TABERE STUDENȚEȘTI 2022

 TABERE STUDENȚEȘTI 2022

 
INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE PRIVIND TABERELE STUDENȚEȘTI 2022

 

Repartizare locuri în tabere studențești_documentul 1_documentul 2

În data de 29.07.2022, la ora 11.00, la Decanatul Facultății de Drept, Corpul T, va avea loc întâlnirea cu beneficiarii de tabere, pentru stabilirea locațiilor. Prezența este obligatorie.

LISTA FINALĂ cu studenții beneficiari de locuri de tabere studențești_afișată în 19.07.2022

În termen de 24 ore de la afișarea prezentului proces verbal, respectiv până la data de 15.07.2022, ora 20.30, se pot face contestații privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără.
Contestațiile se pot transmite în format electronic, la adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro.

PROCES VERBAL DE SELECȚIE A STUDENȚILOR BENEFICIARI DE TABERE_afișat azi, 14.07.2022, ora 20.30

Listă cereri tabere studențești_postată azi, 12 iulie 2022, ora 14.30

Comisia de selecție a studenților beneficiari de locuri de tabere se va întâlni Joi, 14.07.2022, ora 09.00, în Biroul Decanului Facultății de Drept, pentru a analiza listele întocmite de Secretariatul facultății și cererile depuse de studenți. Componența comisiei de selecție este următoarea:
- Conf. dr. Roxana MATEFI – Președinte
- Lector dr. Oana ȘARAMET – Membru
- Student Marie Elise Rotaru – Membru (reprezentant al studenților)

Metodologie tabere studențești_2022 

Model_cerere_tabere studențești 2022

Calendar tabere studențești_2022

Repartizare locuri tabere studențești_2022

Înștiințare facultate