Precizări privind prelungirea de școlaritate. Termen pentru depunerea cererii

Studenții care nu au acumulat numărul necesar de credite pentru a se înscrie în anul de studii următor sau pentru a finalize studiile, vor depune o cerere de prelungire a școlarității (repetarea anului) la Secretariatul facultății, până la data de 24.09.2021.
În caz contrar, vor fi exmatriculați.