Confirmarea locului

 ADMITERE 2023 - SESIUNEA SEPTEMBRIE

PRECIZĂRI pentru FAZA I 13.09.2023

Conform art. 3 din CONTRACTUL PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2023 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIŞI
În cazul în care ați fost declarat admis/ă la acest concurs, conform listelor afișate pe site-ul UNIVERSITĂȚII, și sunteți de acord să fiți înmatriculat/ă în anul universitar 2023-2024, TREBUIE să procedați astfel:

În FAZA I – sesiunea septembrie 2023:

- dacă la 13 septembrie 2023 ați fost admis/ă pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), TREBUIE să depuneți la FACULTATE, până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00, actele de studii în original.
În cazul în care nu depuneți actele de studii în original, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 18 septembrie 2023.

- dacă la 13 septembrie 2023 ați fost admis/ă pe locurile cu taxă, până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00, TREBUIE să achitați prima tranșă a taxei de școlarizare (minim 1.000 lei) în una dintre următoarele două variante: a) on-line în aplicația de admitere;
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere.
În cazul în care plata este neconformă sau ați achitat taxa prin transfer bancar, dar nu ați încărcat dovada plății până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 16 septembrie 2023.

Programul pentru depunerea actelor în original este următorul:
- MIERCURI, 13 septembrie 2023, în intervalul orar 09.00 – 15.00, la Secretariatul Facultății de Drept (Corpul T al Universității)

- JOI, 14 septembrie 2023, în intervalul orar 09.00 – 15.00, la Secretariatul Facultății de Drept (Corpul T al Universității)

- VINERI, 15 septembrie 2023, în intervalul orar 09.00 – 13.00, la Secretariatul Facultății de Drept (Corpul T al Universității)

Pentru confirmarea unul loc bugetat, documentele pot fi depuse și de o altă persoană decât candidatul numai dacă aceasta prezintă o declarație simplă a candidatului, pe proprie răspundere, conform modelului de mai jos. Declarația trebuie întocmită olograf (de mână) și semnată olograf, din motive de autenticitate și eventuală confruntare a documentului în sensul asumării de către titularul actului de studii. Nu se admit declarații tehnoredactate și doar semnate olograf.
MODEL:
Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele in original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat/licență) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Facultatea ............................................ în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere, faza ...... (I, II, Finală)
Data și semnătura

Informații privind restituirea primei tranșe din taxa de școlarizare în caz de retragere sau urmare a trecerii de la un loc cu taxă la un loc bugetat, găsiți la următorul link: https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/taxe.html
Informații privind transferul primei tranșe din taxa de școlarizare între facultăți, găsiți la următorul link: https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/taxe.html

ATENȚIE – CANDIDAȚII DIN LISTELE ÎN AȘTEPTARE afișate în data de 13 SEPTEMBRIE 2023
Candidații din listele de așteptare afișate la data de 13 septembrie 2023, care vor să le fie luată în considerare opțiunea lor la rularea listelor din FAZA FINALĂ, în funcție de evoluția confirmării/ocupării locurilor în Faza I, trebuie să achite exclusiv ONLINE, din contul de înscriere/aplicația de admitere, suma de 1000 de lei, echivalentul primei tranșe a taxei de școlarizare, până în data de 15 septembrie 2023, ora 15:00.
În cazul în care aceștia nu vor fi declarați admiși în faza finală (conform listei finale din 18 septembrie 2023), suma de 1000 de lei li se va restitui, conform procedurilor interne.
Achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare în acest caz devine confirmare a locului numai dacă după afișarea listei din FAZA FINALĂ se dobândește statut de admis.

_________________________________________________________________________________________________________________________

În atenția candidaților admiși pe locurile cu TAXĂ la programele de studii ale Facultății de Drept

Dosarul de înscriere în care trebuie să se regăsească actele de înscriere (conform celor menționate la următorul link: licență - https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/acte-necesare-pentru-inscriere.html; masterat - https://admitere.unitbv.ro/informatii-masterat/facultatea-de-drept/acte-necesare-pentru-inscriere.html) , precum și: Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2023 și înmatricularea candidaților admiși, Fișa candidatului, Contractul de studii universitare și 2 fotografii tip buletin, imprimate pe hârtie mată, poate fi depus la Secretariatul Facultății de Drept, din Corpul T al Universității (Brașov, B-dul Eroilor nr. 25) în perioada 01.08 – 30.09.2023, de Luni până Vineri, în intervalul orar 09.00 – 15.00.

_______________________________________________________________________________________________________________________

ADMITERE 2023 - SESIUNEA IULIE 

PRECIZĂRI pentru FAZA a III-a 27.07.2023

Conform art. 3 din CONTRACTUL PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2023 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIŞI
În cazul în care ați fost declarat admis/ă la acest concurs, conform listelor afișate pe site-ul UNIVERSITĂȚII, și sunteți de acord să fiți înmatriculat/ă în anul universitar 2023-2024, TREBUIE să procedați astfel:
În FAZA a III-a:
- dacă la 27 iulie 2023 ați fost admis/ă pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), TREBUIE să depuneți la FACULTATE, până la data de 31 iulie 2023, ora 13:00, actele de studii în original.
În cazul în care nu depuneți actele de studii în original, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 31 iulie 2023.
- dacă la 27 iulie 2023 ați fost admis/ă pe locurile cu taxă, până la data de 31 iulie 2023, ora 13:00, TREBUIE să achitați prima tranșă a taxei de școlarizare (minim 1.000 lei) în una dintre următoarele două variante: a) on-line în aplicația de admitere; b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere.
În cazul neplății conform celor menționate de mai sus, sau dacă plata este neconformă, sau ați achitat taxa prin transfer bancar, dar nu ați încărcat dovada plății până la data de 31 iulie 2023, ora 13:00, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 31 iulie 2023.

Programul pentru depunerea actelor în original este următorul:

- VINERI, 28 iulie 2023, în intervalul orar 09.00 – 16.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru (intrarea din spatele Corpului T, de pe strada Mihail Sadoveanu)
- SÂMBĂTĂ, 29 iulie 2023, în intervalul orar 09.00 – 13.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru (intrarea din spatele Corpului T, de pe strada Mihail Sadoveanu)
- DUMINICĂ, 30 iulie 2023, în intervalul orar 09.00 – 13.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru (intrarea din spatele Corpului T, de pe strada Mihail Sadoveanu)
- LUNI, 31 iulie 2023, în intervalul orar 09.00 – 13.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru (intrarea din spatele Corpului T, de pe strada Mihail Sadoveanu)

Informații privind confirmarea unui loc bugetat prin depunerea documentelor de către o altă persoană găsiți mai jos pe această pagină.
Informații privind restituirea primei tranșe din taxa de școlarizare în caz de retragere sau urmare a trecerii de la un loc cu taxă la un loc bugetat, găsiți la următorul link: https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/taxe.html
Informații privind transferul primei tranșe din taxa de școlarizare între facultăți, găsiți la următorul link: https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/taxe.html

ATENȚIE – CANDIDAȚII DIN LISTELE ÎN AȘTEPTARE afișate în data de 27 IULIE 2023
Candidații din listele de așteptare afișate la data de 27 iulie 2023 care vor să le fie luată în considerare opțiunea lor la rularea listelor din FAZA FINALĂ, în funcție de evoluția confirmării/ocupării locurilor în faza a III-a, trebuie să achite exclusiv ONLINE, din contul de înscriere/ aplicația de admitere, suma de 1000 de lei, echivalentul primei tranșe a taxei de școlarizare, până în data de 31 august 2023, ora 15:00. Achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare în acest caz devine confirmare a locului numai dacă după afișarea listei din FAZA FINALĂ se dobândește statut de admis.

__________________________________________________________________________________________________

PRECIZĂRI pentru FAZA a II-a 25.07.2023

Conform art. 3 din CONTRACTUL PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2023 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIŞI
În cazul în care ați fost declarat admis/ă la acest concurs, conform listelor afișate pe site-ul UNIVERSITĂȚII, și sunteți de acord să fiți înmatriculat/ă în anul universitar 2023-2024, TREBUIE să procedați astfel:
În FAZA a II-a:
- dacă la 25 iulie 2023 ați fost admis/ă pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), TREBUIE să depuneți la FACULTATE, până la data de 27 iulie 2023, ora 13:00, actele de studii în original.
În cazul în care nu depuneți actele de studii în original, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 27 iulie 2023.
- dacă la 25 iulie 2023 ați fost admis/ă pe locurile cu taxă, până la data de 27 iulie 2023, ora 13:00, TREBUIE să achitați prima tranșă a taxei de școlarizare (minim 1.000 lei) în una dintre următoarele două variante: a) on-line în aplicația de admitere; b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere.
În cazul neplății conform celor menționate de mai sus, sau dacă plata este neconformă, sau ați achitat taxa prin transfer bancar, dar nu ați încărcat dovada plății până la data de 27 iulie 2023, ora 13:00, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 27 iulie 2023.

Programul pentru depunerea actelor în original este următorul:

- MIERCURI, 26 iulie 2023, în intervalul orar 09.00 – 16.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru (intrarea din spatele Corpului T, de pe strada Mihail Sadoveanu)
- JOI, 27 iulie 2023, în intervalul orar 09.00 – 13.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru (intrarea din spatele Corpului T, de pe strada Mihail Sadoveanu)

Informații privind confirmarea unui loc bugetat prin depunerea documentelor de către o altă persoană găsiți mai jos pe această pagină.
Informații privind restituirea primei tranșe din taxa de școlarizare în caz de retragere sau urmare a trecerii de la un loc cu taxă la un loc bugetat, găsiți la următorul link: https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/taxe.html
Informații privind transferul primei tranșe din taxa de școlarizare între facultăți, găsiți la următorul link: https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/taxe.html

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conform art. 3 din CONTRACTUL PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2023 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIŞI

În cazul în care ați fost declarat admis/ă la acest concurs, conform listelor afișate pe site-ul UNIVERSITĂȚII, și sunteți de acord să fiți înmatriculat/ă în anul universitar 2023-2024, TREBUIE să procedați astfel:

În FAZA I:
- dacă la 20 iulie 2023 ați fost admis/ă pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), TREBUIE să depuneți la FACULTATE, până la data de 24 iulie 2023, ora 13:00, actele de studii1 în original.
În cazul în care nu depuneți actele de studii în original, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 25 iulie 2023.
- dacă la 20 iulie 2023 ați fost admis/ă pe locurile cu taxă, până la data de 24 iulie 2023, ora 13:00, TREBUIE să achitați prima tranșă a taxei de școlarizare (minim 1.000 lei) în una dintre următoarele două variante: a) on-line în aplicația de admitere;
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere.
În cazul în care plata este neconformă sau ați achitat taxa prin transfer bancar, dar nu ați încărcat dovada plății până la data de 24 iulie 2023, ora 13:00, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 25 iulie 2023.

Programul pentru depunerea actelor în original este următorul:
- VINERI, 21 iulie 2023, în intervalul orar 08.00 – 16.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru (intrarea din spatele Corpului T, de pe strada Mihail Sadoveanu)
- SÂMBĂTĂ, 22 iulie 2023, în intervalul orar 09.00 – 13.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru (intrarea din spatele Corpului T, de pe strada Mihail Sadoveanu)
- DUMINICĂ, 23 iulie 2023, în intervalul orar 09.00 – 13.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru (intrarea din spatele Corpului T, de pe strada Mihail Sadoveanu)
- LUNI, 24 iulie 2023, în intervalul orar 08.00 – 13.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru (intrarea din spatele Corpului T, de pe strada Mihail Sadoveanu)

Pentru confirmarea unul loc bugetat, documentele pot fi depuse și de o altă persoană decât candidatul numai dacă aceasta prezintă o declarație simplă a candidatului, pe proprie răspundere, conform modelului de mai jos.
Declarația trebuie întocmită olograf (de mână) și semnată olograf, din motive de autenticitate și eventuală confruntare a documentului în sensul asumării de către titularul actului de studii. Nu se admit declarații tehnoredactate și doar semnate olograf.

MODEL:
Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele in original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat/licență) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Facultatea ............................................ în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere, faza ...... (I, II, Finală)

Data și semnătura