Anunț privitor la forma de finanțare (buget/taxă) pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2023-2024

Forma de finanțare (buget/taxă) pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2023-2024 de la forma de învățământ cu frecvență, va fi finalizată la data de 10 octombrie 2023.
Situațiile de până la data respectivă sunt provizorii.