Tabelele cu repartizarea diferitelor tipuri de burse postate pe intranet

Începând din semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, tabelele cu repartizarea diferitelor tipuri de burse, întocmite de Secretariatul Facultății de Drept, se vor posta doar pe intranet-ul Universității Transilvania din Brașov.