Participarea studenților de la Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov la Concursul Interuniversitar de Procese Simulate, 19 aprilie 2019, Galați

În data de 19 aprilie 2019, studenți ai Facultății de Drept, din anul IV de la programul de studii Drept cu frecvență, anume: Diana Adriana Cernat, Ilinca Florina Iosu, Carmen Beatrice Enache, Mihaela Daniela Hofner, Maria Ghilencea, Radu Stan, coordonați de conferențiar dr. Andreea Cătălina Ciurea, asistent dr. Bianca Georgeta Spîrchez și lector dr. Oana Șaramet, care i-a însoțit, au participat la a doua ediție a Concursului Național de Procese Simulate, organizat la Galați, de Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, în colaborare cu Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov .

La concurs au participat echipe de studenți, câte una de la fiecare dintre universități menționate mai sus.

În cadrul acestei competiții, fiecare echipă a fost formată din 6 studenți, rolurile din fiecare echipă fiind stabilite astfel încât să fie 3 avocați pledanți, partea (reclamant/pârât) și 2 martori, echipa facultății noastre reprezentând calitatea procesuală a pârâtului, speța dedusă judecății axându-se pe Dreptul familiei și Dreptul procesual civil.

Atât în etapa scrisă, cât și etapa orală ale concursului, astfel precum au fost stabilite prin regulamentul acestuia, studenții facultății noastre s-au remarcat, în mod deosebit, prin cunoștințe juridice solide, ușurința construirii unor argumentări juridice pertinente și concludente, capacitățile și abilitățile specifice oricărui viitor jurist, pe care și le-au format și dezvoltat pe parcursul facultății, deprinzând din tainele dreptului prin studiu constant și serios.

În cadrul acestui concurs, studenții de la Facultatea de Drept au câștigat premiul pentru cea mai bună pledoarie, precum și premiul pentru cel mai bun martor.