PRECIZĂRI privitoare la BURSELE SOCIALE OCAZIONALE pentru semestrul I, anul universitar 2020-2021

 

Stimați studenți,
referitor la acordarea bursei de ajutor social ocazional în semestrul I al anului universitar 2020-2021, în condițiile actuale, este necesar să luați în considerare următorul set de informații:

Depunerea dosarului se face exclusive prin emailul facultății: f-dr@unitbv.ro, din contul instituțional al studentului.
Conținutul dosarului trebuie să fie conform Regulamentului privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (aceleași documente ca pentru bursa socială).
Dosarele vor conține documente privind veniturile realizate în lunile august, septembrie, octombrie 2020.
Sunt eligibile dosarele care atestă un venit lunar net mediu pe membru de familie de până la 1023 lei (75% din valoarea salarului minim net de 1364 lei).
Documentele se vor transmite în format pdf sau imagine (jpg, tif, png, tif etc.)
Se recomandă să completați și semnați olograf Cererea tip.
Cererea tip pentru acordarea bursei sociale ocazionale este disponibilă pe Intranet: https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Alocare_burse_stud/A1_Proc_Alocare_burse_pt_stud_27sept2018.pdf

Soluționarea eventualelor problem privind documentele din dosar se va face exclusiv prin email.
Temenul de depunere a dosarelor este: 27 noiembrie 2020, ora 12.00.
Dosarele depuse la începutul semestrului în vederea acordării bursei sociale vor fi luate în considerare pentru bursa socială ocazională cu venitul per/membru de familie de până la 1023 lei.
Documentele depuse pe email pentru bursa social ocazională se transmit prin poștă, ÎN TERMEN DE 30 ZILE, pe adresa Facultății de Drept, B-dul Eroilor nr.25 Brașov.
În cazul în care nu se depun actele în original până Ia data limită, beneficiarul bursei va fi obligat să restituie integral suma încasată.