Precizări privind taxa de şcolarizare în anul universitar 2018-2019

Informaţii privind cuantumul, termenele de plată, depunerea dovezii de plată, modalităţile de plată ale taxei de şcolarizare

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 este de 3.000 lei pentru studenţii cu taxă de la ciclul de licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), precum şi pentru cei de la ciclul de masterat - Drept privat aprofundat (DPA), Legislaţie europeană şi carieră judiciară (LECJ), Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european (SIDIE) şi Ştiinţe penale aprofundate (SPA).

Studenţii din anul I de la aceste programe de studii au de achitat până la data de 31 octombrie 2018, suma rămasă pentru completarea primei tranşe, adică 500 lei (1.000 lei au fost achitaţi la admitere). A doua tranşă, în cuantum de 1.500 de lei, va fi achitată până la data de 31 martie 2019.

Studenţii din anii de studii II, III şi IV de la ciclul de licenţă, precum şi cei din anul II de la ciclul de masterat vor achita taxa anuală de şcolarizare, conform calendarului astfel:
- prima tranşă în cuantum de 1.500 lei până la data de 31 octombrie 2018;
- iar a doua tranşă în cuantum de 1.500 de lei până la data de 31 martie 2019.

Studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate trebuie să achite taxa de şcolarizare integral, până la data de 31 octombrie 2018, iar pentru a afla cuantumul acesteia trebuie să-şi acceseze propria pagină pe Intranet-ul Universităţii.

MODALITĂŢI DE PLATĂ A TAXEI DE ŞCOLARIZARE sunt:
1. La Casieria Universităţii din Corpul T;
2. Prin virament bancar conform menţiunilor ce pot fi accesate la următorul link: https://www.unitbv.ro/documente/Studenti/Taxe/MODALITATI_DE_PLATA_taxe_scolarizare_29.10.2014.pdf
O dovadă a plăţii acestei taxe se va depune, în mod obligatoriu, la Secretariatul Facultăţii de Drept sau va fi transmisă la adresa de e-mail: f-dr@unitbv.ro. DOAR studenţii de la programul de studii Drept cu frecvenţă redusă pot trimite dovada plăţii taxei de şcolarizare, a primei tranşe a acesteia, şi la adresa de e-mail a coordonatorului acestui program - oana.saramet@unitbv.ro.