Precizări privind scutirea integrală de taxă de şcolarizare sau reducerea cu 50% a acesteia pentru anul universitar 2020-2021

 

 

Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Braşov a aprobat, prin Hotărârea nr. 14 din 20 octombrie 2020, pct. 18 şi pct. 19:

1) scutirea cu 100% a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, cu condiția îndeplinirii condițiilor de promovabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare şi a respectării condițiilor din Regulamentul programului "Serviciul în folosul UnitBv" pentru următoarele categorii:
- studenți care provin de la casele de copii;
- studenți care provin din centre de plasament;
- studenți orfani de ambii părinți.

2) reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, cu condiția îndeplinirii criteriilor de promovabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare şi a respectării condițiilor din Regulamentul programului "Serviciul în folosul UnitBv" pentru următoarele categorii:
- studenți angajați ai universității;
- studenți copii sau rude de gradul I ai angajaților universității.

Pentru fiecare dintre cazurile care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus, cererile se depun la Secretariatul Facultății de Drept în perioada 26.10.2020 - 16.11.2020.
Modelul de cerere pentru reducere/scutire de taxă de şcolarizare poate fi descărcat aici.
Alte informații şi documente privitoare la cele menționate anterior pot fi consultate pe Intranet-ul Universității la secțiunea Programe - Serviciul în folosul UniTBv.