Anunț privitor la exmatriculare din cauza neachitării taxei de școlarizare

Studenții care nu au achitat integral taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2021 - 2022, vor fi exmatriculați începând cu data de 14.09.2022.