Achitarea taxei de școlarizare

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 este de 2.800 lei pentru studenții cu taxă de la ciclul de licență

Drept cu frecvență (Drept ZI) și Drept cu frecvență redusă (Drept FR), precum şi pentru cei de la ciclul de masterat - Drept privat aprofundat (DPA), Legislație europeană şi carieră judiciară (LECJ), Sisteme şi instituții de drept internațional şi european (SIDIE) și Științe penale aprofundate (SPA)

  • Studenții din anul I de la aceste programe de studii au de achitat până la data de 31 octombrie 2017, suma rămasă pentru completarea primei tranşe, adică 600 lei (800 lei au fost achitați la admitere). A doua tranşă, în cuantum de 1.400 de lei, va fi achitată până la data de 31 martie 2017.
  • Studenții din anii de studii II, III şi IV de la ciclul de licență, precum şi cei din anul II de la ciclul de masterat vor achita taxa anuală de şcolarizare, conform calendarului astfel: prima tranşă în cuantum de 1.400 lei până la data de 31 octombrie 2017; iar a doua tranşă în cuantum de 1.400 de lei până la data de 31 martie 2017. 3. Studenții aflați în prelungire de şcolaritate trebuie să achite taxa de şcolarizare integral, până la data de 31 octombrie 2017, iar pentru a afla cuantumul acesteia trebuie să-și acceseze propria pagină pe Intranet-ul Universității afișat la data de 27.10.2017

 

MODALITĂȚI DE PLATĂ A TAXEI DE ȘCOLARIZARE sunt:

  • La Casieria Universității din Corpul T
  • Prin virament bancar conform mențiunilor ce pot fi accesate aici. O dovadă a plății acestei taxe se va depune, în mod obligatoriu, la Secretariatul Facultății de Drept sau va fi transmisă la adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro. DOAR studenții de la programul de studii Drept cu frecvență redusă pot trimite dovada plății taxei de şcolarizare, a primei tranşe a acesteia, şi la adresa de e-mail a coordonatorului acestui program - oana.saramet@unitbv.ro