Studiul european EUROSTUDENT

 

 

România, prin Ministerul Educației, participă și în acest an, alături de alte 28 de state, la studiul european EUROSTUDENT, ce își propune să asigure sprijin în creșterea capacității de colectare și monitorizare a datelor privind situația socială și economică a studenților din țările participante, rezultând o analiză comparativă la nivel european ce va contribui și la îmbunătățirea propriului sistem de învățământ superior.

Cercetarea națională ce privește condițiile de studiu și de viață ale studenților din România se realizează la nivelul tuturor studenților din ciclurile de licență și de master din toate instituțiile de învățământ superior public (aflate sub coordonarea ME) și privat din România, prin aplicarea online a unui chestionar la care studentul va primi invitație prin e-mail. Invitațiile vor fi transmise automat sub coordonarea UEFISCDI, folosind datele de contact ale studenților înregistrate în platforma RMU, cu păstrarea anonimității studenților respondenți. Implementarea va avea loc în intervalul martie – mai 2023.