TABERE STUDENȚEȘTI 2021

 

TABERE STUDENȚEȘTI 2021

INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE PRIVIND TABERELE STUDENȚEȘTI 2021

LISTA FINALĂ cu studenții beneficiari de locuri de tabere studențești, întocmită conform art. 28 din Metodologia de acordare a Taberelor Studențești, vară 2021_afișată în 02.08.2021

În termen de 24 ore de la afișarea prezentului proces verbal, respectiv până la data de 17.07.2021, ora 10.30, se pot face contestații privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără.
Contestațiile se pot transmite în format electronic, la adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro.

PROCES VERBAL DE SELECȚIE A STUDENȚILOR BENEFICIARI DE TABERE_afișat azi, 16.07.2021, ora 10.30

LISTĂ CERERI TABERE STUDENȚEȘTI

ANUNȚ
Comisia de selecție a studenților beneficiari de locuri de tabere se va întâlni miercuri, 14.07.2021, ora 19.30, în format on-line, pentru a analiza listele întocmite de Secretariatul facultății și cererile depuse de studenți. Componența comisiei de selecție este următoarea:
- Conf. dr. Roxana MATEFI – Președinte
- Lector dr. Oana ȘARAMET – Membru
- Student – Membru (reprezentant al studenților)

Repartizare locuri de tabere studențești 2021

Calendar tabere studențești 2021

OMTS 432_2021 - Metodologie Tabere Studentești 2021
Declarație_consimțământ
Model_cerere individuală
Anexa OMTS 432_2021_Metodologie tabere studențești_2021
Anexa nr. 2_OMTS nr. 432_2021_Repartizare locuri tabere studentești 2021
Precizare: Transmiterea cererii tip și, după caz, a documentelor justiticative, conform art. 13 din Metodologia privind organizarea tabelor studențești, se poate face și prin e-mail la adresa: f-dr@unitbv.ro