Sesiune specială de examene

 
În conformitate cu pct. 9 din Hotărârea nr. 42 din 26 ianuarie 2022 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, în condiții epidemiologice actuale generate de pandemia cu virusul SARS-CoV2, conform prevederilor art. 15 alin. (4) din Regulamentul privind activitatea profesională profesională a studenților, se aprobă în primele două săptămâni din semestrul al II-lea o sesiune specială de examene pentru disciplinele la care există solicitări.

Solicitarea se trimite electronic la Secretariatul Facultății de Drept, pe adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro, până la data de 15.02.2022. Cererea trebuie să fie însoțită de documente medicale justificative și se va valida pe baza informațiilor existente la facultate.

Notele obținute în această sesiune specială vor fi luate în considerare la evaluarea condițiilor pentru obținerea burselor din semestrul al II-lea.