Anunț pentru depunerea cererilor de înmatriculare în an superior

Cererile de înmatriculare în an superior pentru studenții admiși in sesiunile de admitere - iulie-septembrie 2023, se pot depune la secretariatul Facultății de Drept până la data de 19.09.2023, ora 13.00.

Fiecare cerere va fi însoțită de situația școlară, avizată inclusiv de către rectorul universității.