REZULTATE ADMITERE 

ADMITERE 2023

 Liste finale - 29.09.2023

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI CA URMARE A FINALIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE

CANDIDAȚI RESPINȘI

CANDIDAȚI RETRAȘI

 

LISTE FINALE 27.09.2023

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI CA URMARE A FINALIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE

CANDIDAȚI RESPINȘI

CANDIDAȚI RETRAȘI

 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă


CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI CA URMARE A FINALIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE

CANDIDAȚI RESPINȘI

CANDIDAȚI RETRAȘI

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 

În atenția candidaților admiși pe locurile cu TAXĂ la programele de studii ale Facultății de Drept

Dosarul de înscriere în care trebuie să se regăsească actele de înscriere (conform celor menționate la următorul link: licență - https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/acte-necesare-pentru-inscriere.html; masterat - https://admitere.unitbv.ro/informatii-masterat/facultatea-de-drept/acte-necesare-pentru-inscriere.html) , precum și: Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2023 și înmatricularea candidaților admiși, Fișa candidatului, Contractul de studii universitare și 2 fotografii tip buletin, imprimate pe hârtie mată, poate fi depus la Secretariatul Facultății de Drept, din Corpul T al Universității (Brașov, B-dul Eroilor nr. 25) în perioada 01.08 – 30.09.2023, de Luni până Vineri, în intervalul orar 09.00 – 15.00.

________________________________________________________________________________________________

LISTE CUMULATE 20.09.2023

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

CANDIDAȚI RESPINȘI

CANDIDAȚI RETRAȘI

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă


CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

CANDIDAȚI RESPINȘI

CANDIDAȚI RETRAȘI

__________________________________________________________________________________________________

ADMITERE 2023 SESIUNEA SEPTEMBRIE
LISTE FAZA FINALĂ 18.09.2023

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență  – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

CANDIDAȚI RESPINȘI

 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

CANDIDAȚI RESPINȘI

_________________________________________________________________________________________________________________________

LISTE FAZA 1 13.09.2023

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență  – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

Conform art. 3 din CONTRACTUL PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2023 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIŞI
În cazul în care ați fost declarat admis/ă la acest concurs, conform listelor afișate pe site-ul UNIVERSITĂȚII, și sunteți de acord să fiți înmatriculat/ă în anul universitar 2023-2024, TREBUIE să procedați astfel:

În FAZA I – sesiunea septembrie 2023:

- dacă la 13 septembrie 2023 ați fost admis/ă pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), TREBUIE să depuneți la FACULTATE, până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00, actele de studii în original.
În cazul în care nu depuneți actele de studii în original, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 18 septembrie 2023.

- dacă la 13 septembrie 2023 ați fost admis/ă pe locurile cu taxă, până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00, TREBUIE să achitați prima tranșă a taxei de școlarizare (minim 1.000 lei) în una dintre următoarele două variante: a) on-line în aplicația de admitere;
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere.
În cazul în care plata este neconformă sau ați achitat taxa prin transfer bancar, dar nu ați încărcat dovada plății până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 16 septembrie 2023.

Programul pentru depunerea actelor în original este următorul:
- MIERCURI, 13 septembrie 2023, în intervalul orar 09.00 – 15.00, la Secretariatul Facultății de Drept (Corpul T al Universității)

- JOI, 14 septembrie 2023, în intervalul orar 09.00 – 15.00, la Secretariatul Facultății de Drept (Corpul T al Universității)

- VINERI, 15 septembrie 2023, în intervalul orar 09.00 – 13.00, la Secretariatul Facultății de Drept (Corpul T al Universității)

Pentru confirmarea unul loc bugetat, documentele pot fi depuse și de o altă persoană decât candidatul numai dacă aceasta prezintă o declarație simplă a candidatului, pe proprie răspundere, conform modelului de mai jos. Declarația trebuie întocmită olograf (de mână) și semnată olograf, din motive de autenticitate și eventuală confruntare a documentului în sensul asumării de către titularul actului de studii. Nu se admit declarații tehnoredactate și doar semnate olograf.
MODEL:
Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele in original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat/licență) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Facultatea ............................................ în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere, faza ...... (I, II, Finală)
Data și semnătura

Informații privind restituirea primei tranșe din taxa de școlarizare în caz de retragere sau urmare a trecerii de la un loc cu taxă la un loc bugetat, găsiți la următorul link: https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/taxe.html
Informații privind transferul primei tranșe din taxa de școlarizare între facultăți, găsiți la următorul link: https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/taxe.html

ATENȚIE – CANDIDAȚII DIN LISTELE ÎN AȘTEPTARE afișate în data de 13 SEPTEMBRIE 2023
Candidații din listele de așteptare afișate la data de 13 septembrie 2023, care vor să le fie luată în considerare opțiunea lor la rularea listelor din FAZA FINALĂ, în funcție de evoluția confirmării/ocupării locurilor în Faza I, trebuie să achite exclusiv ONLINE, din contul de înscriere/aplicația de admitere, suma de 1000 de lei, echivalentul primei tranșe a taxei de școlarizare, până în data de 15 septembrie 2023, ora 15:00.
În cazul în care aceștia nu vor fi declarați admiși în faza finală (conform listei finale din 18 septembrie 2023), suma de 1000 de lei li se va restitui, conform procedurilor interne.
Achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare în acest caz devine confirmare a locului numai dacă după afișarea listei din FAZA FINALĂ se dobândește statut de admis.

_________________________________________________________________________________________________________________________

În atenția candidaților admiși pe locurile cu TAXĂ la programele de studii ale Facultății de Drept

Dosarul de înscriere în care trebuie să se regăsească actele de înscriere (conform celor menționate la următorul link: licență - https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/acte-necesare-pentru-inscriere.html; masterat - https://admitere.unitbv.ro/informatii-masterat/facultatea-de-drept/acte-necesare-pentru-inscriere.html) , precum și: Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2023 și înmatricularea candidaților admiși, Fișa candidatului, Contractul de studii universitare și 2 fotografii tip buletin, imprimate pe hârtie mată, poate fi depus la Secretariatul Facultății de Drept, din Corpul T al Universității (Brașov, B-dul Eroilor nr. 25) în perioada 01.08 – 30.09.2023, de Luni până Vineri, în intervalul orar 09.00 – 15.00.

_________________________________________________________________________________________________________________________

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2023

LISTE FAZA FINALĂ - SESIUNEA IULIE 2023 01.09.2023

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI CA URMARE A FINALIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2023

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI CA URMARE A FINALIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2023

 

LISTE FAZA a III -a 27.07.2023

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

 ATENȚIE CANDIDAȚII DIN LISTELE ÎN AȘTEPTARE afișate în data de 27 IULIE 2023

Candidații din listele de așteptare afișate la data de 27 iulie 2023 care vor le fie luată în considerare opțiunea lor la rularea listelor din FAZA FINALĂ, în funcție de evoluția confirmării/ocupării locurilor în faza a III-a, trebuie achite exclusiv ONLINE, din contul de înscriere/ aplicația de admitere, suma de 1000 de lei, echivalentul primei tranșe a taxei de școlarizare, până în data de 31 august 2023, ora 15:00. Achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare în acest caz devine confirmare a locului numai dacă după afișarea listei din FAZA FINALĂ se dobândește statut de admis.

LISTE FAZA a II -a 25.07.2023

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă


CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

LISTE FAZA 1 20.07.2023
LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

 CANDIDAȚII ROMÂNI DE PRETUTINDENI ÎNSCRIȘI PE LOCURI FĂRĂ TAXĂ SE REGĂSESC LA LISTELE AFIȘATE AICI

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă


CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

 

MENȚIUNE: Informații privind confirmarea locului se pot afla și de la acest link: https://drept.unitbv.ro/ro/admitere/admitere-licenta/confirmarea-locului.html

 

 
 

REZULTATE ADMITERE 

 ADMITERE 2023

MASTERAT învățământ cu frecvență

LISTE FINALE 27.09.2023

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI în ordinea numărului legitimației de concurs

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI pe programe de studii

Drept privat aprofundat – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Științe penale aprofundate – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI RETRAȘI pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

__________________________________________________________________________________________________________________________

În atenția candidaților admiși pe locurile cu TAXĂ la programele de studii ale Facultății de Drept

Dosarul de înscriere în care trebuie să se regăsească actele de înscriere (conform celor menționate la următorul link: licență - https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/acte-necesare-pentru-inscriere.html; masterat - https://admitere.unitbv.ro/informatii-masterat/facultatea-de-drept/acte-necesare-pentru-inscriere.html) , precum și: Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2023 și înmatricularea candidaților admiși, Fișa candidatului, Contractul de studii universitare și 2 fotografii tip buletin, imprimate pe hârtie mată, poate fi depus la Secretariatul Facultății de Drept, din Corpul T al Universității (Brașov, B-dul Eroilor nr. 25) în perioada 01.08 – 30.09.2023, de Luni până Vineri, în intervalul orar 09.00 – 15.00.

_________________________________________________________________________________________________

LISTE CUMULATE 20.09.2023


CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Științe penale aprofundate – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

__________________________________________________________________________________________________

ADMITERE 2023 SESIUNEA SEPTEMBRIE
LISTE FAZA FINALĂ 18.09.2023

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat –  CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară –  CU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Științe penale aprofundate –  CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

 

LISTE FAZA 1 13.09.2023


CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat –  CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – CU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Științe penale aprofundate –  CU TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

Conform art. 3 din CONTRACTUL PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2023 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIŞI
În cazul în care ați fost declarat admis/ă la acest concurs, conform listelor afișate pe site-ul UNIVERSITĂȚII, și sunteți de acord să fiți înmatriculat/ă în anul universitar 2023-2024, TREBUIE să procedați astfel:

În FAZA I – sesiunea septembrie 2023:

- dacă la 13 septembrie 2023 ați fost admis/ă pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), TREBUIE să depuneți la FACULTATE, până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00, actele de studii în original.
În cazul în care nu depuneți actele de studii în original, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 18 septembrie 2023.

- dacă la 13 septembrie 2023 ați fost admis/ă pe locurile cu taxă, până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00, TREBUIE să achitați prima tranșă a taxei de școlarizare (minim 1.000 lei) în una dintre următoarele două variante: a) on-line în aplicația de admitere;
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere.
În cazul în care plata este neconformă sau ați achitat taxa prin transfer bancar, dar nu ați încărcat dovada plății până la data de 15 septembrie 2023, ora 13:00, veți fi declarat RESPINS/Ă la data de 16 septembrie 2023.

Programul pentru depunerea actelor în original este următorul:
- MIERCURI, 13 septembrie 2023, în intervalul orar 09.00 – 15.00, la Secretariatul Facultății de Drept (Corpul T al Universității)

- JOI, 14 septembrie 2023, în intervalul orar 09.00 – 15.00, la Secretariatul Facultății de Drept (Corpul T al Universității)

- VINERI, 15 septembrie 2023, în intervalul orar 09.00 – 13.00, la Secretariatul Facultății de Drept (Corpul T al Universității)

Pentru confirmarea unul loc bugetat, documentele pot fi depuse și de o altă persoană decât candidatul numai dacă aceasta prezintă o declarație simplă a candidatului, pe proprie răspundere, conform modelului de mai jos. Declarația trebuie întocmită olograf (de mână) și semnată olograf, din motive de autenticitate și eventuală confruntare a documentului în sensul asumării de către titularul actului de studii. Nu se admit declarații tehnoredactate și doar semnate olograf.
MODEL:
Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele in original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat/licență) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Facultatea ............................................ în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere, faza ...... (I, II, Finală)
Data și semnătura

Informații privind restituirea primei tranșe din taxa de școlarizare în caz de retragere sau urmare a trecerii de la un loc cu taxă la un loc bugetat, găsiți la următorul link: https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/taxe.html
Informații privind transferul primei tranșe din taxa de școlarizare între facultăți, găsiți la următorul link: https://admitere.unitbv.ro/informatii-licenta/facultatea-de-drept/taxe.html

ATENȚIE – CANDIDAȚII DIN LISTELE ÎN AȘTEPTARE afișate în data de 13 SEPTEMBRIE 2023
Candidații din listele de așteptare afișate la data de 13 septembrie 2023, care vor să le fie luată în considerare opțiunea lor la rularea listelor din FAZA FINALĂ, în funcție de evoluția confirmării/ocupării locurilor în Faza I, trebuie să achite exclusiv ONLINE, din contul de înscriere/aplicația de admitere, suma de 1000 de lei, echivalentul primei tranșe a taxei de școlarizare, până în data de 15 septembrie 2023, ora 15:00.
În cazul în care aceștia nu vor fi declarați admiși în faza finală (conform listei finale din 18 septembrie 2023), suma de 1000 de lei li se va restitui, conform procedurilor interne.
Achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare în acest caz devine confirmare a locului numai dacă după afișarea listei din FAZA FINALĂ se dobândește statut de admis.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2023

 

LISTE FAZA FINALĂ SESIUNEA IULIE 2023 01.09.2023

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI în ordinea numărului legitimației de concurs

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Științe penale aprofundate – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI RESPINȘI CA URMARE A FINALIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2023- pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

LISTE FAZA a III -a 27.07.2023

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Științe penale aprofundate – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

 ATENȚIE CANDIDAȚII DIN LISTELE ÎN AȘTEPTARE afișate în data de 27 IULIE 2023

Candidații din listele de așteptare afișate la data de 27 iulie 2023 care vor să le fie luată în considerare opțiunea lor la rularea listelor din FAZA FINALĂ, în funcție de evoluția confirmării/ocupării locurilor în faza a III-a, trebuie să achite exclusiv ONLINE, din contul de înscriere/ aplicația de admitere, suma de 1000 de lei, echivalentul primei tranșe a taxei de școlarizare, până în data de 31 august 2023, ora 15:00. Achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare în acest caz devine confirmare a locului numai dacă după afișarea listei din FAZA FINALĂ se dobândește statut de admis.

LISTE FAZA a II -a 25.07.2023

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordinea numărului legitimației de concurs

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ 
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Științe penale aprofundate – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

LISTE FAZA 1 20.07.2023

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI în ordinea numărului legitimației de concurs

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI pe programe de studii

Drept privat aprofundat – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judiciară – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ
Științe penale aprofundate – FĂRĂ TAXĂ - CU TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - pe programe de studii

Drept privat aprofundat
Legislație europeană și carieră judiciară
Sisteme și instituții de drept internațional și european
Științe penale aprofundate

CANDIDAȚII ROMÂNI DE PRETUTINDENI ÎNSCRIȘI PE LOCURI FĂRĂ TAXĂ SE REGĂSESC LA LISTELE AFIȘATE AICI

 MENȚIUNE: Informații privind confirmarea locului se pot afla și de la acest link: https://drept.unitbv.ro/ro/admitere/admitere-masterat/confirmarea-locului.html