Precizări privind plata taxei de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022

 

Stimați studenți înscriși cu taxă la programele de studiu IF, IFR și MASTER, ale Facultății de Drept, tranşele taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021 2022 se vor achita după următorul calendar:
Studenții din anul I trebuie achite diferența de taxă în valoare de 750 lei (jumătate din taxă) până la data de 1 noiembrie 2021.
Studenții din anii II, III și IV trebuie achite
tranşa I (în cuantum de 1.750 de lei) până la 1 noiembrie 2021
Toți studenții facultății trebuie achite
tranşa II 9în cuantum de 1.750 de lei) până la 1 aprilie 2022.
rugăm achitați integral taxa de şcolarizare până la 1 aprilie 2022.