Bursa socială ocazională, an universitar 2018-2019, semestrul I

 

Bursa socială ocazională, an universitar 2018-2019, semestrul I

În vederea acordării burselor sociale ocazionale pentru sem. I al anului universitar 2018/2019 dosarele cu documentele justificative se depun la Secretariatul Facultății de Drept până în data de 6 decembrie 2018 ( în zilele lucrătoare) în timpul programului cu publicul.
Nu se primesc dosare incomplete.

STUDENȚII CARE AU DEPUS DOSARUL PENTRU BURSA SOCIALĂ NU MAI TREBUIE SĂ DEPUNĂ ALT DOSAR PENTRU BURSA SOCIALĂ OCAZIONALĂ.

Dosarele vor conține documente privind veniturile realizate în lunile august, septembrie, octombrie 2018.

Sunt eligibile dosarele care atesta un venit lunar net mediu pe membru de familie de pana la 834 lei (75% din valoarea salarului minim net de 1112 lei).

pdfExtras din Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material