembrie 2019, ora 13.00. Depunerea acestor documente se va face la Comisia de admitere de la Facultatea de Drept, la sediul Departamentului Drept din Corpul T al Universității, în următorul program:
- Miercuri, 18 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 13.00.

3) Programul casieriilor Universității Transilvania din Brașov poate fi consultat aici.

 

Rezultate admitere FAZA I
LISTE FAZA I sesiunea septembrie 2019 11 septembrie 2019

 

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență – CU TAXĂ 

PRECIZĂRI pentru CANDIDAȚII ADMIȘI în FAZA I –admitere sesiunea septembrie 2019 – 11 SEPTEMBRIE 2019
1) Conform Contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, aceștia din urmă vor depune în format FIZIC la facultate un DOSAR PLIC conținând:
• Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
• Certificatul de naştere (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Certificatul de căsătorie (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Cartea de identitate (copie - a se vedea nota de mai jos) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
• Dovada de plată a taxei de înscriere (astfel precum a fost încarcată în aplicația de înscriere online).
• Dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare în cuantum de minim 1000 lei (copie după O.P. dacă taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania, cu menționarea următoarelor:
a) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
b) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (persoana pentru care se plătește taxa)
c) INIȚIALA TATĂLUI
d) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL)
• Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical (original);
• Trei fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele și prenumele pe spatele fiecăreia în parte).
• Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană (original). În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.
Notă:
Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

2) Termenul de depunere a documentelor mai sus menționate este16 septembrie 2019, ora 13.00. Depunerea acestor documente se va face la Comisia de admitere de la Facultatea de Drept, la sediul Departamentului Drept din Corpul T al Universității, în următorul program:
- Joi, 12 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 15.00;
- Vineri, 13 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 15.00;
- Sâmbătă, 14 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 13.00;
- Duminică, 15 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 12.00;
- Luni, 16 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 13.00.

3) Programul casieriilor Universității Transilvania din Brașov poate fi consultat aici.

 

 

Rezultate_admitere iulie 2019

 Rezultate admitere FAZA III LISTE FINALE de admitere pentru sesiunea iulie 2019 30 august 2019

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență                                                                                                                                                                    LICENȚĂ – învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică                                                                                                                                                        CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii                                                                                                                                                    CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ                                                                                                                                                   Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI                                                                                                                                                                                              CANDIDAȚI RESPINȘI

CANDIDAȚI RETRAȘI                                                                                                                                                                                               CANDIDAȚI RETRAȘI

PRECIZĂRI pentru CANDIDAȚII ADMIȘI în FAZA III – LISTE FINALE de admitere pentru sesiunea iulie 2019 – 30 AUGUST 2019
1) Conform Contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, aceștia din urmă vor depune în format FIZIC la facultate un DOSAR PLIC conținând:
• Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
• Certificatul de naştere (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Certificatul de căsătorie (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Cartea de identitate (copie - a se vedea nota de mai jos) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
• Dovada de plată a taxei de înscriere (astfel precum a fost încarcată în aplicația de înscriere online).
• Dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare în cuantum de minim 1000 lei (copie după O.P. dacă taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania, cu menționarea următoarelor:
a) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
b) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (persoana pentru care se plătește taxa)
c) INIȚIALA TATĂLUI
d) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL)
• Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical (original);
• Trei fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele și prenumele pe spatele fiecăreia în parte).
• Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană (original). În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.
Notă:
Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
Candidații care sunt admiși pe locurile fără taxă (bugetate) trebuie să depună la facultate actele de studii în original pentru a-și confirma locul.
2) Candidatul care, drept urmare a parcurgerii fazelor descrise la art.3, art. 4 și art. 8 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat prin promovarea de pe un loc cu taxă și are semnat contractul de studii universitare pentru programul unde a ocupat locul bugetat, are dreptul la restituirea taxei de școlarizare achitate potrivit contractului menționat, dacă solicită, în scris, restituirea taxei până la data de 15 noiembrie 2019.
Cererea tip menționată mai sus poate fi descărcată aici.
3) Conform art. 9 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, dacă un candidat admis pe locurile cu taxă solicită, în scris, retragerea dosarului după afișarea listelor în urma FAZEI FINALE, respectiv după data de 03 septembrie 2019, pierde dreptul de restituire a primei tranșe din taxa de școlarizare achitată pentru locul ocupat prin admitere.
4) Termenul de depunere a documentelor mai sus menționate este 03 septembrie 2019, ora 13.00. Depunerea acestor documente se va face la Comisia de admitere de la Facultatea de Drept, la sediul Departamentului Drept din Corpul T al Universității, în următorul program: Luni, 02 septembrie 2019, în intervalul orar 09.00 – 15.00, respectiv Marți, 03 septembrie 2019, în intervalul orar 09.00 – 13.00.

 

 Rezultate admitere FAZA II 29 iulie 2019

 

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență                                                                                                                                                                  LICENȚĂ – învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică                                                                                                                                                         CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii                                                                                                                                                    CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ                                                                                                                                                     Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE                                                                                                                                                                                      CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

 CANDIDAȚI RETRAȘI                                                                                                                                                                                                 CANDIDAȚI RETRAȘI

PRECIZĂRI pentru CANDIDAȚII ADMIȘI în FAZA II – 29 IULIE 2019

1) Conform contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, aceștia din urmă vor depune în format FIZIC la facultate un DOSAR PLIC conținând:

• Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
• Certificatul de naştere (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Certificatul de căsătorie (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Cartea de identitate (copie - a se vedea nota de mai jos) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
• Dovada de plată a taxei de înscriere (astfel precum a fost încarcată în aplicația de înscriere online).
• Dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare în cuantum de minim 1000 lei (copie după O.P. dacă taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania, cu menționarea următoarelor:
a) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
b) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (persoana pentru care se plătește taxa)
c) INIȚIALA TATĂLUI
d) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL)

• Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical (original);
• Trei fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele și prenumele pe spatele fiecăreia în parte).
• Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană (original). În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Notă:
Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Candidații care sunt admiși pe locurile fără taxă (bugetate) trebuie să depună la facultate actele de studii în original pentru a-și confirma locul.

2) Conform contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, candidații care se regăsesc pe listele de așteptare afișate în data de 29 iulie 2019 trebuie să depună, pentru a putea fi luați în considerație la rularea listelor finale din 30 august 2019 pentru un loc ocupat prin admitere prin intermediul aplicației on-line de admitere, o declarație pe proprie răspundere privind angajamentul lor de a deveni studenți la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept, în cadrul procedurii de admitere. În acest sens, candidatul care dorește să fie menținut în competiție la generarea listelor finale (30 august 2019), trebuie să bifeze OBLIGATORIU căsuța „Participare la admitere în faza finală (30 august 2019)” din contul său de admitere. Bifarea se poate face numai în intervalul 26.08.2019, ora 08.00 – 28.08.2019, ora 15.00.

3) Cei care formulează cereri de restituire a primei tranșe din taxa de școlarizare 2019-2020, vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care este formulată cerere de retragere a candidatului – cererile de restituire formulate până la data de 29 august 2019, conform art. 15 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, candidatul completează cererea tip și o înregistrează la Secretariatul Facultății de Drept.
b) în cazul în care este formulată cerere de restituire a primei transe din taxa de școlarizare ca urmare a trecerii de la loc cu taxă la un loc bugetat (conform art. 12 coroborat cu art. 8 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși), candidatul completează cererea tip și o înregistrează la Secretariatul Facultății de Drept.

Cererea tip menționată mai sus poate fi descărcată aici.

4) Termenul de depunere a documentelor mai sus menționate este 29 august 2019, ora 13.00. În perioada 30.07.2019 – 29.08.2019, cel târziu până la ora 13.00, actele mai sus menționate se depun la Secretariatul Facultății de Drept al cărui program cu publicul este de Luni până Vineri, în intervalul orar 09.00 – 13.00.

 

 

Rezultate admitere FAZA I 24 iulie 2019

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență                                                                                                                                                                  LICENȚĂ – învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică                                                                                                                                                 CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

 CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii                                                                                                                                                       CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ                                                                                                                                            Drept cu frecvență redusă - CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE                                                                                                                                                                                   CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

 

PRECIZĂRI pentru CANDIDAȚII ADMIȘI în FAZA I 24 IULIE 2019

Conform contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, aceștia din urmă vor depune în format FIZIC la facultate un DOSAR PLIC conținând:

Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
Certificatul de naştere (copie – a se vedea nota de mai jos);
Certificatul de căsătorie (copie – a se vedea nota de mai jos);
Cartea de identitate (copie - a se vedea nota de mai jos) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
Dovada de plată a taxei de înscriere (astfel precum a fost încarcată în aplicația de înscriere online).
Dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare în cuantum de minim 1000 lei (copie după O.P. dacă taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania, cu menționarea următoarelor:
a) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
b) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (persoana pentru care se plătește taxa)
c) INIȚIALA TATĂLUI
d) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL)

Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical (original);
Trei fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele și prenumele pe spatele fiecăreia în parte).
Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană (original). În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Notă:
Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Candidații care sunt admiși pe locurile fără taxă (bugetate) trebuie să depună la facultate actele de studii în original pentru a-și confirma locul.

Termenul de depunere a documentelor mai sus menționate este 26 iulie 2019, ora 13.00.

Pentru perioada 25-26 iulie 2019, comisia de admitere de la Facultatea de Drept are program cu publicul în intervalul orar 09.00 – 15.00.

Programul casieriilor Universității Transilvania din Brașov poate fi consultat aici.

               

 

Rezultate_Olimpici_17.07.2019

 

Rezultate admitere LISTE FINALE 2019

 

MASTERAT învățământ cu frecvență
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI în ordine alfabetică Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI în ordine alfabetică Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI în ordine alfabetică Sisteme și instituții de drept internațional și european
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI în ordine alfabetică Științe penale aprofundate
 
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI Științe penale aprofundate români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI Științe penale aprofundate rromi
 
CANDIDAȚI ADMIȘI pe programe de studii
 Drept privat aprofundat                                
FĂRĂ TAXĂ
CU TAXĂ

Legislație europeană și carieră judiciară

 FĂRĂ TAXĂ

CU TAXĂ

 Sisteme și instituții de drept internațional și european

 FĂRĂ TAXĂ

 CU TAXĂ

 Științe penale aprofundate

 FĂRĂ TAXĂ

 CU TAXĂ

 

CANDIDAȚI RETRAȘI - Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI RETRAȘI - Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI RETRAȘI - Sisteme și instituții de drept internațional și european
CANDIDAȚI RETRAȘI - Științe penale aprofundate
 
CANDIDAȚI ABSENȚI - Drept privat aprofundat

 

PREDAREA CONTRACTELOR DE STUDII UNIVERSITARE

În perioada 23-27 septembrie 2019 se vor preda contractele de studii universitare de către candidați admiși în admiterea 2019 la Secretariatul Facultății de Drept, aflat în curtea interioară a Corpului T al Universității Transilvania din Brașov.Programul de lucru cu publicul este de Luni până Vineri, în intervalul orar 12.00-15.00.

Rezultate_admitere 2019
Rezultate admitere LISTE CUMULATE sesiunile iulie și septembrie 2019

 

MASTERAT – învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Sisteme și instituții de drept internațional și european
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate – rromi

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept privat aprofundat – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Științe penale aprofundate – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI RETRAȘI - Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI RETRAȘI - Sisteme și instituții de drept internațional și european
CANDIDAȚI RETRAȘI - Științe penale aprofundate

 CANDIDAȚI ABSENȚI - Drept privat aprofundat

Rezultate_admitere septembrie 2019
Rezultate admitere FAZA FINALĂ
LISTE FAZA FINALĂ sesiunea septembrie 2019 17 septembrie 2019

MASTERAT – învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Sisteme și instituții de drept internațional și european

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept privat aprofundat – CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – CU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI - Drept privat aprofundat

CANDIDAȚI RETRAȘI - Drept privat aprofundat

PRECIZĂRI pentru CANDIDAȚII ADMIȘI în FAZA FINALĂ –admitere sesiunea septembrie 2019 – 17 SEPTEMBRIE 2019
1) Conform Contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, aceștia din urmă vor depune în format FIZIC la facultate un DOSAR PLIC conținând:
• Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
• Certificatul de naştere (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Certificatul de căsătorie (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Cartea de identitate (copie - a se vedea nota de mai jos) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
• Dovada de plată a taxei de înscriere (astfel precum a fost încarcată în aplicația de înscriere online).
• Dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare în cuantum de minim 1000 lei (copie după O.P. dacă taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania, cu menționarea următoarelor:
a) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
b) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (persoana pentru care se plătește taxa)
c) INIȚIALA TATĂLUI
d) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL)
• Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical (original);
• Trei fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele și prenumele pe spatele fiecăreia în parte).
• Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană (original). În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.
Notă:
Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
2) Termenul de depunere a documentelor mai sus menționate este 18 septembrie 2019, ora 13.00. Depunerea acestor documente se va face la Comisia de admitere de la Facultatea de Drept, la sediul Departamentului Drept din Corpul T al Universității, în următorul program:
- Miercuri, 18 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 13.00.

3) Programul casieriilor Universității Transilvania din Brașov poate fi consultat aici.

 

Rezultate admitere FAZA I
LISTE FAZA I sesiunea septembrie 2019 11 septembrie 2019

MASTERAT – învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Sisteme și instituții de drept internațional și european

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept privat aprofundat – CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – CU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI - Drept privat aprofundat

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - Drept privat aprofundat

PRECIZĂRI pentru CANDIDAȚII ADMIȘI în FAZA I –admitere sesiunea septembrie 2019 – 11 SEPTEMBRIE 2019
1) Conform Contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, aceștia din urmă vor depune în format FIZIC la facultate un DOSAR PLIC conținând:
• Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
• Certificatul de naştere (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Certificatul de căsătorie (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Cartea de identitate (copie - a se vedea nota de mai jos) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
• Dovada de plată a taxei de înscriere (astfel precum a fost încarcată în aplicația de înscriere online).
• Dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare în cuantum de minim 1000 lei (copie după O.P. dacă taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania, cu menționarea următoarelor:
a) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
b) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (persoana pentru care se plătește taxa)
c) INIȚIALA TATĂLUI
d) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL)
• Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical (original);
• Trei fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele și prenumele pe spatele fiecăreia în parte).
• Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană (original). În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.
Notă:
Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
2) Termenul de depunere a documentelor mai sus menționate este16 septembrie 2019, ora 13.00. Depunerea acestor documente se va face la Comisia de admitere de la Facultatea de Drept, la sediul Departamentului Drept din Corpul T al Universității, în următorul program:
- Joi, 12 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 15.00;
- Vineri, 13 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 15.00;
- Sâmbătă, 14 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 13.00;
- Duminică, 15 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 12.00;
- Luni, 16 septembrie 2019, înintervalul orar 09.00 – 13.00.

3) Programul casieriilor Universității Transilvania din Brașov poate fi consultat aici.

 

 

 Rezultate_admitere iulie 2019

 Rezultate admitere FAZA III LISTE FINALE de admitere pentru sesiunea iulie 2019 30 august 2019

MASTERAT – învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Sisteme și instituții de drept internațional și european
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Științe penale aprofundate


CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate – rromi

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept privat aprofundat – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Științe penale aprofundate – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI RETRAȘI - Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI RETRAȘI - Sisteme și instituții de drept internațional și european
CANDIDAȚI RETRAȘI - Științe penale aprofundate

PRECIZĂRI pentru CANDIDAȚII ADMIȘI în FAZA III - LISTE FINALE de admitere pentru sesiunea iulie 2019 – 30 AUGUST 2019
1) Conform Contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, aceștia din urmă vor depune în format FIZIC la facultate un DOSAR PLIC conținând:
• Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
• Certificatul de naştere (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Certificatul de căsătorie (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Cartea de identitate (copie - a se vedea nota de mai jos) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
• Dovada de plată a taxei de înscriere (astfel precum a fost încarcată în aplicația de înscriere online).
• Dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare în cuantum de minim 1000 lei (copie după O.P. dacă taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania, cu menționarea următoarelor:
a) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
b) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (persoana pentru care se plătește taxa)
c) INIȚIALA TATĂLUI
d) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL)
• Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical (original);
• Trei fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele și prenumele pe spatele fiecăreia în parte).
• Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană (original). În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.
Notă:
Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
Candidații care sunt admiși pe locurile fără taxă (bugetate) trebuie să depună la facultate actele de studii în original pentru a-și confirma locul.
2) Candidatul care, drept urmare a parcurgerii fazelor descrise la art.3, art. 4 și art. 8 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat prin promovarea de pe un loc cu taxă și are semnat contractul de studii universitare pentru programul unde a ocupat locul bugetat, are dreptul la restituirea taxei de școlarizare achitate potrivit contractului menționat, dacă solicită, în scris, restituirea taxei până la data de 15 noiembrie 2019.
Cererea tip menționată mai sus poate fi descărcată aici.
3) Conform art. 9 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, dacă un candidat admis pe locurile cu taxă solicită, în scris, retragerea dosarului după afișarea listelor în urma FAZEI FINALE, respectiv după data de 03 septembrie 2019, pierde dreptul de restituire a primei tranșe din taxa de școlarizare achitată pentru locul ocupat prin admitere.
4) Termenul de depunere a documentelor mai sus menționate este 03 septembrie 2019, ora 13.00. Depunerea acestor documente se va face la Comisia de admitere de la Facultatea de Drept, la sediul Departamentului Drept din Corpul T al Universității, în următorul program: Luni, 02 septembrie 2019, în intervalul orar 09.00 – 15.00, respectiv Marți, 03 septembrie 2019, în intervalul orar 09.00 – 13.00.

 

Rezultate admitere FAZA II 29 iulie 2019

 

MASTERAT – învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Sisteme și instituții de drept internațional și european
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – Drept privat aprofundat – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate – rromi

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept privat aprofundat – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Științe penale aprofundate – FĂRĂ TAXĂ CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ABSENȚI - Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI ABSENȚI - Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI ABSENȚI - Sisteme și instituții de drept internațional și european
CANDIDAȚI ABSENȚI - Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI RETRAȘI - Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI RETRAȘI - Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI RETRAȘI - Sisteme și instituții de drept internațional și european
CANDIDAȚI RETRAȘI - Științe penale aprofundate

PRECIZĂRI pentru CANDIDAȚII ADMIȘI în FAZA II – 29 IULIE 2019

1) Conform contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, aceștia din urmă vor depune în format FIZIC la facultate un DOSAR PLIC conținând:

• Diploma de licență sau diploma de absolvire (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă.
• Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
• Certificatul de naştere (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Certificatul de căsătorie (copie – a se vedea nota de mai jos);
• Cartea de identitate (copie - a se vedea nota de mai jos) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
• Dovada de plată a taxei de înscriere (astfel precum a fost încarcată în aplicația de înscriere online).
• Dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare în cuantum de minim 1000 lei (copie după O.P. dacă taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania, cu menționarea următoarelor:
a) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
b) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (persoana pentru care se plătește taxa)
c) INIȚIALA TATĂLUI
d) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL)
• Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical (original);
• Trei fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele și prenumele pe spatele fiecăreia în parte).
• Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană (original). În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Notă:
Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Candidații care sunt admiși pe locurile fără taxă (bugetate) trebuie să depună la facultate actele de studii în original pentru a-și confirma locul.

2) Conform contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, candidații care se regăsesc pe listele de așteptare afișate în data de 29 iulie 2019 trebuie să depună, pentru a putea fi luați în considerație la rularea listelor finale din 30 august 2019 pentru un loc ocupat prin admitere prin intermediul aplicației on-line de admitere, o declarație pe proprie răspundere privind angajamentul lor de a deveni studenți la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept, în cadrul procedurii de admitere. În acest sens, candidatul care dorește să fie menținut în competiție la generarea listelor finale (30 august 2019), trebuie să bifeze OBLIGATORIU căsuța „Participare la admitere în faza finală (30 august 2019)” din contul său de admitere. Bifarea se poate face numai în intervalul 26.08.2019, ora 08.00 – 28.08.2019, ora 15.00.

3) Cei care formulează cereri de restituire a primei tranșe din taxa de școlarizare 2019-2020, vor proceda după cum urmează:
a) în cazul în care este formulată cerere de retragere a candidatului – cererile de restituire formulate până la data de 29 august 2019, conform art. 15 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, candidatul completează cererea tip și o înregistrează la Secretariatul Facultății de Drept.
b) în cazul în care este formulată cerere de restituire a primei transe din taxa de școlarizare ca urmare a trecerii de la loc cu taxă la un loc bugetat (conform art. 12 coroborat cu art. 8 din Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși), candidatul completează cererea tip și o înregistrează la Secretariatul Facultății de Drept.

Cererea tip menționată mai sus poate fi descărcată aici.

4) Termenul de depunere a documentelor mai sus menționate este 29 august 2019, ora 13.00. În perioada 30.07.2019 – 29.08.2019, cel târziu până la ora 13.00, actele mai sus menționate se depun la Secretariatul Facultății de Drept al cărui program cu publicul este de Luni până Vineri, în intervalul orar 09.00 – 13.00.

 

Rezultate admitere FAZA I 24 iulie 2019

 

MASTERAT – învățământ cu frecvență


CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Sisteme și instituții de drept internațional și european
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – Drept privat aprofundat – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate – români de pretutindeni
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate – rromi

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept privat aprofundat – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Științe penale aprofundate – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ABSENȚI - Drept privat aprofundat
CANDIDAȚI ABSENȚI - Legislație europeană și carieră judiciară
CANDIDAȚI ABSENȚI - Sisteme și instituții de drept internațional și european
CANDIDAȚI ABSENȚI - Științe penale aprofundate

 

PRECIZĂRI pentru CANDIDAȚII ADMIȘI în FAZA I – 24 IULIE 2019

Conform contractului privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși, aceștia din urmă vor depune în format FIZIC la facultate un DOSAR PLIC conținând:

Diploma de licență sau diploma de absolvire (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă.
Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
Certificatul de naştere (copie – a se vedea nota de mai jos);
Certificatul de căsătorie (copie – a se vedea nota de mai jos);
Cartea de identitate (copie - a se vedea nota de mai jos) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
Dovada de plată a taxei de înscriere (astfel precum a fost încarcată în aplicația de înscriere online).
Dovada de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare în cuantum de minim 1000 lei (copie după O.P. dacă taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania, cu menționarea următoarelor:
a) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
b) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (persoana pentru care se plătește taxa)
c) INIȚIALA TATĂLUI
d) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL)

Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical (original);
Trei fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele și prenumele pe spatele fiecăreia în parte).
Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană (original). În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului. 

Notă:
Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Candidații care sunt admiși pe locurile fără taxă (bugetate) trebuie să depună la facultate actele de studii în original pentru a-și confirma locul.

Termenul de depunere a documentelor mai sus menționate este 26 iulie 2019, ora 13.00.

Pentru perioada 25-26 iulie 2019, comisia de admitere de la Facultatea de Drept are program cu publicul în intervalul orar 09.00 – 15.00.

Programul casieriilor Universității Transilvania din Brașov poate fi consultat aici.