Informații privind bursa de ajutor social

Dosarele cu actele necesare, conform prevederilor Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material.

Pentru obținerea bursei sociale de către studenții de la programele de studii ale Facultății de Drept, se pot depune la Secretariatul Facultății începând cu data de 10.10.2017 până cel târziu în data de 18.10.2017, în timpul programului de lucru cu publicul (în intervalul orar 12.00 - 15.00). Lunile de calcul ce vor fi luate în considerare, conform regulamentului menționat, sunt: iulie, august şi septembrie 2017