Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice Studențești „Norme, valori și repere contemporane în societatea românească”, Târgoviște, 09-10 mai 2019

 

Sesiunea de comunicări științifice „Norme, valori și repere contemporane în societatea românească”, organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative din Universitatea Valahia din Târgoviște și Facultatea de Științe Economice și Drept din Universitatea din Pitești, alături de alți parteneri, este dedicată studenților și masteranzilor în domeniul științelor juridice și al științelor administrative cu preocupări de cercetare științifică.

Sub coordonarea unui cadru didactic, studenții și masteranzii interesați să participe la lucrările sesiunii sunt invitați să elaboreze și să susțină studii, având posibilitatea de a-și demonstra aptitudinile de documentare, analiză, argumentație și dialog. Totodată, sesiunea asigură un cadru optim de socializare cu colegi, studenți și masteranzi din alte centre universitare.

Mai multe informații pot fi obținute din invitația de participare la conferință.