Conferințe

Află ultimele informații despre conferințele, simpozioanele și workshop-urile organizate de noi și noutăți despre activitatea științifică desfășurată în facultate.

Conferința Transilvania University International Law Conference - Current Issues within EU and EU Member States: Converging and Diverging Legal Trends reprezintă un forum dedicat specialiștilor din domeniul juridic sau cadrelor didactice universitare. Scopul acestei conferințe este acela de a face schimb de informații privind educația, cercetarea, aplicațiile și evoluțiile în domeniul dreptului, dar și de a publica cele mai recente rezultate.

 

 

 

 

 

TRANSILVANIA INTERNATIONAL LAW CONFERENCE - 2022 „Current Issues within EU and EU Member States: Converging and Diverging Legal Trends”, 5th edition

TRANSILVANIA INTERNATIONAL LAW CONFERENCE - 2021 „Current Issues within EU and EU Member States: Converging and Diverging Legal Trends”, 4th edition

TRANSILVANIA INTERNATIONAL LAW CONFERENCE - 2019 „Current Issues within EU and EU Member States: Converging and Diverging Legal Trends”, 3rd edition

TRANSILVANIA INTERNATIONAL LAW CONFERENCE - 2018 „Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”, 2nd edition

 

Conferința Internațională de Drept „Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”, ediția a 4-a, 19-20 noiembrie 2021

Conferința Internațională de Drept „Current Issues within EU and EU Member States: Converging and Diverging Legal Trends” a fost organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Braşov, ajungând, în anul 2021, la a patra ediție.
Conferința a fost și este destinată, cu precădere, specialiştilor în domeniul juridic, cadre didactice universitare, judecători, procurori, avocați, notari, mediatori, funcționari publici, cercetători ştiințifici, precum şi studenților de la programele de studii de licență şi masterat gestionate de Facultatea de Drept.
Desfășurată în condiții speciale impuse de pandemia COVID-19, fiind preferat formatul hibrid pentru a permite și colegilor de la universitățile din străinătate și din țară să-și susțină lucrările în mediul on-line, ne-am bucurat de prezența, în calitate de speakers, a unor invitați din străinătate, precum: doamna prof. dr. jud. Zuzana MACKOVÁ, de la Universitatea Comenius din Bratislava, Slovacia, care a prezentat lucrarea: „MINIMUM WAGE AS FOUNDATION FOR DIGNIFIED LIFE IN THE EU”, domnul prof. dr. Alejandro GÓNZALEZ-VARAS IBÁÑEZ, de la Universitatea din Zaragoza, Spania, care a prezentat lucrarea „UNITED STATES AND EUROPE AGAINST TERRORISM OF FUNDAMENTALIST ORIGIN: LEGAL MEASURES AND THE SHADOW OF POPULISM”, doamna prof. dr. Angela Maria ROMITO, de la Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italia, care a prezentat lucrarea: „MIGRANTS MINOR IN EUROPE: BETWEEN NEW EU RULES AND CJEU CASE LAW”, și doamna prof. dr. Nataliya MAROZ, de la Universitatea de Stat din Belarus, care a prezentat lucrarea: „SPECIFICS OF INTERNATIONAL LEGAL RELATIONS ARISING OUT FROM ENSURING CYBERSECURITY”.
Lucrările Conferinței s-au desfăşurat pe trei secțiuni – Drept public, în care au fost prezentate lucrări din sfera Dreptului constituțional, Dreptului administrativ, Dreptului mediului, Dreptului Uniunii Europene, Protecției europene a drepturilor omului; Drept privat, în care au fost susținute lucrări din sfera Dreptului civil, Dreptului insolvenței, Dreptului familiei, Arbitrajului comercial, Dreptului funerar, Drepturilor personalității, Protecției datelor cu caracter personal; respectiv Științe penale, în care au fost prezentate lucrări din sfera: Dreptului penal, Dreptului procesual penal, Criminalisticii.
În cadrul conferinței s-au remarcat în mod deosebit, actualitatea temelor alese, acuratețea cercetării ştiințifice, dar şi analiza critică şi constructivă, prin propunerea de soluții legislative, a legislației, jurisprudenței şi a doctrinei de specialitate prezente în lucrările susținute de participanți.