Facultatea de Drept

Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov oferă un cadru optim ce îmbină în mod armonios tradiția și inovația în domeniul educației juridice printr-o ofertă generoasă, concretizată la nivelul celor două programe de licență (Drept cu frecvență, Drept cu frecvență redusă), cât și la nivelul studiilor masterale, unde sunt organizate patru programe (Legislație europeană și carieră judiciară, științe penale aprofundate, Drept privat aprofundat, Sisteme și instituții de drept internațional și european), care realizează domenii de cercetare cu valențe teoretic-practic aplicative în sfera dreptului public și privat.

Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov oferă un cadru optim ce îmbină în mod armonios tradiția și inovația în domeniul educației juridice printr-o ofertă generoasă, concretizată la nivelul celor două programe de licență (Drept cu frecvență, Drept cu frecvență redusă), cât și la nivelul studiilor masterale, unde sunt organizate patru programe (Legislație europeană și carieră judiciară, științe penale aprofundate, Drept privat aprofundat, Sisteme și instituții de drept internațional și european), care realizează domenii de cercetare cu valențe teoretic-practic aplicative în sfera dreptului public și privat.

Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov s-a construit începând cu programul de studii – Drept cu frecvență, program de studii acreditat conform standardelor actuale și care a fost înființat în anul 1997, prin Ordin al Ministrului Învățământului și științei, ca specializare, actualmente program de studii, în cadrul Facultății de științe Economice a Universității Transilvania din Brașov. Consiliul academic al Senatului Universității “Transilvania” din Brașov a aprobat în decembrie 1996 întocmirea și înaintarea către Ministerul Învățământului (actualul Minister al Educației Naționale) a dosarului de autorizare provizorie a specializării: Drept, cursuri de zi cu durata de 4 ani. Specializarea Drept a primit autorizare de funcționare conform H.G. nr. 568/1995 și a început să funcționeze în octombrie 1997, iar în iulie 2001 s-a susținut primul examen de licență la această specializare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 republicată privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, Facultatea de Drept este o instituție de învățământ superior înființată prin H. G. nr. 631/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 578/16 august 2010, ce funcționează în cadrul Univesrității Transilvania din Brașov.

Misiunea Facultății de Drept din Universitatea Transilvania din Brașov constă în formarea inițială și continuă de nivel superior a specialiștilor în domeniul juridic, asigurând acestora calificări profesionale competitive pe piața muncii, precum și în dezvoltarea activității de cercetare științifică și valorificarea rezultatelor acesteia. Această misiune vizează nu doar pregătirea profesională de specialitate a studenților, ci și dezvoltarea nivelului cultural-științific al acestora.