Precizări privind scutirea integrală de taxă de şcolarizare sau reducerea cu 50% a acesteia pentru anul universitar 2018-2019

 

Consiliul de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov a aprobat, prin Hotărârea nr. 49 din 14 noiembrie 2018, pct. 12 şi pct. 13:
1) scutirea integrală de taxă de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor de promovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a respectării condiţiilor din Regulamentul programului "Serviciul în folosul UnitBv" pentru următoarele categorii de studenţi:
- care provin de la casele de copii;
- care provin din centre de plasament;
- orfani de ambii părinţi.

2) reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de promovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a respectării condiţiilor din Regulamentul programului "Serviciul în folosul UnitBv" pentru următoarele categorii de studenţi:
- angajaţi ai universităţii;
- rude de gradul I ai angajaţilor universităţii.

Pentru fiecare dintre cazurile care se încadrează în una dintre situaţiile de mai sus, cererile se depun la Decanatul Facultăţii de Drept în perioada 15.11.2018 - 11.12.2018.
Modelul de cerere pentru reducere/scutire de taxă de şcolarizare poate fi descărcat aici.
Alte informaţii şi documente privitoare la cele menţionate anterior pot fi consultate pe Intranet-ul Universităţii la secţiunea Programe - Serviciul în folosul UniTBv.