Precizări privind scutirea integrală de taxă de şcolarizare sau reducerea cu 50% a acesteia pentru anul universitar 2021-2022

Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Braşov a aprobat, prin Hotărârea nr. 37 din 03 noiembrie 2021, pct. 4 şi pct. 5:
1) scutirea cu 100% a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022, cu condiția îndeplinirii criteriilor de promovabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare şi a respectării condițiilor din Regulamentul programului "Serviciul în folosul UnitBv" pentru următoarele categorii:
- studenți care provin de la casele de copii;
- studenți care provin din centre de plasament;
- studenți orfani de ambii părinți.

2) reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022, cu condiția îndeplinirii criteriilor de promovabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare şi a respectării condițiilor din Regulamentul programului "Serviciul în folosul UnitBv" pentru următoarele categorii:
- studenți angajați ai universității;
- studenți copii sau rude de gradul I ai angajaților universității.

Pentru fiecare dintre cazurile care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus, cererile se depun la Secretariatul Facultății de Drept în perioada 08.11.2021 - 17.11.2021.

Modelul de cerere pentru reducere/scutire de taxă de şcolarizare poate fi descărcat aici.

Alte informații şi documente privitoare la cele menționate anterior pot fi consultate pe Intranet-ul Universității la secțiunea Programe - Serviciul în folosul UniTBv.