Centrul de Studii Juridice și Diplomatice

CENTRUL DE STUDII JURIDICE ȘI DIPLOMATICE
al Facultății de Drept
din cadrul Universității Transilvania din Brașov


,,Studiul zilnic este exercițiul minții cercetătorului”
Prof. dr. Nasty Marian Vlădoiu

 

 

Viziune

Portretul ,,Noii ere” are în centrul atenției ,,cunoașterea”, îndeosebi cunoașterea științifică și practică, drept principal mijloc de producție și de dezvoltare a societății.
Caracteristica determinantă a fiecărei societăți constă în potențialul cercetării fundamentale și în resursele ei științifice și tehnologice, precum și în capacitatea sa de dezvoltare din perspectiva științifică și tehnologică.
Tehnologia informațională devine baza unei tehnologii intelectuale, în care cunoașterea teoretică și noile tehnologii informaționale vor fi definitorii pentru dezvoltarea ,,Noii Economii”.
,,Noua Economie” se caracterizează prin intensificarea înglobării cunoașterii în noile produse și servicii și prin creșterea importanței învățării și inovării.
În procesul de globalizare interacțiunea la nivel politic, economic și social are ca deziderat comunicarea în mod facil și inteligibil. Se conștientizează și se pre-figurează dimensiunea conceptuală și aplicativă a ,,Portretului Noii Ere”, iar pe cale de consecință, cooperarea poliscopică și cercetarea interdisciplinară, vor satisface interesul național al statelor prin metode, tehnici și strategii inovative, moderne.
Paradigma diplomației, în general, și profilul diplomatului, în special, vor suporta metamorfoze și trebuie să se adapteze rapid, astfel încât, diplomatul să devină un adevărat integrator interdisciplinar, care urmărește atingerea obiectivelor încredințate, negociind produsul procesului de integrare, prin tehnici specifice.


Scop și misiune

Centrul de Studii Juridice și Diplomatice conștientizează necesitatea și importanța cercetării interdisciplinare a Dreptului, cu valențe integrative și aplicații practice reale, astfel încât sistemul de drept din țara noastră, sistem cu o geometrie variabilă, să-și realizeze scopul și misiunea în ceea ce privește dezvoltarea societății.
Centrul de Studii Juridice și Diplomatice (CSJD) își propune desfășurarea unei activități bazate pe trei piloni de dezvoltare. Primul constă în activitatea de cercetare desfășurată de cadrele didactice membri ai entității, materializată în lucrări de specialitate (tratate, cursuri, monografii, articole), care vor fi publicate la edituri de prestigiu din țară. Totodată, membrii CSJD vor publica studii de specialitate, în reviste de profil, naționale și internaționale, indexate în prestigioase baze de date (Thomson Index Copernicus, CEEOL, EBSCO CEEAS, REUTERS etc.).
Cel de-al doilea se referă la o componentă deosebit de importantă a activității de cercetare-dezvoltare și o reprezintă proiectele de cercetare, finanțate din fonduri private și/sau din fonduri publice, pe bază de competiție, naționale sau internaționale.
Al treilea pilon esențial, aduce plus valoare CSJD al Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov și constă în organizarea anuală a unei Conferințe științifice internaționale cu titlul ,,The new challenges of law and diplomacy”.
CSJD organizează workshop-uri sub diferite teme propuse de membrii săi sau de către alți reprezentanți ai mediului universitar și/sau ai altor medii interesate.
CSJD își propune să aibă un rol catalizator pentru specialiștii în drept și diplomație, (diplomație economică, diplomație publică, diplomație bilaterală și multilaterală etc.) dar și pentru alți specialiști din alte domenii de activitate care înțeleg dimensiunea misiunii și conceptului de responsabilitate socială.

Coordonator Centrul de Studii Juridice și Diplomatice, 
Prof. dr. Nasty Marian Vlădoiu