Sesiunea de comunicări științifice ale studenților mai 2019

 

Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov organizează, în data de 07 MAI 2019 (începând cu ora 11:00), în sala TI16, Sesiunea de comunicări științifice ale studenților, cu cele două secțiuni deja consacrate - Drept public și Drept privat. Sesiunea își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor studenților de documentare și cercetare științifică, respectiv la îmbunătățirea aptitudinilor de scriere academică, fiind totodată un bun prilej de exersare a retoricii și stilului oratoric. Cele mai bune lucrări vor fi premiate.

Studenții și masteranzii interesați de acest eveniment sunt invitați să trimită studiile lor, realizate în coordonarea unui cadru didactic, până cel mai târziu la data de 02.05.2019, la adresa de e-mail georgeta-bianca.spirchez@unitbv.ro.

Pentru detalii suplimentare, a se urma linkul:
https://www.unitbv.ro/studenti/evenimente-anuale/2790-scss.html