Precizare pentru studenții care nu au achitat integral taxa de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021

 

Studenții care nu au achitat integral taxa de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021, vor fi exmatriculați.