Consiliul facultății

Profesor dr. Cristinel Ioan MURZEA – Decan

Profesor dr. Ioana NICOLAE - Prodecan

Profesor dr. Titus PRESCURE – Prodecan

Profesor dr. Ioan SCHIAU – Director departament

Conferențiar dr. Roxana MATEFI – Prodecan

Lector dr. Oana ŞARAMET – Membru

Studentă Kimberly DÉNES– Membru

Studentă Ştefania Elena MARINICĂ – Membru

Studentă Elena Adina MOISE – Membru