Câștigători - Sesiunea de comunicări științifice studențești 2020 Facultatea de Drept

 

Desfășurată într-un format atipic (prin intermediul platformei eLearning), impus de limitările perioadei pe care o traversăm, la ediția din acest an a Sesiunii de comunicări științifice studențești au patricipat studenți de la ciclul de licență și masteranzi, deopotrivă.
Calitatea lucrărilor înscrise în competiție a făcut ca departajarea concurenților să nu fie deloc facilă, punctajele obținute fiind foarte apropiate.
Câștigătorii Sesiunii de comunicări științifice studențești 2020, organizată de Facultatea de Drept, sunt:

 Lucrarea câștigătoare-Facultatea de Drept:

Jurisprudența instanțelor române între menținerea respectiv restrângerea dreptului de a avea legături personale cu minorul în contextul pandemiei SARS-CoV-2,
autor: Carmen Beatrice ENACHE, masterandă, anul I, DPA
Coordonator științific: asist. dr. Georgeta-Bianca SPÎRCHEZ

 Premiul I:

Corelația dintre dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor și regimul matrimonial ales la încheierea căsătoriei
autor: Andreea PROTOPOPESCU, studentă anul III
Coordonator științific: prof. dr. Ioana NICOLAE

 Premiul II:

Falsul concept al răspunderii contractuale în dreptul francez
autor: Ioana-Irina PĂCURARU, studentă anul IV
Coordonator științific: lect. dr. Anca Roxana BULARCA

 Premiul III:

Aplicarea sancțiunilor administrative operatorilor publici în baza Regulamentului 679/2016 al Uniunii Europene privitor la protecția datelor cu caracter personal-elemente de drept comparat
autor: Darius Sebastian CUPU, student anul I
Coordonator științific: conf. dr. Roxana MATEFI

 Mențiuni:

• Impactul pandemiei SARS-CoV-2 asupra executării contractelor
autor: Silvia Florența CHIOAȘCĂ, studentă anul III
Coordonator științific:asist. dr. Georgeta-Bianca SPÎRCHEZ

• Problematica circulației și șederii persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene
autor: Mihaela Corina ONESIM, studentă anul IV
Coordonator științific: lect. dr. Oana ȘARAMET

• Protecția datelor cu caracter personal pe portalul instanțelor de judecată-studiu de caz
autor: Ana Maria Mălina CLINCIU, masterandă, anul I, SIDIE
Coordonator științific: lect. dr. Cătălina Georgeta DINU

• Practicile eugenice
autor: Ana Maria PANȚÎRU, studentă anul I
Coordonator științific: conf. dr. Roxana MATEFI

• Excepția lipsei calității procesuale
autor: Ștefana Aura ANDRONACHI, studentă anul IV
Coordonator științific: conf. dr. Andreea Cătălina CIUREA

• Acordul de recunoaștere a vinovăției. Aspecte controversate
autor: Delia Corina POPA, studentă anul III
Coordonator științific: lect. dr. Maria Magdalena BÂRSAN

• Dezbaterea procesului de partaj
autor: Aliz KOSZTANDI, studentă anul IV
Coordonator științific: conf. dr. Andreea Cătălina CIUREA

Felicitări tuturor participanților și mulțumiri cadrelor didactice care i-au îndrumat, motivat și impulsionat!