ANUNȚ_sesiune restanțe_reexaminări_situație școlară_ani terminali

Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților:
- pentru anii terminali de la ciclul de LICENȚĂ și MASTER, sesiunile de restanțe şi reexaminări se organizează înaintea susținerii examenului de finalizare a studiilor, după un calendar aprobat de consiliile facultăților.
- Consiliul facultății poate aproba sau nu, în mod excepțional, sesiuni suplimentare și speciale pentru reexaminări sau pentru alte cazuri deosebite.
Conform structurii anului universitar 2017-2018 pentru anii terminali nu este planificată nici o sesiune de restanțe, reexaminări în perioda 27.08.2018 - 30.09.2018.
Studentul trebuie să fie integralist după sesiunea de reexaminări din 11-13 iunie 2018, chiar dacă nu susține examenul de licență / disertație în sesiunea iulie 2018.
IMPORTANT!!
Studenții din anii terminali care nu își încheie situația școlară după sesiunea de reexaminări din 11-13 iunie 2018, vor depune obligatoriu, la secretariatul facultății, o cerere de prelungire a şcolarității (de repetare a anului de studiu).
Cererile de prelungire se vor depune până la data de 30 iunie 2018 (dacă nu o vor depune până la această dată vor fi declarați exmatriculați.

Program EURO 200
S-a lansat un nou program „EURO 200 ” – pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare de către studenți. Beneficiarii acestui program sunt și studenții din cadrul instituțiile de învățământ de stat sau particular acreditat, precum este și Universitatea Transilvania din Brașov, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 de lei pe membru de familie, conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 408/14.05.2018. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la HG nr. 1294/2004, pe care o depun la instituția de învățământ unde este înscris studentul, în cazul studenților de la Facultatea de Drept fiind vorba despre Secretariatul Facultății de Drept. Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării unui calculator prin acest program se va face până la data de 28 mai 2018. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații. Pentru mai multe informații puteți consulta metodologia atașată și vă puteți adresa Secretariatului Facultății de Drept.