Ridicarea fișei de echivalare de la Secretariatul facultății

 

 

Studenții de la programele de studii ale Facultății de Drept aflați în una din următoarele situații: prelungire de școlaritate (repetarea anului), reînmatriculare, înmatriculare în an superior sau transfer, sunt rugați se prezinte până începerea sesiunii de examene (până la data de 14 ianuarie 2022), la Secretariatul Facultății de Drept, pentru a-și ridica fișa de echivalare.