Sesiunea anuală de comunicări științifice studențești ”Norme, valori și repere contemporane în societatea românească” - Universitatea Valahia din Târgoviște - Facultatea de Drept și Științe Administrative

 

Sesiunea anuală de comunicări științifice studențești ”Norme, valori și repere contemporane în societatea românească”, manifestare dedicată studenților și masteranzilor în Drept și Științe administrative, este organizată de Facultatea de Drept și Științe administrative din cadrul Universității Valahia din Târgoviște și se va desfășura în perioada 12-13 mai 2022, la Târgoviște.

Detaliile privind condițiile de participare le regăsiți în această invitație, precum și la adresa https://drept.valahia.ro/ro/eveniment.
Informații suplimentare pot fi obținute prin transmiterea unui email la adresa conferinta_fdssp@yahoo.com (Subiect: Sesiune științifică studenți 2022).