Cererile pentru disciplina opțională

În atenția studenților de la programul de studii de licență Drept cu frecvență (Drept ZI), din anii II, III și IV, și de la programul de studii de masterat Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ), anul I

Detalii