Hai la UNITBV!

Pentru a ține pasul cu actualele cerințe ale absolvenților de liceu la nivelul Facultății de Drept, metodele de predare se concentrează spre activități teorectico-aplicative, astfel încât studenții pot realiza diferite vizite de studii interactive și practice la instanțele de judecată, birouri notariale, cabinete de avocatură şi alte autorități ale administrației publice centrale şi locale. Facultatea organizează frecvent procese-şcoală şi procese simulate în care studenții se pot implica activ pentru a îmbina cunoştințele teoretice cu aspectele practice, aplicative, ale dreptului. Facultatea dispune de un laborator de criminalistică dotat cu truse specifice și un microscop digital dar si de alte laboratoare, anume o clinică juridică, un cabinet notarial, precum și cel de management judiciar.

Studenții au posibilitatea să studieze timp de un semestru sau chiar un an întreg, în cadrul mobilităților Erasmus, la una dintre cele 9 universități partenere din Europa, din țări precum: Spania, Italia, Germania etc.

decesastudi

SUSȚINEM PERFORMANȚA

Universitatea Transilvania din Brașov le oferă studenților 10 tipuri de burse. Studenții cu rezultate academice remarcabile și tinerii implicați în viața comunității primesc burse din partea Universității – „Bursa de excelență a Universității Transilvania din Brașov”, în valoare de 3.000 de lei și „Bursa internship student-campus”.

Sunt premiați și stimulați șefii de promoție ai liceelor care devin studenții noștri, sunt premiați șefii de promoție ai programelor noastre de licență, sunt susținuți și încurajați studenții cu dificultăți materiale și cu performanțe deosebite.

În centrul nostru universitar există două mari complexuri studențești – 13 cămine, însumând 4.200 de locuri de cazare (185 - 315 lei/lună). Fiecare complex dispune de o cantină-restaurant. Bazele sportive (teren de fotbal cu nocturnă, 4 săli de sport) sunt deschise în permanență studenților.

de ce2