Consiliul facultății

 

Lector dr. Oana ŞARAMET – Membru/Director departament

Conferențiar dr. Roxana MATEFI – Membru/Decan

Lector dr. Cătălina Georgeta DINU – Membru

Profesor dr. Cristinel Ioan MURZEA – Membru

Profesor dr. Ioana NICOLAE – Membru/Prodecan

Lector dr. Constantin Ioan GLIGA - Membru

Student Mihai Alexandru GRIGORAȘ – Membru

Studentă Cristina Ștefania MĂNICĂ – Membru

Studentă Garofița Denisa FLOREA - Membru

 

MEMBRI SUPLEANȚI:

Lector dr. Maria Magdalena BÂRSAN

Conferențiar dr. Ioan ARON

Lector dr. Ramona CIOBANU

Conferențiar dr. Silviu Gabriel BARBU

Lector dr. Georgeta Bianca SPÎRCHEZ

Conferențiar dr. Cristina Mihaela SALCĂ ROTARU

Studentă Petruța Adriana MIRON

Student Ionuț Cătălina COMAN

Student Răzvan Florin DURBACĂ