REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 În prima săptămâna de activitate didactică din anul universitar 2020-2021, anume 05.10 – 09.10.2020, candidații admiși la programele de studii de la Facultatea de Drept, în sesiunile iulie și septembrie 2020, trebuie să depună la Secretariatul Facultății de Drept:
- contractul de studii universitare și anexa acestuia, semnate, în format tipărit,
- contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși,
- fișa candidatului,
- 2 fotografii tip carte de identitate, pe hârtie fotografică mată.
Programul de lucru cu publicul la secretariat este de luni până vineri, în intervalul orar 12.00 – 15.00.
Candidații admiși pe locurile cu taxă nu vor trebui, momentan, să depună celelalte acte necesare înscrierii la facultate: diplomă de bacalaureat, foaie matricolă, diplomă de licență și supliment la diplomă, dacă este cazul, certificat de naștere, adeverință medicală, etc.
Vă reamintim și faptul că Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov nu gestionează grupuri pe Facebook sau pe WhatsApp.

LISTE FINALE CONCURSUL DE ADMITERE 2020

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI - români de pretutindeni

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI sau RETRAȘI – pe programe de studii

CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență redusă
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI sau RETRAȘI – pe programe de studii

CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI

LISTE CUMULATE - 21 septembrie 2020

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept cu frecvență - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI sau RETRAȘI – pe programe de studii
CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI CA URMARE A FINALIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență redusă
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI sau RETRAȘI – pe programe de studii
CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI CA URMARE A FINALIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 

FAZA FINALĂ 17 septembrie 2020

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept cu frecvență - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RESPINȘI

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RESPINȘI

PRECIZARE IMPORTANTĂ pentru CANDIDAȚII ADMIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII DE LA FACULTATE DE DREPT

În conformitate cu prevederile art. 3 și art. 4 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși:
- dacă la data de 17 septembrie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile cu taxă, acesta se obligă ca, până la data de 18 septembrie 2020, ora 13.00, să achite prima tranșă a taxei de școlarizare și să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. În cazul în care CANDIDATUL nu încarcă dovada plății până la data de 18 septembrie 2020, ora 13.00, va fi declarat RESPINS.

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.
Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

 

FAZA I 14 septembrie 2020

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept cu frecvență - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

PRECIZARE IMPORTANTĂ pentru CANDIDAȚII ADMIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII DE LA FACULTATE DE DREPT

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși:
- dacă la data de 14 septembrie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), acesta se obligă să depună la FACULTATE până la data de 16 septembrie 2020, ora 13.00, actele de studii în original, astfel precum sunt specificate în contractul menționat mai sus. În cazul în care CANDIDATUL admis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi declarat RESPINS la data de 17 septembrie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ.
- dacă la data de 14 septembrie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile cu taxă, acesta se obligă ca, până la data de 16 septembrie 2020, ora 13.00, să achite prima tranșă a taxei de școlarizare și să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. În cazul în care CANDIDATUL nu încarcă dovada plății până la data de 16 septembrie 2020, ora 13.00, va fi declarat RESPINS în data de 17 septembrie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ.

LA FACULTATEA DE DREPT DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII, ÎN ORIGINAL, SE FACE ÎN 15 SEPTEMBRIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 12.00 – 15.00, ȘI ÎN 16 SEPTEMBRIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 10.00 – 13.00, ÎN AMFITEATRUL EMIL POENARU. INTRAREA SE FACE EXCLUSIV DIN CURTEA INTERIOARĂ A CORPULUI T AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, CEA DINSPRE STR. MIHAIL SADOVEANU. PURTAREA MĂȘTII ȘI RESPECTAREA REGULILOR DE DISTANȚARE SOCIALĂ SUNT OBLIGATORII!

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.
Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

Documentele – actele de studii în original pentru confirmarea unui loc bugetat pot fi depuse și de o altă persoană decât candidatul.
Persoana care va depune aceste acte trebuie să prezinte o declarație simplă a candidatului, pe proprie răspundere, conform modelului de mai jos.
Declarația trebuie întocmită olograf și semnată olograf, din motive de autenticitate și eventuală confruntare a documentului în sensul asumării de către titularul actului de studii.
Nu se admit declarații tehnoredactate și doar semnate olograf.
Conținutul declarației este următorul:
Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele în original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat/licență) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Facultatea ............................................ în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere, faza ...... (I, II, Finală)

Data și semnătura

 

 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020

 

 
FAZA FINALĂ - 29 iulie 2020

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI sau RETRAȘI – pe programe de studii

CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI CA URMARE A FINALIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2020

 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI sau RETRAȘI – pe programe de studii

CANDIDAȚI RESPINȘI
CANDIDAȚI RETRAȘI
CANDIDAȚI RESPINȘI CA URMARE A FINALIZĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2020

PRECIZARE IMPORTANTĂ pentru CANDIDAȚII ADMIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII DE LA FACULTATE DE DREPT în data de 29 IULIE 2020

În conformitate cu prevederile art. 3 și art. 4 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși:
- dacă la data de 29 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), acesta se obligă să depună la FACULTATE până la data de 31 iulie 2020, ora 13.00, actele de studii în original (DIPLOMĂ DE BACALAUREAT și FOAIE MATRICOLĂ) / (CONFORM MENȚIUNILOR DIN CONTRACTUL AMINTIT). În cazul în care CANDIDATUL admis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi EXCLUS DIN CONCURSUL DE ADMITERE după data de 31 iulie 2020, ora 13.00.
- dacă la data de 29 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile cu taxă, acesta se obligă ca, până la data de 31 iulie 2020, ora 13.00, să achite prima tranșă a taxei de școlarizare și să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a acestei prime tranșe a taxei de școlarizare. În cazul în care CANDIDATUL nu încarcă dovada plății până la data de 31 iulie 2020, ora 13.00, va fi EXCLUS DIN CONCURSUL DE ADMITERE după data de 31 iulie 2020, ora 13.00.
LA FACULTATEA DE DREPT DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII, ÎN ORIGINAL, SE FACE ÎN ZILELE DE:
- 30 și 31 IULIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 10.00 – 13.00, ÎN AMFITEATRUL EMIL POENARU. INTRAREA SE FACE EXCLUSIV DIN CURTEA INTERIOARĂ A CORPULUI T AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, CEA DINSPRE STR. MIHAIL SADOVEANU.
PURTAREA MĂȘTII ȘI RESPECTAREA REGULILOR DE DISTANȚARE SOCIALĂ SUNT OBLIGATORII!

CANDIDAȚII CARE AU FOST ADMIȘI, ÎN FAZA FINALĂ – SESIUNEA IULIE 2020, PE LOCURI BUGETATE (FĂRĂ TAXĂ) ȘI AU SEMNAT CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE PENTRU PROGRAMUL DE STUDII UNDE AU OCUPAT LOCUL BUGETAT, POT SOLICITA RESTITUIREA PRIMEI TRANȘE DE ȘCOLARIZARE, conform prevederilor de la art. 12 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși, PRIN TRIMITEREA PE ADRESA DE E-MAIL: admitere-dr@unitbv.ro, A CERERII DE RESTITUIRE A TAXEI, ÎNSOȚITĂ DE ANEXELE PRECIZATE ÎN MODELUL DE CERERE DE RESTITUIRE, PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 13 NOIEMBRIE 2020. MODEL DE CERERE DE RESTITUIRE A PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE

FAZA a II-a - 24 iulie 2020
LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

Drept cu frecvență - CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

Drept cu frecvență - CANDIDAȚI RESPINȘI
Drept cu frecvență - CANDIDAȚI RETRAȘI

LICENȚĂ învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ

Drept cu frecvență redusă - CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

Drept cu frecvență redusă - CANDIDAȚI RESPINȘI

PRECIZARE IMPORTANTĂ pentru CANDIDAȚII NOU ADMIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII DE LA FACULTATE DE DREPT în data de 24 IULIE 2020

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși:
- dacă la data de 24 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), acesta se obligă să depună la FACULTATE până la data de 29 iulie 2020, ora 13.00, actele de studii în original (DIPLOMĂ DE BACALAUREAT și FOAIE MATRICOLĂ). În cazul în care CANDIDATUL admis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi declarat RESPINS la data de 29 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ din SESIUNEA IULIE 2020.
- dacă la data de 24 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile cu taxă, acesta se obligă ca, până la data de 29 iulie 2020, ora 13.00, să achite prima tranșă a taxei de școlarizare și să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a acestei prime tranșe a taxei de școlarizare. În cazul în care CANDIDATUL nu încarcă dovada plății până la data de 29 iulie 2020, ora 13.00, va fi declarat RESPINS în data de 29 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ din SESIUNEA IULIE 2020. Informațiile necesare pentru achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare le regăsiți la următorul link: https://drept.unitbv.ro/admitere/informa%C8%9Bii-pentru-admitere.html, sub precizările privitoare la taxe.

LA FACULTATEA DE DREPT DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII, ÎN ORIGINAL, SE FACE ÎN ZILELE DE:
- 27 și 28 IULIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 12.00 – 15.00, ÎN AMFITEATRUL EMIL POENARU. INTRAREA SE FACE EXCLUSIV DIN CURTEA INTERIOARĂ A CORPULUI T AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, CEA DINSPRE STR. MIHAIL SADOVEANU.
- 29 IULIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 10.00 – 13.00, ÎN AMFITEATRUL EMIL POENARU, INTRAREA SE FACE EXCLUSIV DIN CURTEA INTERIOARĂ A CORPULUI T AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, CEA DINSPRE STR. MIHAIL SADOVEANU.
PURTAREA MĂȘTII ȘI RESPECTAREA REGULILOR DE DISTANȚARE SOCIALĂ SUNT OBLIGATORII!

 

PRECIZARE IMPORTANTĂ pentru CANDIDAȚII AFLAȚI PE LISTA DE AȘTEPTARE, la data de 24 IULIE 2020, LA PROGRAMELE DE STUDII DE LA FACULTATE DE DREPT

Candidații din listele de așteptare afișate la data de 24 iulie 2020 vor putea fi luați în considerare la rularea listelor finale – FAZA FINALĂ din 29 iulie 2020, NUMAI DACĂ VOR BIFA ACEASTĂ OPȚIUNE PRIVIND ANGAJAMENTUL LOR DE A DEVENI STUDENȚI LA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, ÎN APLICAȚIA DE ADMITERE, până cel târziu la data de 29 iulie 2020, ora 13.00. În acest sens, candidatul va bifa „Participare admitere faza finală” din aplicația de admitere (platforma de înscriere). În cazul neexprimării acestei opțiuni, la data de 29 iulie 2020, candidatul va fi exclus de pe lista de așteptare.

CANDIDAȚII CARE AU FOST ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ ȘI DORESC SĂ SE RETRAGĂ ȘI, implicit, SOLICITĂ RESTITUIREA PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE, conform prevederilor de la art. 15 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși, coroborate cu cele ale art. 9 din același contract, TREBUIE SĂ TRIMITĂ PE ADRESA DE E-MAIL: admitere-dr@unitbv.ro, CEREREA DE RESTITUIRE A TAXEI (COMPLETATĂ ȘI SEMNATĂ OLOGRAF), ÎNSOȚITĂ DE ANEXELE PRECIZATE ÎN MODELUL DE CERERE DE RESTITUIRE, PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 29 IULIE 2020, ORA 13.00. MODEL DE CERERE DE RESTITUIRE A PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE

CANDIDAȚII CARE AU FOST ADMIȘI, ÎN FAZA A II-A, PE LOCURI BUGETATE ȘI AU SEMNAT CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE PENTRU PROGRAMUL DE STUDII UNDE AU OCUPAT LOCUL BUGETAT, POT SOLICITA RESTITUIREA PRIMEI TRANȘE DE ȘCOLARIZARE, conform prevederilor de la art. 12 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși, PRIN TRIMITEREA PE ADRESA DE E-MAIL: admitere-dr@unitbv.ro, A CERERII DE RESTITUIRE A TAXEI (COMPLETATĂ ȘI SEMNATĂ OLOGRAF), ÎNSOȚITĂ DE ANEXELE PRECIZATE ÎN MODELUL DE CERERE DE RESTITUIRE, PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 13 NOIEMBRIE 2020. MODEL DE CERERE DE RESTITUIRE A PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE

 
FAZA I - 20 iulie 2020

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – olimpici
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

Drept cu frecvență - CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

LICENȚĂ – învățământ cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept cu frecvență redusă – CU TAXĂ
Drept cu frecvență redusă - CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

PRECIZARE IMPORTANTĂ pentru CANDIDAȚII ADMIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII DE LA FACULTATE DE DREPT
În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși:
- dacă la data de 20 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), acesta se obligă să depună la FACULTATE până la data de 23 iulie 2020, ora 15.00, actele de studii în original, astfel precum sunt specificate în contractul menționat mai sus. În cazul în care CANDIDATUL admis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi declarat RESPINS la data de 24 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA II.
- dacă la data de 20 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile cu taxă, acesta se obligă ca. până la data de 23 iulie 2020, ora 15.00, să achite prima tranșă a taxei de școlarizare și să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. În cazul în care CANDIDATUL nu încarcă dovada plății până la data de 23 iulie 2020, ora 15.00, va fi declarat RESPINS în data de 24 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA II.
LA FACULTATEA DE DREPT DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII. ÎN ORIGINAL. SE FACE ÎN ZILELE DE 21, 22 ȘI 23 IULIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 12.00 – 15.00, ÎN AMFITEATRUL EMIL POENARU. INTRAREA SE FACE EXCLUSIV DIN CURTEA INTERIOARĂ A CORPULUI T AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, CEA DINSPRE STR. MIHAIL SADOVEANU. PURTAREA MĂȘTII ȘI RESPECTAREA REGULILOR DE DISTANȚARE SOCIALĂ SUNT OBLIGATORII!

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.
Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

Documentele – actele de studii în original pentru confirmarea unui loc bugetat pot fi depuse și de o altă persoană decât candidatul.
Persoana care va depune aceste acte trebuie să prezinte o declarație simplă a candidatului, pe proprie răspundere, conform modelului de mai jos.
Declarația trebuie întocmită olograf și semnată olograf, din motive de autenticitate și eventuală confruntare a documentului în sensul asumării de către titularul actului de studii.
Nu se admit declarații tehnoredactate și doar semnate olograf.
Conținutul declarației este următorul:

Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele în original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat/licență) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Facultatea ............................................ în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere, faza ...... (I, II, Finală)

Data și semnătura

 
REZULTATE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

În prima săptămâna de activitate didactică din anul universitar 2020-2021, anume 05.10 – 09.10.2020, candidații admiși la programele de studii de la Facultatea de Drept, în sesiunile iulie și septembrie 2020, trebuie să depună la Secretariatul Facultății de Drept:
- contractul de studii universitare și anexa acestuia, semnate, în format tipărit,
- contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși,
- fișa candidatului,
- 2 fotografii tip carte de identitate, pe hârtie fotografică mată.
Programul de lucru cu publicul la secretariat este de luni până vineri, în intervalul orar 12.00 – 15.00.
Candidații admiși pe locurile cu taxă nu vor trebui, momentan, să depună celelalte acte necesare înscrierii la facultate: diplomă de bacalaureat, foaie matricolă, diplomă de licență și supliment la diplomă, dacă este cazul, certificat de naștere, adeverință medicală, etc.
Vă reamintim și faptul că Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov nu gestionează grupuri pe Facebook sau pe WhatsApp.

LISTE FINALE CONCURSUL DE ADMITERE 2020

MASTERAT – învățământ cu frecvență
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Drept privat aprofundat - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Legislație europeană și carieră judiciară - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Sisteme și instituții de drept internațional și european - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept privat aprofundat- FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judciară - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Științe penale aprofundate - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI sau RETRAȘI – pe programe de studii
Drept privat aprofundat- CANDIDAȚI RESPINȘI
Legislație europeană și carieră judciară - CANDIDAȚI RESPINȘI
Sisteme și instituții de drept internațional și european - CANDIDAȚI RESPINȘI
Științe penale aprofundate - CANDIDAȚI RESPINȘI

LISTE CUMULATE - 21 septembrie 2020

MASTERAT – învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Drept privat aprofundat - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Legislație europeană și carieră judiciară - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Sisteme și instituții de drept internațional și european - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Drept privat aprofundat- FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judciară - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Științe penale aprofundate - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI sau RETRAȘI – pe programe de studii
Drept privat aprofundat- CANDIDAȚI RESPINȘI
Legislație europeană și carieră judciară - CANDIDAȚI RESPINȘI
Sisteme și instituții de drept internațional și european - CANDIDAȚI RESPINȘI
Științe penale aprofundate - CANDIDAȚI RESPINȘI

 

FAZA FINALĂ 17 septembrie 2020

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Drept privat aprofundat - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Legislație europeană și carieră judiciară - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Sisteme și instituții de drept internațional și european - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat- FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judciară - FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Științe penale aprofundate - FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat- CANDIDAȚI RESPINȘI
Legislație europeană și carieră judciară - CANDIDAȚI RESPINȘI
Sisteme și instituții de drept internațional și european - CANDIDAȚI RESPINȘI
Științe penale aprofundate - CANDIDAȚI RESPINȘI

FAZA I 14 septembrie 2020

MASTERAT – învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Drept privat aprofundat - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Legislație europeană și carieră judiciară - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Sisteme și instituții de drept internațional și european - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat- FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judciară - FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Științe penale aprofundate - FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat- CANDIDAȚI RESPINȘI
Legislație europeană și carieră judciară - CANDIDAȚI RESPINȘI
Sisteme și instituții de drept internațional și european - CANDIDAȚI RESPINȘI
Științe penale aprofundate - CANDIDAȚI RESPINȘI

PRECIZARE IMPORTANTĂ pentru CANDIDAȚII ADMIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII DE LA FACULTATE DE DREPT

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși:
- dacă la data de 14 septembrie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), acesta se obligă să depună la FACULTATE până la data de 16 septembrie 2020, ora 13.00, actele de studii în original, astfel precum sunt specificate în contractul menționat mai sus. În cazul în care CANDIDATUL admis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi declarat RESPINS la data de 17 septembrie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ.
- dacă la data de 14 septembrie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile cu taxă, acesta se obligă ca, până la data de 16 septembrie 2020, ora 13.00, să achite prima tranșă a taxei de școlarizare și să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. În cazul în care CANDIDATUL nu încarcă dovada plății până la data de 16 septembrie 2020, ora 13.00, va fi declarat RESPINS în data de 17 septembrie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ.

LA FACULTATEA DE DREPT DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII, ÎN ORIGINAL, SE FACE ÎN 15 SEPTEMBRIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 12.00 – 15.00, ȘI ÎN 16 SEPTEMBRIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 10.00 – 13.00, ÎN AMFITEATRUL EMIL POENARU. INTRAREA SE FACE EXCLUSIV DIN CURTEA INTERIOARĂ A CORPULUI T AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, CEA DINSPRE STR. MIHAIL SADOVEANU. PURTAREA MĂȘTII ȘI RESPECTAREA REGULILOR DE DISTANȚARE SOCIALĂ SUNT OBLIGATORII!

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.
Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

Documentele – actele de studii în original pentru confirmarea unui loc bugetat pot fi depuse și de o altă persoană decât candidatul.
Persoana care va depune aceste acte trebuie să prezinte o declarație simplă a candidatului, pe proprie răspundere, conform modelului de mai jos.
Declarația trebuie întocmită olograf și semnată olograf, din motive de autenticitate și eventuală confruntare a documentului în sensul asumării de către titularul actului de studii.
Nu se admit declarații tehnoredactate și doar semnate olograf.
Conținutul declarației este următorul:
Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele în original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat/licență) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Facultatea ............................................ în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere, faza ...... (I, II, Finală)

Data și semnătura

 

REZULTATE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020
 
FAZA FINALĂ - 29 iulie 2020

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Drept privat aprofundat - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Legislație europeană și carieră judiciară - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Sisteme și instituții de drept internațional și european - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI pe programe de studii

Drept privat aprofundat- FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judciară - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european - FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ
Științe penale aprofundate - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI sau RETRAȘI pe programe de studii

Drept privat aprofundat- CANDIDAȚI RESPINȘI
Legislație europeană și carieră judciară - CANDIDAȚI RESPINȘI
Sisteme și instituții de drept internațional și european - CANDIDAȚI RESPINȘI
Științe penale aprofundate - CANDIDAȚI RESPINȘI

PRECIZARE IMPORTANTĂ pentru CANDIDAȚII ADMIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII DE LA FACULTATE DE DREPT în data de 29 IULIE 2020

În conformitate cu prevederile art. 3 și art. 4 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși:
- dacă la data de 29 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), acesta se obligă să depună la FACULTATE până la data de 31 iulie 2020, ora 13.00, actele de studii în original (DIPLOMĂ DE BACALAUREAT și FOAIE MATRICOLĂ) / (CONFORM MENȚIUNILOR DIN CONTRACTUL AMINTIT). În cazul în care CANDIDATUL admis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi EXCLUS DIN CONCURSUL DE ADMITERE după data de 31 iulie 2020, ora 13.00.
- dacă la data de 29 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile cu taxă, acesta se obligă ca, până la data de 31 iulie 2020, ora 13.00, să achite prima tranșă a taxei de școlarizare și să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a acestei prime tranșe a taxei de școlarizare. În cazul în care CANDIDATUL nu încarcă dovada plății până la data de 31 iulie 2020, ora 13.00, va fi EXCLUS DIN CONCURSUL DE ADMITERE după data de 31 iulie 2020, ora 13.00.
LA FACULTATEA DE DREPT DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII, ÎN ORIGINAL, SE FACE ÎN ZILELE DE:
- 30 și 31 IULIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 10.00 – 13.00, ÎN AMFITEATRUL EMIL POENARU. INTRAREA SE FACE EXCLUSIV DIN CURTEA INTERIOARĂ A CORPULUI T AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, CEA DINSPRE STR. MIHAIL SADOVEANU.
PURTAREA MĂȘTII ȘI RESPECTAREA REGULILOR DE DISTANȚARE SOCIALĂ SUNT OBLIGATORII!

CANDIDAȚII CARE AU FOST ADMIȘI, ÎN FAZA FINALĂ – SESIUNEA IULIE 2020, PE LOCURI BUGETATE (FĂRĂ TAXĂ) ȘI AU SEMNAT CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE PENTRU PROGRAMUL DE STUDII UNDE AU OCUPAT LOCUL BUGETAT, POT SOLICITA RESTITUIREA PRIMEI TRANȘE DE ȘCOLARIZARE, conform prevederilor de la art. 12 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși, PRIN TRIMITEREA PE ADRESA DE E-MAIL: admitere-dr@unitbv.ro, A CERERII DE RESTITUIRE A TAXEI, ÎNSOȚITĂ DE ANEXELE PRECIZATE ÎN MODELUL DE CERERE DE RESTITUIRE, PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 13 NOIEMBRIE 2020. MODEL DE CERERE DE RESTITUIRE A PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE

 
FAZA a II-a - 24 iulie 2020

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Drept privat aprofundat - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Legislație europeană și carieră judiciară - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Sisteme și instituții de drept internațional și european - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI pe programe de studii

Drept privat aprofundat- FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judciară - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european - FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ
Științe penale aprofundate - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI sau RETRAȘI pe programe de studii

Drept privat aprofundat- CANDIDAȚI RESPINȘI
Legislație europeană și carieră judciară - CANDIDAȚI RESPINȘI
Sisteme și instituții de drept internațional și european - CANDIDAȚI RESPINȘI
Științe penale aprofundate - CANDIDAȚI RESPINȘI

 

PRECIZARE IMPORTANTĂ pentru CANDIDAȚII ADMIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII DE LA FACULTATE DE DREPT în data de 24 IULIE 2020

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși:
- dacă la data de 24 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), acesta se obligă să depună la FACULTATE până la data de 29 iulie 2020, ora 13.00, actele de studii în original, astfel precum sunt menționate în contractul amintit. În cazul în care CANDIDATUL admis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi declarat RESPINS la data de 29 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ din SESIUNEA IULIE 2020.
- dacă la data de 24 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile cu taxă, acesta se obligă ca, până la data de 29 iulie 2020, ora 13.00, să achite prima tranșă a taxei de școlarizare și să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a acestei prime tranșe a taxei de școlarizare. În cazul în care CANDIDATUL nu încarcă dovada plății până la data de 29 iulie 2020, ora 13.00, va fi declarat RESPINS în data de 29 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ din SESIUNEA IULIE 2020. Informațiile necesare pentru achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare le regăsiți la următorul link: https://drept.unitbv.ro/admitere/informa%C8%9Bii-pentru-admitere.html, sub precizările privitoare la taxe.

LA FACULTATEA DE DREPT DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII, ÎN ORIGINAL, SE FACE ÎN ZILELE DE:
- 27 și 28 IULIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 12.00 – 15.00, ÎN AMFITEATRUL EMIL POENARU. INTRAREA SE FACE EXCLUSIV DIN CURTEA INTERIOARĂ A CORPULUI T AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, CEA DINSPRE STR. MIHAIL SADOVEANU.
- 29 IULIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 10.00 – 13.00, ÎN AMFITEATRUL EMIL POENARU, INTRAREA SE FACE EXCLUSIV DIN CURTEA INTERIOARĂ A CORPULUI T AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, CEA DINSPRE STR. MIHAIL SADOVEANU.
PURTAREA MĂȘTII ȘI RESPECTAREA REGULILOR DE DISTANȚARE SOCIALĂ SUNT OBLIGATORII!


CANDIDAȚII CARE AU FOST ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ ȘI DORESC SĂ SE RETRAGĂ ȘI, implicit, SOLICITĂ RESTITUIREA PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE, conform prevederilor de la art. 15 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși, coroborate cu cele ale art. 9 din același contract, TREBUIE SĂ TRIMITĂ PE ADRESA DE E-MAIL: admitere-dr@unitbv.ro, CEREREA DE RESTITUIRE A TAXEI (COMPLETATĂ ȘI SEMNATĂ OLOGRAF), ÎNSOȚITĂ DE ANEXELE PRECIZATE ÎN MODELUL DE CERERE DE RESTITUIRE, PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 29 IULIE 2020, ORA 13.00. MODEL DE CERERE DE RESTITUIRE A PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE

CANDIDAȚII CARE AU FOST ADMIȘI, ÎN FAZA A II-A, PE LOCURI BUGETATE ȘI AU SEMNAT CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE PENTRU PROGRAMUL DE STUDII UNDE AU OCUPAT LOCUL BUGETAT, POT SOLICITA RESTITUIREA PRIMEI TRANȘE DE ȘCOLARIZARE, conform prevederilor de la art. 12 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși, PRIN TRIMITEREA PE ADRESA DE E-MAIL: admitere-dr@unitbv.ro, A CERERII DE RESTITUIRE A TAXEI (COMPLETATĂ ȘI SEMNATĂ OLOGRAF) , ÎNSOȚITĂ DE ANEXELE PRECIZATE ÎN MODELUL DE CERERE DE RESTITUIRE, PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 13 NOIEMBRIE 2020. MODEL DE CERERE DE RESTITUIRE A PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE

FAZA I - 20 iulie 2020

MASTERAT învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Drept privat aprofundat - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Legislație europeană și carieră judiciară - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Sisteme și instituții de drept internațional și european - în ordine alfabetică
CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – Științe penale aprofundate - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii

Drept privat aprofundat- FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Legislație europeană și carieră judciară - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ
Sisteme și instituții de drept internațional și european - FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ
Științe penale aprofundate - FĂRĂ TAXĂCU TAXĂ

PRECIZARE IMPORTANTĂ pentru CANDIDAȚII ADMIȘI LA PROGRAMELE DE STUDII DE LA FACULTATE DE DREPT
În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere 2020 și înmatricularea candidaților admiși:
- dacă la data de 20 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), acesta se obligă să depună la FACULTATE până la data de 23 iulie 2020, ora 15.00, actele de studii în original, astfel precum sunt specificate în contractul menționat mai sus. În cazul în care CANDIDATUL admis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi declarat RESPINS la data de 24 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA II.
- dacă la data de 20 iulie 2020, un CANDIDAT este admis pe locurile cu taxă, acesta se obligă ca. până la data de 23 iulie 2020, ora 15.00, să achite prima tranșă a taxei de școlarizare și să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. În cazul în care CANDIDATUL nu încarcă dovada plății până la data de 23 iulie 2020, ora 15.00, va fi declarat RESPINS în data de 24 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA II.
LA FACULTATEA DE DREPT DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII. ÎN ORIGINAL. SE FACE ÎN ZILELE DE 21, 22 ȘI 23 IULIE 2020, ÎN INTERVALUL ORAR 12.00 – 15.00, ÎN AMFITEATRUL EMIL POENARU. INTRAREA SE FACE EXCLUSIV DIN CURTEA INTERIOARĂ A CORPULUI T AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV, CEA DINSPRE STR. MIHAIL SADOVEANU. PURTAREA MĂȘTII ȘI RESPECTAREA REGULILOR DE DISTANȚARE SOCIALĂ SUNT OBLIGATORII!

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.Cererea trebuie conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

Documentele – actele de studii în original pentru confirmarea unui loc bugetat pot fi depuse și de o altă persoană decât candidatul.
Persoana care va depune aceste acte trebuie să prezinte o declarație simplă a candidatului, pe proprie răspundere, conform modelului de mai jos.
Declarația trebuie întocmită olograf și semnată olograf, din motive de autenticitate și eventuală confruntare a documentului în sensul asumării de către titularul actului de studii.
Nu se admit declarații tehnoredactate și doar semnate olograf.
Conținutul declarației este următorul:

Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele în original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat/licență) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Facultatea ............................................ în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere, faza ...... (I, II, Finală)

Data și semnătura